#عشق Instagram Photos & Videos

عشق - 13485813 posts

Latest Instagram Posts

  • leilynaeemi - leily naeemi @leilynaeemi 2 minutes ago
  • #تکنیک_درمانی

به خودت احترام بگذار...
به خودت بیاندیش،
تو حتی برای خودت،
تکرارنشدنی، جالب و 
شگفت انگیز هستی، 
پس هرگز تصور نکن برای دیگران ممکن
 است خسته کننده باشی!
اینکه او به تو چطور نگاه می کند،
 مربوط به خودش است، 
اینکه او از صدای خنده های تو 
رنج می برد، مسئله خودش است،
 تو بخند، بلند تر از همیشه!
به کسی اجازه نده برای تو تکلیف
 تعیین کند و به تو بگوید چه رنگی
 بهت می آید!
تو همان رنگی را بپوش که حال
 خودت را خوب می کند!
هر روز قبل از اینکه به کسی
 سلام بدهی به خودت با عشق سلام
 کن.
بگو سلام عشق من.❤
بگو از اینکه بیدار شدی و برای 
ساختن روزی متفاوت همراهم 
هستی ازتو ممنونم.
بیا باهم برویم به سوی بهترین ها.
امروز و هر روز به تو احترام خواهم
 گذاشت و نسبت به تو احساس
 مسئولیت خواهم داشت.
من آماده ام هر لحظه تو را ببخشم و
 با تو مهربان باشم.💚
همراه همیشگی من، خودِ دوست داشتنی من، سلام❤️
#لیلی_نعیمی 
#فراترازبودن 
#روان_درمانگر_بالینی 
#تکنیک
#شفقت_به_خود
#احترام_به_خود
#عشق
#دوستی
#سلام
#رفیق
#رفاقت #تکنیک_درمانی به خودت احترام بگذار... به خودت بیاندیش، تو حتی برای خودت، تکرارنشدنی، جالب و شگفت انگیز هستی، پس هرگز تصور نکن برای دیگران ممکن است خسته کننده باشی! اینکه او به تو چطور نگاه می کند، مربوط به خودش است، اینکه او از صدای خنده های تو رنج می برد، مسئله خودش است، تو بخند، بلند تر از همیشه! به کسی اجازه نده برای تو تکلیف تعیین کند و به تو بگوید چه رنگی بهت می آید! تو همان رنگی را بپوش که حال خودت را خوب می کند! هر روز قبل از اینکه به کسی سلام بدهی به خودت با عشق سلام کن. بگو سلام عشق من.❤ بگو از اینکه بیدار شدی و برای ساختن روزی متفاوت همراهم هستی ازتو ممنونم. بیا باهم برویم به سوی بهترین ها. امروز و هر روز به تو احترام خواهم گذاشت و نسبت به تو احساس مسئولیت خواهم داشت. من آماده ام هر لحظه تو را ببخشم و با تو مهربان باشم.💚 همراه همیشگی من، خودِ دوست داشتنی من، سلام❤️ #لیلی_نعیمی #فراترازبودن #روان_درمانگر_بالینی #تکنیک #شفقت_به_خود #احترام_به_خود #عشق #دوستی #سلام #رفیق #رفاقت
  • #تکنیک_درمانی به خودت احترام بگذار... به خودت بیاندیش، تو حتی برای خودت، تکرارنشدنی، جالب و شگفت انگیز هستی، پس هرگز تصور نکن برای دیگران ممکن است خسته کننده باشی! اینکه او به تو چطور نگاه می کند، مربوط به خودش است، اینکه او از صدای خنده های تو رنج می برد، مسئله خودش است، تو بخند، بلند تر از همیشه! به کسی اجازه نده برای تو تکلیف تعیین کند و به تو بگوید چه رنگی بهت می آید! تو همان رنگی را بپوش که حال خودت را خوب می کند! هر روز قبل از اینکه به کسی سلام بدهی به خودت با عشق سلام کن. بگو سلام عشق من.❤ بگو از اینکه بیدار شدی و برای ساختن روزی متفاوت همراهم هستی ازتو ممنونم. بیا باهم برویم به سوی بهترین ها. امروز و هر روز به تو احترام خواهم گذاشت و نسبت به تو احساس مسئولیت خواهم داشت. من آماده ام هر لحظه تو را ببخشم و با تو مهربان باشم.💚 همراه همیشگی من، خودِ دوست داشتنی من، سلام❤️ #لیلی_نعیمی #فراترازبودن #روان_درمانگر_بالینی #تکنیک #شفقت_به_خود #احترام_به_خود #عشق #دوستی #سلام #رفیق #رفاقت
  • 9 0
  • eshgh136370 - eshgh @eshgh136370 4 minutes ago
  • عشق سکسی
#عشق 
#سکسی 
فالو کنین
به دوستاتون ارسال کنین
خبرای خوب داریم
عشقاتونو تگ کنین عشق سکسی #عشق #سکسی فالو کنین به دوستاتون ارسال کنین خبرای خوب داریم عشقاتونو تگ کنین
  • عشق سکسی #عشق #سکسی فالو کنین به دوستاتون ارسال کنین خبرای خوب داریم عشقاتونو تگ کنین
  • 0 0