#liverpool Instagram Photos & Videos

liverpool - 10317436 posts

Latest Instagram Posts

  • foot4iran - F O O T  4  I R A N @foot4iran 9 minutes ago
  • .
.
📝موضوع : ✍#معین_ابرغانی
.
⭕مهارت های فردی :
زین‌الدین زیدان در طول دوران بازی خود آنقدر ها هم بازیکن سریع و چالاکی نبود ، ولی با دریبل های درجا و دریبل معروف او که بعد ها دریبل زیدانی نام گرفت ، امان مدافعان حریف را میبرید
فوق ستاره فرانسوی به عنوان یک هافبک بازیساز و هجومی در نوع خودش سرزن قهاری بود ، ویژگی‌ای که او را کمی از دیگر بازیکنان هم پست خودش متمایز میسازد
زیزوی افسانه ای هنگام ضربات آزاد نیز یکی از ترین های زمین خودش بود که گل او به تیم ملی اسپانیا از روی یک ضربه ایستگاهی را همه فوتبالی ها به یاد دارند
تکنیک بالا ، دقت پاس و دید و قدرت بازی سازی او باعث شده بود تا او همواره در پستش تبدیل به یک بازیکن منحصر به فرد شود
.
⭕زیدان کاپیتان
زیدان به عنوان یک کاپیتان ، ویژگی های یک کاپیتان موفق را هم داشت ، او در جام جهانی 2006 آلمان با یک عملکرد خوب خود توانست تیمش را به فینال رقابت ها ببرد
.
Follow @foot4iran
Follow @foot4iran
Follow @foot4iran
#foot4iran . . 📝موضوع : ✍#معین_ابرغانی . ⭕مهارت های فردی : زین‌الدین زیدان در طول دوران بازی خود آنقدر ها هم بازیکن سریع و چالاکی نبود ، ولی با دریبل های درجا و دریبل معروف او که بعد ها دریبل زیدانی نام گرفت ، امان مدافعان حریف را میبرید فوق ستاره فرانسوی به عنوان یک هافبک بازیساز و هجومی در نوع خودش سرزن قهاری بود ، ویژگی‌ای که او را کمی از دیگر بازیکنان هم پست خودش متمایز میسازد زیزوی افسانه ای هنگام ضربات آزاد نیز یکی از ترین های زمین خودش بود که گل او به تیم ملی اسپانیا از روی یک ضربه ایستگاهی را همه فوتبالی ها به یاد دارند تکنیک بالا ، دقت پاس و دید و قدرت بازی سازی او باعث شده بود تا او همواره در پستش تبدیل به یک بازیکن منحصر به فرد شود . ⭕زیدان کاپیتان زیدان به عنوان یک کاپیتان ، ویژگی های یک کاپیتان موفق را هم داشت ، او در جام جهانی 2006 آلمان با یک عملکرد خوب خود توانست تیمش را به فینال رقابت ها ببرد . Follow @foot4iran Follow @foot4iran Follow @foot4iran #foot4iran
  • . . 📝موضوع : ✍#معین_ابرغانی . ⭕مهارت های فردی : زین‌الدین زیدان در طول دوران بازی خود آنقدر ها هم بازیکن سریع و چالاکی نبود ، ولی با دریبل های درجا و دریبل معروف او که بعد ها دریبل زیدانی نام گرفت ، امان مدافعان حریف را میبرید فوق ستاره فرانسوی به عنوان یک هافبک بازیساز و هجومی در نوع خودش سرزن قهاری بود ، ویژگی‌ای که او را کمی از دیگر بازیکنان هم پست خودش متمایز میسازد زیزوی افسانه ای هنگام ضربات آزاد نیز یکی از ترین های زمین خودش بود که گل او به تیم ملی اسپانیا از روی یک ضربه ایستگاهی را همه فوتبالی ها به یاد دارند تکنیک بالا ، دقت پاس و دید و قدرت بازی سازی او باعث شده بود تا او همواره در پستش تبدیل به یک بازیکن منحصر به فرد شود . ⭕زیدان کاپیتان زیدان به عنوان یک کاپیتان ، ویژگی های یک کاپیتان موفق را هم داشت ، او در جام جهانی 2006 آلمان با یک عملکرد خوب خود توانست تیمش را به فینال رقابت ها ببرد . Follow @foot4iran Follow @foot4iran Follow @foot4iran #foot4iran
  • 12 1