#retro Instagram Photos & Videos

retro - 26675297 posts

Latest Instagram Posts

  • son.boutique - Sonboutique @son.boutique 3 minutes ago
  • ✳MỪNG NĂM MỚI #SALE HÀNG MỚI - SALE UP 90% TOÀN BỘ 16 MẶT HÀNG - ONLY 21/01✳
⏩TEE MÀU: ̶6̶̶0̶̶K̶ --> 30K
⏩TEE TRẮNG: ̶6̶̶0̶̶K̶ --> 30K
⏩ÁO LEN NỮ: ̶1̶̶5̶̶0̶̶K̶ --> 40K
⏩DENIM JACKET: ̶2̶̶2̶̶0̶̶K̶ --> 40K
⏩BOMBER: ̶2̶̶8̶̶0̶̶K̶ --> 40K
⏩POLO: ̶6̶̶0̶̶K̶ --> 50K
⏩BLAZER: ̶1̶̶8̶̶0̶̶K̶ --> 60K
⏩SƠMI HOẠ TIẾT: ̶1̶̶5̶̶0̶̶K̶ --> 70K
⏩ĐẦM: ̶1̶̶8̶̶0̶̶K̶ --> 70K
⏩LEN OVERSIZE: ̶1̶̶5̶̶0̶̶K̶ --> 70K
⏩JACKET: ̶1̶̶8̶̶0̶̶K̶ --> 70K
⏩CULOTTES: ̶1̶̶7̶̶0̶̶K̶ --> 80K
⏩ÁO DẠ: ̶1̶̶8̶̶0̶̶K̶ --> 80K
⏩SWEATER: ̶1̶̶5̶̶0̶̶K̶ --> 120K
⏩HOODIE: ̶1̶̶5̶̶0̶̶K̶ --> 120K
⏩ÁO BÓNG CHÀY: ̶2̶̶5̶̶0̶̶K̶ --> 180K
----
️❎KHUI MỚI ⏩ÁO THUN MÀU: 60K
⏩ÁO THUN TRẮNG: 60K
⏩SWEATER: 150K
⏩HOODIE: 150K
⏩BLAZER: 180K
⏩ÁO BÓNG RỔ: 150K
⏩SƠMI NHUNG: 130K
⏩SHORT NỮ: 120K
⏩SƠMI HỌA TIẾT: 150K
⏩SƠMI XÔ: 120K
⏩BAGGY JEANS: 280K
⏩BOMBER CỔ BẺ: 280K
⏩ĐẦM: 180K
⏩JACKET: 180K
⏩LEN HỌA TIẾT: 180K
⏩ÁO LEN NỮ: 150K
⏩BOMBER: 280K
⏩POLO: 60K
⏩DENIM JACKET: 220K
----
️🏠552-588/E13 CMT8, P11, Q3 (Cuối hẻm bên phải điện máy Chợ Lớn, đối diện công viên Lê Thị Riêng)
🕰10am - 9pm
#sonboutique #2hand #vintage #vintageshirt #summer #shopping #retro #fashion #tshirt #korea #streetstyle ✳MỪNG NĂM MỚI #sale HÀNG MỚI - SALE UP 90% TOÀN BỘ 16 MẶT HÀNG - ONLY 21/01✳ ⏩TEE MÀU: ̶6̶̶0̶̶K̶ --> 30K ⏩TEE TRẮNG: ̶6̶̶0̶̶K̶ --> 30K ⏩ÁO LEN NỮ: ̶1̶̶5̶̶0̶̶K̶ --> 40K ⏩DENIM JACKET: ̶2̶̶2̶̶0̶̶K̶ --> 40K ⏩BOMBER: ̶2̶̶8̶̶0̶̶K̶ --> 40K ⏩POLO: ̶6̶̶0̶̶K̶ --> 50K ⏩BLAZER: ̶1̶̶8̶̶0̶̶K̶ --> 60K ⏩SƠMI HOẠ TIẾT: ̶1̶̶5̶̶0̶̶K̶ --> 70K ⏩ĐẦM: ̶1̶̶8̶̶0̶̶K̶ --> 70K ⏩LEN OVERSIZE: ̶1̶̶5̶̶0̶̶K̶ --> 70K ⏩JACKET: ̶1̶̶8̶̶0̶̶K̶ --> 70K ⏩CULOTTES: ̶1̶̶7̶̶0̶̶K̶ --> 80K ⏩ÁO DẠ: ̶1̶̶8̶̶0̶̶K̶ --> 80K ⏩SWEATER: ̶1̶̶5̶̶0̶̶K̶ --> 120K ⏩HOODIE: ̶1̶̶5̶̶0̶̶K̶ --> 120K ⏩ÁO BÓNG CHÀY: ̶2̶̶5̶̶0̶̶K̶ --> 180K ---- ️❎KHUI MỚI ⏩ÁO THUN MÀU: 60K ⏩ÁO THUN TRẮNG: 60K ⏩SWEATER: 150K ⏩HOODIE: 150K ⏩BLAZER: 180K ⏩ÁO BÓNG RỔ: 150K ⏩SƠMI NHUNG: 130K ⏩SHORT NỮ: 120K ⏩SƠMI HỌA TIẾT: 150K ⏩SƠMI XÔ: 120K ⏩BAGGY JEANS: 280K ⏩BOMBER CỔ BẺ: 280K ⏩ĐẦM: 180K ⏩JACKET: 180K ⏩LEN HỌA TIẾT: 180K ⏩ÁO LEN NỮ: 150K ⏩BOMBER: 280K ⏩POLO: 60K ⏩DENIM JACKET: 220K ---- ️🏠552-588/E13 CMT8, P11, Q3 (Cuối hẻm bên phải điện máy Chợ Lớn, đối diện công viên Lê Thị Riêng) 🕰10am - 9pm #sonboutique #2hand #vintage #vintageshirt #summer #shopping #retro #fashion #tshirt #korea #streetstyle
  • ✳MỪNG NĂM MỚI #sale HÀNG MỚI - SALE UP 90% TOÀN BỘ 16 MẶT HÀNG - ONLY 21/01✳ ⏩TEE MÀU: ̶6̶̶0̶̶K̶ --> 30K ⏩TEE TRẮNG: ̶6̶̶0̶̶K̶ --> 30K ⏩ÁO LEN NỮ: ̶1̶̶5̶̶0̶̶K̶ --> 40K ⏩DENIM JACKET: ̶2̶̶2̶̶0̶̶K̶ --> 40K ⏩BOMBER: ̶2̶̶8̶̶0̶̶K̶ --> 40K ⏩POLO: ̶6̶̶0̶̶K̶ --> 50K ⏩BLAZER: ̶1̶̶8̶̶0̶̶K̶ --> 60K ⏩SƠMI HOẠ TIẾT: ̶1̶̶5̶̶0̶̶K̶ --> 70K ⏩ĐẦM: ̶1̶̶8̶̶0̶̶K̶ --> 70K ⏩LEN OVERSIZE: ̶1̶̶5̶̶0̶̶K̶ --> 70K ⏩JACKET: ̶1̶̶8̶̶0̶̶K̶ --> 70K ⏩CULOTTES: ̶1̶̶7̶̶0̶̶K̶ --> 80K ⏩ÁO DẠ: ̶1̶̶8̶̶0̶̶K̶ --> 80K ⏩SWEATER: ̶1̶̶5̶̶0̶̶K̶ --> 120K ⏩HOODIE: ̶1̶̶5̶̶0̶̶K̶ --> 120K ⏩ÁO BÓNG CHÀY: ̶2̶̶5̶̶0̶̶K̶ --> 180K ---- ️❎KHUI MỚI ⏩ÁO THUN MÀU: 60K ⏩ÁO THUN TRẮNG: 60K ⏩SWEATER: 150K ⏩HOODIE: 150K ⏩BLAZER: 180K ⏩ÁO BÓNG RỔ: 150K ⏩SƠMI NHUNG: 130K ⏩SHORT NỮ: 120K ⏩SƠMI HỌA TIẾT: 150K ⏩SƠMI XÔ: 120K ⏩BAGGY JEANS: 280K ⏩BOMBER CỔ BẺ: 280K ⏩ĐẦM: 180K ⏩JACKET: 180K ⏩LEN HỌA TIẾT: 180K ⏩ÁO LEN NỮ: 150K ⏩BOMBER: 280K ⏩POLO: 60K ⏩DENIM JACKET: 220K ---- ️🏠552-588/E13 CMT8, P11, Q3 (Cuối hẻm bên phải điện máy Chợ Lớn, đối diện công viên Lê Thị Riêng) 🕰10am - 9pm #sonboutique #2hand #vintage #vintageshirt #summer #shopping #retro #fashion #tshirt #korea #streetstyle
  • 5 0