#instalikesandfollowers4u Instagram Photos & Videos

instalikesandfollowers4u - 792856 posts

Latest Instagram Posts

  • shalom.bible.verses - Enkhtaivan @shalom.bible.verses 6 minutes ago
  • #picoftheday #followforfollow #instalike #instalikesandfollowers4u #fvbv @rocket_hastags #followme #instadaily #tbt #photooftheday #fff #followback #photography #love #like4like #cute #likeforlike #f4f #l4l #follow4follow  #instagood #lfl
...Хүн хүндээ таалагдах маш олон арга бий. Ходоодыг нь л баярлуулчихад болох амараас эхлээд, маш их хичээл зүтгэл, зориулалт золиос шаардагдах хүнд арга хүртэл... Энэ бол зѳвхѳн ѳдѳр, хором дутамд гэм үйлддэг, бузар гэмтнүүдийн хувьд л гэхэд шүү дээ!!! Харин бүх зүйл нь Тѳгс, Ариун, Шудрага Нэгэнд ийм гэмт хүн таалагдах ганц л зам байсан нь "Ямар ч гэмгүй Түүний ѳмнѳ зогсох" юм. Харамсалтай нь НЭГ Ч ХҮН ингэж чадаагүй бѳгѳѳд ингэж чадах ч үгүй гэдгийг Библийн Ром ном маш тодорхой хэлдэг. #Асуулт: Тэгвэл хүн тѳрѳлхтѳнд Бурханд ойртох ямар ч найдвар байхгүй гэж үү? Хариулт нь: Ойлгомжтой юм: "Байхгүй" ... Тийм учраас л ... ийм найдваргүй, мѳхѳлрүүгээ явж байхад "Есүс Христ" ирсэн билээ!!!... Тэгээд Түүнд л итгэвэл... Зѳвхѳн Есүст л итгэж байж бид Ариун Бурханд ойртож, таалагдах боломжтой юм. #Хэрэгжүүлэлт: Ѳнѳѳдрийн үгийн талаарх энэ ухаарлын үгсийг цааш нь үргэлжлүүлцгээе!!!! Энэ үгсээс гарах ёстой дараа, дараагийн асуултуудыг, дотроо байгаа Ариун Сүнснээс асуун, Илүү гүнзгий УХАЦГААЯ!!! ... #Жишээ_нь: "Есүст итгэнэ гэдэг яахыг хэлж байна вэ?", "Яагаад ЗѲВХѲН Есүст итгэх ёстой гэж?"..."Бурханд заавал таалагдах албатай юм уу?", "Бурханд ТААЛАГДАХ нь бидэнд ямар ашигтай юм бэ?"...."Таалагдахгүй байлаа гэхэд юу болох вэ"... гэх мэт ???? :) #picoftheday #followforfollow #instalike #instalikesandfollowers4u #fvbv @rocket_hastags #followme #instadaily #tbt #photooftheday #fff #followback #photography #love #like4like #cute #likeforlike #f4f #l4l #follow4follow #instagood #lfl ...Хүн хүндээ таалагдах маш олон арга бий. Ходоодыг нь л баярлуулчихад болох амараас эхлээд, маш их хичээл зүтгэл, зориулалт золиос шаардагдах хүнд арга хүртэл... Энэ бол зѳвхѳн ѳдѳр, хором дутамд гэм үйлддэг, бузар гэмтнүүдийн хувьд л гэхэд шүү дээ!!! Харин бүх зүйл нь Тѳгс, Ариун, Шудрага Нэгэнд ийм гэмт хүн таалагдах ганц л зам байсан нь "Ямар ч гэмгүй Түүний ѳмнѳ зогсох" юм. Харамсалтай нь НЭГ Ч ХҮН ингэж