#bestscene Instagram Photos & Videos

bestscene - 88410 posts

Latest Instagram Posts

  • cinema.unique - 🎬Rare Photo of Cinema @cinema.unique 1 day ago
  • .
#BestScene
#Review
#Masterpiece
.
#سکانس_برتر
#نقد
#شاهکار
.
🎬 درخشش - ۱۹۸۰
🎥 استنلی کوبریک
👤 جک نیکلسون - شلی دووال - دنی لوید
.
🎬 The Shining - 1980
🎥 Stanley Kubrick
👤 Jack Nicholson - Shelley Duvall - Danny Lloyd
.
✏ نقدی برای فیلم "درخشش"
□ بخش آخر □
.
هر دو با دعوت به ماجرا روبرو می شوند. دنی با از هوش رفتن امتناع می کند و جک مانند قهرمان راغب عمل می کند. دنی با ملاقات با استاد که زن روانشناس است آماده عبور از آستانه می شود و خانواده جک تورنس در هتل چشم انداز می مقیم شوند. در اینجا دومین استاد – که آشپز سیاه است – وارد داستان می شود اما این بار او دنی را اکیدا از رفتن به اتاق ۲۳۷ منع می کند. در همان بدو ورود ارواح دخترکان مثله شده به استقبال دنی می آیند و او را به یک بازی ابدی فرامی خوانند. این دعوتی است که رد یا قبول آن موکول به پایان پیرنگ می شود. تا دقایق زیادی جک تورنس سرگرم کار خویش است و بار داستان بر دوش دنی و مادرش قرار دارد تا با سرک کشیدن به گوشه کنار هتل علاوه بر معرفی فضا، بیننده را برای اتفاقات بعدی آماده می کند. نفرین ارواح سرخپوستان کم کم گذر زمان کار خود را کرده و تاریخ را بار دیگر بر هتل چشم انداز تکرار می کند. جک بر اثر پیدا نکردن سوژه در حال فروپاشی روانی است و دچار توهمات بصری می شود. از سویی، بالاخره وسوسه پای دنی را سست می کند و او با ورود به اتاق ۲۳۷ مورد حمله قرار می گیرد. جک نیز برای سر درآوردن از حرف های دنی وارد اتاق می شود و پس از مواجهه با روح زن/عجوزه از مدار عقلانیت خارج و اینجاست که سرایدار پیشین در نقاب استاد/متلون بر او ظهور کرده و برای خلاص شدن از توطئه همسر و کودک، راه مشابه خود را توصیه می کند.
در اینجا استحاله کامل یکی از قهرمانان به آنتاگونیست و برقراری اصل ضدیت در داستان را شاهدیم. دو موجود بی دفاع باید برابر هیولایی از خود دفاع کنند. این در حالی است که آشپز سیاه روشن بین همزمان با دنی از عالم غیب خبر حادثه ای غریب الوقوع را استشمام کرده و حضور دقیقه نودی وی باعث می شود زن از تبر جک جان سالم به در برد.
پس از کشمکشی نفس گیر، دنی توسط جک قاتل در هزارتوی شمشادی گرفتار می شود. با آنکه او بال مومین برای فرار از این لابیرنت را ندارد اما هوش هرمس را فرامی خواند و درست مانند این اسطوره خرد با قدم گذاشتن معکوس موفق به فریب جک می شود و همراه مادرش بوسیله ی ماشین برف روب از مهلکه می گریزد.
.
ادامه در کامنت 👇🏻 . #bestscene #review #masterpiece . #سکانس_برتر #نقد #شاهکار . 🎬 درخشش - ۱۹۸۰ 🎥 استنلی کوبریک 👤 جک نیکلسون - شلی دووال - دنی لوید . 🎬 The Shining - 1980 🎥 Stanley Kubrick 👤 Jack Nicholson - Shelley Duvall - Danny Lloyd . ✏ نقدی برای فیلم "درخشش" □ بخش آخر □ . هر دو با دعوت به ماجرا روبرو می شوند. دنی با از هوش رفتن امتناع می کند و جک مانند قهرمان راغب عمل می کند. دنی با ملاقات با استاد که زن روانشناس است آماده عبور از آستانه می شود و خانواده جک تورنس در هتل چشم انداز می مقیم شوند. در اینجا دومین استاد – که آشپز سیاه است – وارد داستان می شود اما این بار او دنی را اکیدا از رفتن به اتاق ۲۳۷ منع می کند. در همان بدو ورود ارواح دخترکان مثله شده به استقبال دنی می آیند و او را به یک بازی ابدی فرامی خوانند. این دعوتی است که رد یا قبول آن موکول به پایان پیرنگ می شود. تا دقایق زیادی جک تورنس سرگرم کار خویش است و بار داستان بر دوش دنی و مادرش قرار دارد تا با سرک کشیدن به گوشه کنار هتل علاوه بر معرفی فضا، بیننده را برای اتفاقات بعدی آماده می کند. نفرین ارواح سرخپوستان