#معروف Instagram Photos & Videos

معروف - 131944 posts

Latest Instagram Posts

  • meysam.irani2014 - میثم ایرانی @meysam.irani2014 8 hours ago
  • #از_شبکه_سه

در مورد جدال #عادل_فردوسی_پور تهیه کننده و مجری #برنامه_نود با جناب #علی_فروغی مدیریت #شبکه_سه میشود چندین سطر نوشت

اصلا میشود در مورد خود #فردوسی_پور و #نود کلی نقد و یا تقدیر ردیف کرد
و صد البته میشود از #فروغی بخاطر برنامه های جدید چند ماه گذشته این شبکه هم تقدیر کرد
ولی چیزی که مشخص است و واضح همین چند ثانیه کلیپ است که خودش کلی حرف دارد

مخاطب #عادل را با تمام شهرتش با نام شبکه سه میشناسد ، با #صداوسیما
این #بله_بفرمایید بعد از آن گفته میشود که بگویید از کجایید

البته که در آن سمت ماجرا هم مدیران صدا و سیما نباید ساده از کنار سرمایه گذاری های صورت گرفته رد شوند

نکته
بازنده دعوای این #مجری #حرفه_ای و #معروف اما پر شیشه خرده و آن مدیر #رسانه ، ماییم و وقتی که صرف تماشای این دعواها میکنیم #از_شبکه_سه در مورد جدال #عادل_فردوسی_پور تهیه کننده و مجری #برنامه_نود با جناب #علی_فروغی مدیریت #شبکه_سه میشود چندین سطر نوشت اصلا میشود در مورد خود #فردوسی_پور و #نود کلی نقد و یا تقدیر ردیف کرد و صد البته میشود از #فروغی بخاطر برنامه های جدید چند ماه گذشته این شبکه هم تقدیر کرد ولی چیزی که مشخص است و واضح همین چند ثانیه کلیپ است که خودش کلی حرف دارد مخاطب #عادل را با تمام شهرتش با نام شبکه سه میشناسد ، با #صداوسیما این #بله_بفرمایید بعد از آن گفته میشود که بگویید از کجایید البته که در آن سمت ماجرا هم مدیران صدا و سیما نباید ساده از کنار سرمایه گذاری های صورت گرفته رد شوند نکته بازنده دعوای این #مجری #حرفه_ای و #معروف اما پر شیشه خرده و آن مدیر #رسانه ، ماییم و وقتی که صرف تماشای این دعواها میکنیم
  • #از_شبکه_سه در مورد جدال #عادل_فردوسی_پور تهیه کننده و مجری #برنامه_نود با جناب #علی_فروغی مدیریت #شبکه_سه میشود چندین سطر نوشت اصلا میشود در مورد خود #فردوسی_پور و #نود کلی نقد و یا تقدیر ردیف کرد و صد البته میشود از #فروغی بخاطر برنامه های جدید چند ماه گذشته این شبکه هم تقدیر کرد ولی چیزی که مشخص است و واضح همین چند ثانیه کلیپ است که خودش کلی حرف دارد مخاطب #عادل را با تمام شهرتش با نام شبکه سه میشناسد ، با #صداوسیما این #بله_بفرمایید بعد از آن گفته میشود که بگویید از کجایید البته که در آن سمت ماجرا هم مدیران صدا و سیما نباید ساده از کنار سرمایه گذاری های صورت گرفته رد شوند نکته بازنده دعوای این #مجری #حرفه_ای و #معروف اما پر شیشه خرده و آن مدیر #رسانه ، ماییم و وقتی که صرف تماشای این دعواها میکنیم
  • 1710 203