чадаагүй бѳгѳѳд ингэж чадах ч үгүй гэдгийг Библийн Ром ном маш тодорхой хэлдэг. #асуулт: Тэгвэл хүн тѳрѳлхтѳнд Бурханд ойртох ямар ч найдвар байхгүй гэж үү? Хариулт нь: Ойлгомжтой юм: "Байхгүй" ... Тийм учраас л ... ийм найдваргүй, мѳхѳлрүүгээ явж байхад "Есүс Христ" ирсэн билээ!!!... Тэгээд Түүнд л итгэвэл... Зѳвхѳн Есүст л итгэж байж бид Ариун Бурханд ойртож, таалагдах боломжтой юм. #хэрэгжүүлэлт: Ѳнѳѳдрийн үгийн талаарх энэ ухаарлын үгсийг цааш нь үргэлжлүүлцгээе!!!! Энэ үгсээс гарах ёстой дараа, дараагийн асуултуудыг, дотроо байгаа Ариун Сүнснээс асуун, Илүү гүнзгий УХАЦГААЯ!!! ... #жишээ_нь: "Есүст итгэнэ гэдэг яахыг хэлж байна вэ?", "Яагаад ЗѲВХѲН Есүст итгэх ёстой гэж?"..."Бурханд заавал таалагдах албатай юм уу?", "Бурханд ТААЛАГДАХ нь бидэнд ямар ашигтай юм бэ?"...."Таалагдахгүй байлаа гэхэд юу болох вэ"... гэх мэт ???? :)
  • #picoftheday #followforfollow #instalike #instalikesandfollowers4u #fvbv @rocket_hastags #followme #instadaily #tbt #photooftheday #fff #followback #photography #love #like4like #cute #likeforlike #f4f #l4l #follow4follow #instagood #lfl ...Хүн хүндээ таалагдах маш олон арга бий. Ходоодыг нь л баярлуулчихад болох амараас эхлээд, маш их хичээл зүтгэл, зориулалт золиос шаардагдах хүнд арга хүртэл... Энэ бол зѳвхѳн ѳдѳр, хором дутамд гэм үйлддэг, бузар гэмтнүүдийн хувьд л гэхэд шүү дээ!!! Харин бүх зүйл нь Тѳгс, Ариун, Шудрага Нэгэнд ийм гэмт хүн таалагдах ганц л зам байсан нь "Ямар ч гэмгүй Түүний ѳмнѳ зогсох" юм. Харамсалтай нь НЭГ Ч ХҮН ингэж чадаагүй бѳгѳѳд ингэж чадах ч үгүй гэдгийг Библийн Ром ном маш тодорхой хэлдэг. #асуулт: Тэгвэл хүн тѳрѳлхтѳнд Бурханд ойртох ямар ч найдвар байхгүй гэж үү? Хариулт нь: Ойлгомжтой юм: "Байхгүй" ... Тийм учраас л ... ийм найдваргүй, мѳхѳлрүүгээ явж байхад "Есүс Христ" ирсэн билээ!!!... Тэгээд Түүнд л итгэвэл... Зѳвхѳн Есүст л итгэж байж бид Ариун Бурханд ойртож, таалагдах боломжтой юм. #хэрэгжүүлэлт: Ѳнѳѳдрийн үгийн талаарх энэ ухаарлын үгсийг цааш нь үргэлжлүүлцгээе!!!! Энэ үгсээс гарах ёстой дараа, дараагийн асуултуудыг, дотроо байгаа Ариун Сүнснээс асуун, Илүү гүнзгий УХАЦГААЯ!!! ... #жишээ_нь: "Есүст итгэнэ гэдэг яахыг хэлж байна вэ?", "Яагаад ЗѲВХѲН Есүст итгэх ёстой гэж?"..."Бурханд заавал таалагдах албатай юм уу?", "Бурханд ТААЛАГДАХ нь бидэнд ямар ашигтай юм бэ?"...."Таалагдахгүй байлаа гэхэд юу болох вэ"... гэх мэт ???? :)
  • 6 0