#madina Instagram Photos & Videos

madina - 764632 posts

Latest Instagram Posts

  • _gufrana_khan_ - غفرانہ خان ♥️مدنیہ @_gufrana_khan_ 32 minutes ago
  • آمين يارب العالمين 😭

ماشاء اللہ عزوجل #سبحان_الله_🌱 ۔۔۔۔۔
😍😭 ☆☆☆☆☆☆.....
🌼 ﺍَﻟﺼَّﻼَﺓُ ﻭَﺍﻟﺴَّﻠَﺎﻡُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳَﺎ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠّٰﻪِ،🌼
🏵 ﺍَﻟﺼَّﻠَﺎﺓُ ﻭَﺍﻟﺴَّﻠَﺎﻡُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳَﺎ ﺣﺒﻴﺐَ ﺍﻟﻠّٰﻪِ،🏵
💮 ﺍَﻟﺼَّﻠَﺎﺓُ ﻭَﺍﻟﺴَّﻠَﺎﻡُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳَﺎ ﻧَﺒِﻰَّ ﺍﻟﻠّٰﻪِ،💮
🌹 ﺍَﻟﺼَّﻠَﺎﺓُ ﻭَﺍﻟﺴَّﻠَﺎﻡُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳَﺎ ﺧﻠﻴﻞ ﺍﻟﻠّٰﻪِ ،🌹 💕
💖 صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 💖💕
☆☆☆☆☆☆.... ...... 🌹🌹🌹🌹🌹🌹
🌹🌹🌹🌹🌹🌹
🌹🌹🌹🌹🌹🌹
ﷺﷺﷺﷺﷺ
ﷺﷺﷺﷺﷺ
ﷺﷺﷺﷺﷺ
ﷺﷺﷺﷺﷺ
🌹🌹🌹🌹🌹🌹
🌹🌹🌹🌹🌹🌹
🌹🌹🌹🌹🌹🌹
🌹🌹🌹🌹🌹🌹
ﷺﷺﷺﷺﷺ
ﷺﷺﷺﷺﷺ
ﷺﷺﷺﷺﷺ
ﷺﷺﷺﷺﷺ
..... ☆☆☆☆☆☆☆
..... Ya Allah give me death in madina .......
☆😭🌹 امين يارب العالمين ☆☆☆
......☆ ....
♡♡♡♡♡ Momino virdo durood o salam acha hai ..... ....... ......... ..........
Sath khuda ke Mohammad ﷺ ka naam acha hai 😍🌹
........ ....... ....... ...... ........
☆☆☆☆☆♡♡♡ .. #allah #prophet#ahlebait #waliallah #khwaja#gouspaak #ahlesunnatwaljamaat#islam #namaz #dua#salat #zakat #roza #hajj #umrah #peacebeuponhim #madina #kaaba #karbala#bagdad
#madina_madina_786 
#hamzadada#gufranakhan #owaisrazafan #masjidalaqsa #masjidalnawabi
#haramain 
#indianmuslim #indian 
@_gufrana_khan_ آمين يارب العالمين 😭 ماشاء اللہ عزوجل #سبحان_الله_🌱 ۔۔۔۔۔ 😍😭 ☆☆☆☆☆☆..... 🌼 ﺍَﻟﺼَّﻼَﺓُ ﻭَﺍﻟﺴَّﻠَﺎﻡُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳَﺎ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠّٰﻪِ،🌼 🏵 ﺍَﻟﺼَّﻠَﺎﺓُ ﻭَﺍﻟﺴَّﻠَﺎﻡُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳَﺎ ﺣﺒﻴﺐَ ﺍﻟﻠّٰﻪِ،🏵 💮 ﺍَﻟﺼَّﻠَﺎﺓُ ﻭَﺍﻟﺴَّﻠَﺎﻡُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳَﺎ ﻧَﺒِﻰَّ ﺍﻟﻠّٰﻪِ،💮 🌹 ﺍَﻟﺼَّﻠَﺎﺓُ ﻭَﺍﻟﺴَّﻠَﺎﻡُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳَﺎ ﺧﻠﻴﻞ ﺍﻟﻠّٰﻪِ ،🌹 💕 💖 صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 💖💕 ☆☆☆☆☆☆.... ...... 