#landscapephotography Instagram Photos & Videos

landscapephotography - 25287159 posts

Latest Instagram Posts

  • ramin.moradi301 - ramin301 @ramin.moradi301 1 year ago
  • #غار_ایوب 
#غار_ایوب_دهج #cave #landscapephotography
غار ایوب، غار و زیارتگاهی در کوه ایوب دهج است. این غار در جنوب شرقی شهر دهج، در شهرستان شهربابک استان کرمان قرار دارد.

کوه ایوب، کوهی آذرین است. ارتفاع این کوه ۳۳۰۹ متر است، و غار در ارتفاع ۲۸۷۶ متری قرار دارد. پهنای دهانهٔ غار ٦٨ متر، و ارتفاع آن ٩٨ متر است. این دهانه، بزرگترین دهانهٔ غارهای آذرین ایران است. #غار_ایوب #غار_ایوب_دهج #cave #landscapephotography غار ایوب، غار و زیارتگاهی در کوه ایوب دهج است. این غار در جنوب شرقی شهر دهج، در شهرستان شهربابک استان کرمان قرار دارد. کوه ایوب، کوهی آذرین است. ارتفاع این کوه ۳۳۰۹ متر است، و غار در ارتفاع ۲۸۷۶ متری قرار دارد. پهنای دهانهٔ غار ٦٨ متر، و ارتفاع آن ٩٨ متر است. این دهانه، بزرگترین دهانهٔ غارهای آذرین ایران است.
  • #غار_ایوب #غار_ایوب_دهج #cave #landscapephotography غار ایوب، غار و زیارتگاهی در کوه ایوب دهج است. این غار در جنوب شرقی شهر دهج، در شهرستان شهربابک استان کرمان قرار دارد. کوه ایوب، کوهی آذرین است. ارتفاع این کوه ۳۳۰۹ متر است، و غار در ارتفاع ۲۸۷۶ متری قرار دارد. پهنای دهانهٔ غار ٦٨ متر، و ارتفاع آن ٩٨ متر است. این دهانه، بزرگترین دهانهٔ غارهای آذرین ایران است.
  • 129 2