#هشت_پا Instagram Photos & Videos

هشت_پا - 2923 posts

Latest Instagram Posts

  • mohamadsedighteymori_122 - محمدصدیق تیموری👈شعرطنزواعتراضی @mohamadsedighteymori_122 1 week ago
  • #زن از #شوهر ش پرسید، این کبودی که روی گردنته مال چیه؟
مرد گفت در حال #قایق_سواری بودم که یک #دلفین اومد و منو با یک #هشت_پا زد و رفت 😂😂😂😂
زن با عصبانیت رفت خونه باباش و تقاضای #طلاق کرد.
غافل از اینکه مرد راستشو گفته بود! #زن از #شوهر ش پرسید، این کبودی که روی گردنته مال چیه؟ مرد گفت در حال #قایق_سواری بودم که یک #دلفین اومد و منو با یک #هشت_پا زد و رفت 😂😂😂😂 زن با عصبانیت رفت خونه باباش و تقاضای #طلاق کرد. غافل از اینکه مرد راستشو گفته بود!
  • #زن از #شوهر ش پرسید، این کبودی که روی گردنته مال چیه؟ مرد گفت در حال #قایق_سواری بودم که یک #دلفین اومد و منو با یک #هشت_پا زد و رفت 😂😂😂😂 زن با عصبانیت رفت خونه باباش و تقاضای #طلاق کرد. غافل از اینکه مرد راستشو گفته بود!
  • 321 3
  • fanaavari - 🌐 فــــنـــــا و  ر  ی 🌐 @fanaavari 3 weeks ago
  • .
🌐 @fanaavari 🌐 @fanaavari 🌐 @fanaavari
.
Follow =======👆👆👆=======
.
بازوی رباتیک با الهام از پای اختاپوس ساخت کمپانی فستو. در این بازوی پنوماتیکی از فشار هوا به منظور ایجاد چسبندگی و انبساط و انقباض استفاده میشود.
.
#اختاپوس #هشت_پا . 🌐 @fanaavari 🌐 @fanaavari 🌐 @fanaavari . Follow =======👆👆👆======= . بازوی رباتیک با الهام از پای اختاپوس ساخت کمپانی فستو. در این بازوی پنوماتیکی از فشار هوا به منظور ایجاد چسبندگی و انبساط و انقباض استفاده میشود. . #اختاپوس #هشت_پا
  • . 🌐 @fanaavari 🌐 @fanaavari 🌐 @fanaavari . Follow =======👆👆👆======= . بازوی رباتیک با الهام از پای اختاپوس ساخت کمپانی فستو. در این بازوی پنوماتیکی از فشار هوا به منظور ایجاد چسبندگی و انبساط و انقباض استفاده میشود. . #اختاپوس #هشت_پا
  • 1333 4