#نقاشی Instagram Photos & Videos

نقاشی - 1695150 posts

Latest Instagram Posts

  • solmazeslaminejad - @solmazeslaminejad 31 minutes ago
  • #منیر_شاهرودی_فرمانفرمائیان هنرمند نقاش و از پیشگامان هنر مدرن شب گذشته به دلیل کهولت سن در سن نود و هفت سالگی درگذشت.
منیر بدون شک هندسه‌گراترین هنرمند عصر حاضر ایران است که مجموعه آثارش در بیش از نیم قرن، پیوسته میان اشکال منظم و ریتمیک هنرهای سنتی و رویکردهای انتزاعی مدرنیستی سیر کرده‌است.
هنر او در نگاه اول بر دو اصل نقوش تزئینی و آینه استوار است و واضح است که او این اصول را از هنرهای سنتی و صنایع مستظرفه ایرانی برگرفته و به هنر آینه‌کاری وام‌دار است.
*خوب یادمه که وقتی پا به نمایشگاه کارهای ایشون در باغ نگارستان گذاشتم چقدر محو بازی رنگ و نور روی آینه ها شده بودم.
روحش شاد.
#نقاشی #آینه_کاری #تهرانگردی 
#tehran #painting#mirror #iran #منیر_شاهرودی_فرمانفرمائیان هنرمند نقاش و از پیشگامان هنر مدرن شب گذشته به دلیل کهولت سن در سن نود و هفت سالگی درگذشت. منیر بدون شک هندسه‌گراترین هنرمند عصر حاضر ایران است که مجموعه آثارش در بیش از نیم قرن، پیوسته میان اشکال منظم و ریتمیک هنرهای سنتی و رویکردهای انتزاعی مدرنیستی سیر کرده‌است. هنر او در نگاه اول بر دو اصل نقوش تزئینی و آینه استوار است و واضح است که او این اصول را از هنرهای سنتی و صنایع مستظرفه ایرانی برگرفته و به هنر آینه‌کاری وام‌دار است. *خوب یادمه که وقتی پا به نمایشگاه کارهای ایشون در باغ نگارستان گذاشتم چقدر محو بازی رنگ و نور روی آینه ها شده بودم. روحش شاد. #نقاشی #آینه_کاری #تهرانگردی #tehran #painting#mirror #iran
  • #منیر_شاهرودی_فرمانفرمائیان هنرمند نقاش و از پیشگامان هنر مدرن شب گذشته به دلیل کهولت سن در سن نود و هفت سالگی درگذشت. منیر بدون شک هندسه‌گراترین هنرمند عصر حاضر ایران است که مجموعه آثارش در بیش از نیم قرن، پیوسته میان اشکال منظم و ریتمیک هنرهای سنتی و رویکردهای انتزاعی مدرنیستی سیر کرده‌است. هنر او در نگاه اول بر دو اصل نقوش تزئینی و آینه استوار است و واضح است که او این اصول را از هنرهای سنتی و صنایع مستظرفه ایرانی برگرفته و به هنر آینه‌کاری وام‌دار است. *خوب یادمه که وقتی پا به نمایشگاه کارهای ایشون در باغ نگارستان گذاشتم چقدر محو بازی رنگ و نور روی آینه ها شده بودم. روحش شاد. #نقاشی #آینه_کاری #تهرانگردی #tehran #painting#mirror #iran
  • 46 3