#عشق_اول Instagram Photos & Videos

عشق_اول - 20224 posts

Latest Instagram Posts

 • afshinbahrami6 - Afshin-bahrami‌ @afshinbahrami6 1 month ago
 • #عشق_واقعی #عشق_من #عشق_اول #عشقولانه💑 یادش بخیر عکس سومی چهار سال پیش.......... چهار سال گذشت و هنوز فراموشش نکردم 
رفیق من سنگ صبور غمهام
به دیدنم بیا که من خیلی تنهام
چ دنیای رو به زوالی دارم 
مجنونم و دل زده از لیلیا
خیلی دلم گرفته از خیلیا
نمونده از جونیام نشونی 
پیر شدم پیر تو ای جونی
پیر شدم پیر تو ای جونی
تنهای بی سنگ صبور
خونه سرد و سوت و کور
توی شبات ستاره نیست
موندی و راه چاره نیست
اگر چه هیچکس نیومد 
سری به تنهاییم نزد
اما تو کوه درد باش
طاقت بیار مرد باش 
تنهای بی سنگ صبور
خونه سرد و سوت و کور
توی شبات ستاره نیست
موندی و راه چاره نیست
اگر چه هیچکس نیومد
سری به تنهاییم نزد
اما تو کوه درد باش
طاقت بیار و مرد باش

اگر بیای همونجوری که بودی
کم میارن حسودا از حسودی
صدای سازم همه جا پر شده
هر کی شنیده از خودش بیخوده
اما خودم پر شدم از گلایه
هیچی ازم نمونده جز یه سایه
سایه ای که خالی از عشق و امید
همیشه محتاجه به نور خورشید
همیشه محتاجه به نور خورشید
تنهای بی سنگ صبور 
خونه سرد و سوت و کور 
توی شبات ستاره نیست 
موندی و راه چاره نیست 
اگر چه هیچکس نیومد
سری به تنهاییم نزد 
اما توکوه درد باش
 طاقت بیار و مرد باش
تنهای بی سنگ صبور 
خونه سرد و سوت و کور
توی شبات ستاره نیست
موندی و راه چاره نیست

#چاوشیست #چاوشی
#mohsenchavoshi 
#مولانای_جان #مولوی #حافظ #سعدی_جان #سهراب_سپهری #حسین_پناهی #دوست #رفیق_قدیمی #تنهایی_من_عمیق_ترین_جای_جهان_است 
#عاشقانه_ها #عارفانه #عشق_واقعی #عشق_من #عشق_اول #عشقولانه💑 یادش بخیر عکس سومی چهار سال پیش.......... چهار سال گذشت و هنوز فراموشش نکردم رفیق من سنگ صبور غمهام به دیدنم بیا که من خیلی تنهام چ دنیای رو به زوالی دارم مجنونم و دل زده از لیلیا خیلی دلم گرفته از خیلیا نمونده از جونیام نشونی پیر شدم پیر تو ای جونی پیر شدم پیر تو ای جونی تنهای بی سنگ صبور خونه سرد و سوت و کور توی شبات ستاره نیست موندی و راه چاره نیست اگر چه هیچکس نیومد سری به تنهاییم نزد اما تو کوه درد باش طاقت بیار مرد باش تنهای بی سنگ صبور خونه سرد و سوت و کور توی شبات ستاره نیست موندی و راه چاره نیست اگر چه هیچکس نیومد سری به تنهاییم نزد اما تو کوه درد باش طاقت بیار و مرد باش اگر بیای همونجوری که بودی کم میارن حسودا از حسودی صدای سازم همه جا پر شده هر کی شنیده از خودش بیخوده اما خودم پر شدم از گلایه هیچی ازم نمونده جز یه سایه سایه ای که خالی از عشق و امید همیشه محتاجه به نور خورشید همیشه محتاجه به نور خورشید تنهای بی سنگ صبور خونه سرد و سوت و کور توی شبات ستاره نیست موندی و راه چاره نیست اگر چه هیچکس نیومد سری به تنهاییم نزد اما توکوه درد باش طاقت بیار و مرد باش تنهای بی سنگ صبور خونه سرد و سوت و کور توی شبات ستاره نیست موندی و راه چاره نیست #چاوشیست #چاوشی #mohsenchavoshi #مولانای_جان #مولوی #حافظ #سعدی_جان #سهراب_سپهری #حسین_پناهی #دوست #رفیق_قدیمی #تنهایی_من_عمیق_ترین_جای_جهان_است #عاشقانه_ها #عارفانه
 • #عشق_واقعی #عشق_من #عشق_اول #عشقولانه💑 یادش بخیر عکس سومی چهار سال پیش.......... چهار سال گذشت و هنوز فراموشش نکردم رفیق من سنگ صبور غمهام به دیدنم بیا که من خیلی تنهام چ دنیای رو به زوالی دارم مجنونم و دل زده از لیلیا خیلی دلم گرفته از خیلیا نمونده از جونیام نشونی پیر شدم پیر تو ای جونی پیر شدم پیر تو ای جونی تنهای بی سنگ صبور خونه سرد و سوت و کور توی شبات ستاره نیست موندی و راه چاره نیست اگر چه هیچکس نیومد سری به تنهاییم نزد اما تو کوه درد باش طاقت بیار مرد باش تنهای بی سنگ صبور خونه سرد و سوت و کور توی شبات ستاره نیست موندی و راه چاره نیست اگر چه هیچکس نیومد سری به تنهاییم نزد اما تو کوه درد باش طاقت بیار و مرد باش اگر بیای همونجوری که بودی کم میارن حسودا از حسودی صدای سازم همه جا پر شده هر کی شنیده از خودش بیخوده اما خودم پر شدم از گلایه هیچی ازم نمونده جز یه سایه سایه ای که خالی از عشق و امید همیشه محتاجه به نور خورشید همیشه محتاجه به نور خورشید تنهای بی سنگ صبور خونه سرد و سوت و کور توی شبات ستاره نیست موندی و راه چاره نیست اگر چه هیچکس نیومد سری به تنهاییم نزد اما توکوه درد باش طاقت بیار و مرد باش تنهای بی سنگ صبور خونه سرد و سوت و کور توی شبات ستاره نیست موندی و راه چاره نیست #چاوشیست #چاوشی #mohsenchavoshi #مولانای_جان #مولوی #حافظ #سعدی_جان #سهراب_سپهری #حسین_پناهی #دوست #رفیق_قدیمی #تنهایی_من_عمیق_ترین_جای_جهان_است #عاشقانه_ها #عارفانه
 • 4231 89