#مو Instagram Photos & Videos

مو - 1233673 posts

Latest Instagram Posts

  • style_citys - مد و زیبایی @style_citys 9 minutes ago
  • 👀👆😘😉برای این #مدل #مو، اول ژل، موس یا کرم مو بزنین بعد موهارو ردیف به ردیف جدا کنین و از جلوی موها شروع به پیچیدن موهای همون ردیف کنین ، باید محکم نگهش دارین که همین مدلی دربیاد اخرشم با چلگیس ببندین،بعدشم حلقه هارو وصل کنین .البته بدون حلقه هم قشنگه 👀👆😘😉برای این #مدل #مو، اول ژل، موس یا کرم مو بزنین بعد موهارو ردیف به ردیف جدا کنین و از جلوی موها شروع به پیچیدن موهای همون ردیف کنین ، باید محکم نگهش دارین که همین مدلی دربیاد اخرشم با چلگیس ببندین،بعدشم حلقه هارو وصل کنین .البته بدون حلقه هم قشنگه
  • 👀👆😘😉برای این #مدل #مو، اول ژل، موس یا کرم مو بزنین بعد موهارو ردیف به ردیف جدا کنین و از جلوی موها شروع به پیچیدن موهای همون ردیف کنین ، باید محکم نگهش دارین که همین مدلی دربیاد اخرشم با چلگیس ببندین،بعدشم حلقه هارو وصل کنین .البته بدون حلقه هم قشنگه
  • 7 0