🌹🌹🌹🌹🌹🌹 🌹🌹🌹🌹🌹🌹 🌹🌹🌹🌹🌹🌹 ﷺﷺﷺﷺﷺ ﷺﷺﷺﷺﷺ ﷺﷺﷺﷺﷺ ﷺﷺﷺﷺﷺ 🌹🌹🌹🌹🌹🌹 🌹🌹🌹🌹🌹🌹 🌹🌹🌹🌹🌹🌹 🌹🌹🌹🌹🌹🌹 ﷺﷺﷺﷺﷺ ﷺﷺﷺﷺﷺ ﷺﷺﷺﷺﷺ ﷺﷺﷺﷺﷺ ..... ☆☆☆☆☆☆☆ ..... Ya Allah give me death in madina ....... ☆😭🌹 امين يارب العالمين ☆☆☆ ......☆ .... ♡♡♡♡♡ Momino virdo durood o salam acha hai ..... ....... ......... .......... Sath khuda ke Mohammad ﷺ ka naam acha hai 😍🌹 ........ ....... ....... ...... ........ ☆☆☆☆☆♡♡♡ .. #allah #prophet#ahlebait #waliallah #khwaja#gouspaak #ahlesunnatwaljamaat#islam #namaz #dua#salat #zakat #roza #hajj #umrah #peacebeuponhim #madina #kaaba #karbala#bagdad #madina_madina_786 #hamzadada#gufranakhan #owaisrazafan #masjidalaqsa #masjidalnawabi #haramain #indianmuslim #indian @_gufrana_khan_
  • آمين يارب العالمين 😭 ماشاء اللہ عزوجل #سبحان_الله_🌱 ۔۔۔۔۔ 😍😭 ☆☆☆☆☆☆..... 🌼 ﺍَﻟﺼَّﻼَﺓُ ﻭَﺍﻟﺴَّﻠَﺎﻡُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳَﺎ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠّٰﻪِ،🌼 🏵 ﺍَﻟﺼَّﻠَﺎﺓُ ﻭَﺍﻟﺴَّﻠَﺎﻡُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳَﺎ ﺣﺒﻴﺐَ ﺍﻟﻠّٰﻪِ،🏵 💮 ﺍَﻟﺼَّﻠَﺎﺓُ ﻭَﺍﻟﺴَّﻠَﺎﻡُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳَﺎ ﻧَﺒِﻰَّ ﺍﻟﻠّٰﻪِ،💮 🌹 ﺍَﻟﺼَّﻠَﺎﺓُ ﻭَﺍﻟﺴَّﻠَﺎﻡُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳَﺎ ﺧﻠﻴﻞ ﺍﻟﻠّٰﻪِ ،🌹 💕 💖 صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 💖💕 ☆☆☆☆☆☆.... ...... 🌹🌹🌹🌹🌹🌹 🌹🌹🌹🌹🌹🌹 🌹🌹🌹🌹🌹🌹 ﷺﷺﷺﷺﷺ ﷺﷺﷺﷺﷺ ﷺﷺﷺﷺﷺ ﷺﷺﷺﷺﷺ 🌹🌹🌹🌹🌹🌹 🌹🌹🌹🌹🌹🌹 🌹🌹🌹🌹🌹🌹 🌹🌹🌹🌹🌹🌹 ﷺﷺﷺﷺﷺ ﷺﷺﷺﷺﷺ ﷺﷺﷺﷺﷺ ﷺﷺﷺﷺﷺ ..... ☆☆☆☆☆☆☆ ..... Ya Allah give me death in madina ....... ☆😭🌹 امين يارب العالمين ☆☆☆ ......☆ .... ♡♡♡♡♡ Momino virdo durood o salam acha hai ..... ....... ......... .......... Sath khuda ke Mohammad ﷺ ka naam acha hai 😍🌹 ........ ....... ....... ...... ........ ☆☆☆☆☆♡♡♡ .. #allah #prophet#ahlebait #waliallah #khwaja#gouspaak #ahlesunnatwaljamaat#islam #namaz #dua#salat #zakat #roza #hajj #umrah #peacebeuponhim #madina #kaaba #karbala#bagdad #madina_madina_786 #hamzadada#gufranakhan #owaisrazafan #masjidalaqsa #masjidalnawabi #haramain #indianmuslim #indian @_gufrana_khan_
  • 10 3