#mother Instagram Photos & Videos

mother - 19610549 posts

Latest Instagram Posts

  • pargaredanesh - pargardanesh @pargaredanesh 1 day ago
  • #صدای_مشاور 
براي اينكه فرزند حرف شنويي داشته باشيد. 🔸 با او واضح و شفاف صحبت کنید .
🔸 به او بگویید که چه کاری می خواهید انجام دهد ؟
🔸 به او بیاموزید که چگونه آن کار را انجام دهد؟

مثلاً وقتی از فرزندتان می خواهید اطاقش را مرتب کند، طریقه ی انجام این کار را نیز برایش بازگو کنید: 👈 لطفا تختت را مرتب کن ! 👈 لباسهای کثیف را داخل حمام و لباسهای تمیز را در کمد بگذار ! 👈 اسباب بازیها را روی قفسه و کتابها را در جای خود قرار بده !  در این صورت کودک می داند از کجا و چطور شروع کند 
وقتی او نداند که منظور شما چیست؟ نمیتواند فرمان شما را اجرا کند ، این امر باعث سوتفاهم شما شده  و تصور میکنید که او لجبازی میکند و حرف گوش نمیکند .

جهت تعیین وقت با شماره ی 👈 09124582743 تماس حاصل فرمایید.
برای رسیدن به رویاها کنارتان هستیم...😊
لینک کانال تلگرام در بیوی پیج📬
#فني_و_حرفه_اي #مشاوره #شهر_مشاغل #کاربازیا #توانمندسازي #استعدادیابی #پرگاردانش #برج_میلاد #کودکان #خانواده #پدر #مادر #خواهر #بچه
#family #sister #mother #father #baby #صدای_مشاور براي اينكه فرزند حرف شنويي داشته باشيد. 🔸 با او واضح و شفاف صحبت کنید . 🔸 به او بگویید که چه کاری می خواهید انجام دهد ؟ 🔸 به او بیاموزید که چگونه آن کار را انجام دهد؟ مثلاً وقتی از فرزندتان می خواهید اطاقش را مرتب کند، طریقه ی انجام این کار را نیز برایش بازگو کنید: 👈 لطفا تختت را مرتب کن ! 👈 لباسهای کثیف را داخل حمام و لباسهای تمیز را در کمد بگذار ! 👈 اسباب بازیها را روی قفسه و کتابها را در جای خود قرار بده ! در این صورت کودک می داند از کجا و چطور شروع کند وقتی او نداند که منظور شما چیست؟ نمیتواند فرمان شما را اجرا کند ، این امر باعث سوتفاهم شما شده و تصور میکنید که او لجبازی میکند و حرف گوش نمیکند . جهت تعیین وقت با شماره ی 👈 09124582743 تماس حاصل فرمایید. برای رسیدن به رویاها کنارتان هستیم...😊 لینک کانال تلگرام در بیوی پیج📬 #فني_و_حرفه_اي #مشاوره #شهر_مشاغل #کاربازیا #توانمندسازي #استعدادیابی #پرگاردانش #برج_میلاد #کودکان #خانواده #پدر #مادر #خواهر #بچه #family #sister #mother #father #baby
  • #صدای_مشاور براي اينكه فرزند حرف شنويي داشته باشيد. 🔸 با او واضح و شفاف صحبت کنید . 🔸 به او بگویید که چه کاری می خواهید انجام دهد ؟ 🔸 به او بیاموزید که چگونه آن کار را انجام دهد؟ مثلاً وقتی از فرزندتان می خواهید اطاقش را مرتب کند، طریقه ی انجام این کار را نیز برایش بازگو کنید: 👈 لطفا تختت را مرتب کن ! 👈 لباسهای کثیف را داخل حمام و لباسهای تمیز را در کمد بگذار ! 👈 اسباب بازیها را روی قفسه و کتابها را در جای خود قرار بده ! در این صورت کودک می داند از کجا و چطور شروع کند وقتی او نداند که منظور شما چیست؟ نمیتواند فرمان شما را اجرا کند ، این امر باعث سوتفاهم شما شده و تصور میکنید که او لجبازی میکند و حرف گوش نمیکند . جهت تعیین وقت با شماره ی 👈 09124582743 تماس حاصل فرمایید. برای رسیدن به رویاها کنارتان هستیم...😊 لینک کانال تلگرام در بیوی پیج📬 #فني_و_حرفه_اي #مشاوره #شهر_مشاغل #کاربازیا #توانمندسازي #استعدادیابی #پرگاردانش #برج_میلاد #کودکان #خانواده #پدر #مادر #خواهر #بچه #family #sister #mother #father #baby
  • 29 0