کم کم گذر زمان کار خود را کرده و تاریخ را بار دیگر بر هتل چشم انداز تکرار می کند. جک بر اثر پیدا نکردن سوژه در حال فروپاشی روانی است و دچار توهمات بصری می شود. از سویی، بالاخره وسوسه پای دنی را سست می کند و او با ورود به اتاق ۲۳۷ مورد حمله قرار می گیرد. جک نیز برای سر درآوردن از حرف های دنی وارد اتاق می شود و پس از مواجهه با روح زن/عجوزه از مدار عقلانیت خارج و اینجاست که سرایدار پیشین در نقاب استاد/متلون بر او ظهور کرده و برای خلاص شدن از توطئه همسر و کودک، راه مشابه خود را توصیه می کند. در اینجا استحاله کامل یکی از قهرمانان به آنتاگونیست و برقراری اصل ضدیت در داستان را شاهدیم. دو موجود بی دفاع باید برابر هیولایی از خود دفاع کنند. این در حالی است که آشپز سیاه روشن بین همزمان با دنی از عالم غیب خبر حادثه ای غریب الوقوع را استشمام کرده و حضور دقیقه نودی وی باعث می شود زن از تبر جک جان سالم به در برد. پس از کشمکشی نفس گیر، دنی توسط جک قاتل در هزارتوی شمشادی گرفتار می شود. با آنکه او بال مومین برای فرار از این لابیرنت را ندارد اما هوش هرمس را فرامی خواند و درست مانند این اسطوره خرد با قدم گذاشتن معکوس موفق به فریب جک می شود و همراه مادرش بوسیله ی ماشین برف روب از مهلکه می گریزد. . ادامه در کامنت 👇🏻
  • . #bestscene #review #masterpiece . #سکانس_برتر #نقد #شاهکار . 🎬 درخشش - ۱۹۸۰ 🎥 استنلی کوبریک 👤 جک نیکلسون - شلی دووال - دنی لوید . 🎬 The Shining - 1980 🎥 Stanley Kubrick 👤 Jack Nicholson - Shelley Duvall - Danny Lloyd . ✏ نقدی برای فیلم "درخشش" □ بخش آخر □ . هر دو با دعوت به ماجرا روبرو می شوند. دنی با از هوش رفتن امتناع می کند و جک مانند قهرمان راغب عمل می کند. دنی با ملاقات با استاد که زن روانشناس است آماده عبور از آستانه می شود و خانواده جک تورنس در هتل چشم انداز می مقیم شوند. در اینجا دومین استاد – که آشپز سیاه است – وارد داستان می شود اما این بار او دنی را اکیدا از رفتن به اتاق ۲۳۷ منع می کند. در همان بدو ورود ارواح دخترکان مثله شده به استقبال دنی می آیند و او را به یک بازی ابدی فرامی خوانند. این دعوتی است که رد یا قبول آن موکول به پایان پیرنگ می شود. تا دقایق زیادی جک تورنس سرگرم کار خویش است و بار داستان بر دوش دنی و مادرش قرار دارد تا با سرک کشیدن به گوشه کنار هتل علاوه بر معرفی فضا، بیننده را برای اتفاقات بعدی آماده می کند. نفرین ارواح سرخپوستان کم کم گذر زمان کار خود را کرده و تاریخ را بار دیگر بر هتل چشم انداز تکرار می کند. جک بر اثر پیدا نکردن سوژه در حال فروپاشی روانی است و دچار توهمات بصری می شود. از سویی، بالاخره وسوسه پای دنی را سست می کند و او با ورود به اتاق ۲۳۷ مورد حمله قرار می گیرد. جک نیز برای سر درآوردن از حرف های دنی وارد اتاق می شود و پس از مواجهه با روح زن/عجوزه از مدار عقلانیت خارج و اینجاست که سرایدار پیشین در نقاب استاد/متلون بر او ظهور کرده و برای خلاص شدن از توطئه همسر و کودک، راه مشابه خود را توصیه می کند. در اینجا استحاله کامل یکی از قهرمانان به آنتاگونیست و برقراری اصل ضدیت در داستان را شاهدیم. دو موجود بی دفاع باید برابر هیولایی از خود دفاع کنند. این در حالی است که آشپز سیاه روشن بین همزمان با دنی از عالم غیب خبر حادثه ای غریب الوقوع را استشمام کرده و حضور دقیقه نودی وی باعث می شود زن از تبر جک جان سالم به در برد. پس از کشمکشی نفس گیر، دنی توسط جک قاتل در هزارتوی شمشادی گرفتار می شود. با آنکه او بال مومین برای فرار از این لابیرنت را ندارد اما هوش هرمس را فرامی خواند و درست مانند این اسطوره خرد با قدم گذاشتن معکوس موفق به فریب جک می شود و همراه مادرش بوسیله ی ماشین برف روب از مهلکه می گریزد. . ادامه در کامنت 👇🏻
  • 275 10