#عاشقانه Instagram Photos & Videos

عاشقانه - 2780440 posts

Latest Instagram Posts

  • elmanpaydar - mahdiyehpaydar @elmanpaydar 5 minutes ago
  • .
.
نوشتم :"سامان ببین دانلود رایگان این کتاب تو نت هست؟
ماهی طلایی
ژان ماری گوستاو لوکلزیو ."
لینکی فرستاد و نوشت :"این با تخفیف میشه هزارتومن...حالا من سه ساعته دارم میگردم پیداش نمیکنم...ببین کاراتو!
گدا بازی در نیار هزار تومنو خرج کن."
.
رابطه من و سامان یک رابطه ده ساله است البته شاید این وسط دوری و دوستی هم نقش مهمی داشته !
نه تنها در این مورد بلکه در هر کاری میتوانم نظر سامان را بپرسم و خیلی رک برخورد کند . بدون اینکه نظرش را تحمیل کند یا روی پیشنهادش اصرار کند یا مثل غریبه ها بی تفاوت باشد و یا حتی بیش از اندازه و مادرانه نگرانم شود .
.
امروز یک اصطلاح انگلیسی یاد گرفتم :
اصطلاح تخصصی تربيت بدنی و علوم ورزشی  #sweet_spot
به معنی قسمت مرکزی راکت یا چوب .
در انگلیسی این مفهوم میتواند در مورد حد وسط ، بهترین نقطه دوستی ، بهترین زمان انجام کار و در کل بهترین لحظه و موقعیت هر چیزی استفاده شود . حتی شاید لحظه گره خوردن دو نگاه !
مثل بهترین فاصله سیاره زمین از خورشید که باعث شده چنین آبی و زنده و زیبا باشد .
همینطور رفاقتم با سامان .
من باور دارم هر کدام از ما مرکز جهان خودمان هستیم ، مرکز کهکشان ، مرکز منظومه .
مثل قضیه پنج نفر و پنج کتابی که با آنها بیشترین انس را داریم خورشید هم لابد با پنج سیاره نزدیکش مانوس است .
عطارد ، زهره ، زمین ، مریخ ، مشتری .
یک نفر در منظومه همه مان همان عطارد یا تیر است : نزدیک ، بغلی و کوچک ، داغ ، یک رو ، گریز پا و پیک الهه ها .
یک نفر هم مثل زهره زیباست و روشن . هر قدر هم عطارد برای غریبه ها پنهان باشد او آشکار و آشناست و راهنما .
بعد هم‌ زمین است که چگال ترین سیاره است یعنی یک ذره از بودنش هم موثرتر از هر بودن دیگری است و در نهایت هر چه فاصله آدمها از مرکز هستی ما بیشتر شود سردتر میشوند هر چند ظاهرا بزرگتر و زیباتر .
حضور همه آدمها برای کمک به تعالی ما نعمت بزرگی است و یاد من باشد در منظومه هر کسی جایگاهم چندمین مدار است .
#متن : #مهدیه_پایدار . . نوشتم :"سامان ببین دانلود رایگان این کتاب تو نت هست؟ ماهی طلایی ژان ماری گوستاو لوکلزیو ." لینکی فرستاد و نوشت :"این با تخفیف میشه هزارتومن...حالا من سه ساعته دارم میگردم پیداش نمیکنم...ببین کاراتو! گدا بازی در نیار هزار تومنو خرج کن." . رابطه من و سامان یک رابطه ده ساله است البته شاید این وسط دوری و دوستی هم نقش مهمی داشته ! نه تنها در این مورد بلکه در هر کاری میتوانم نظر سامان را بپرسم و خیلی رک برخورد کند . بدون اینکه نظرش را تحمیل کند یا روی پیشنهادش اصرار کند یا مثل غریبه ها بی تفاوت باشد و یا حتی بیش از اندازه و مادرانه نگرانم شود . . امروز یک اصطلاح انگلیسی یاد گرفتم : اصطلاح تخصصی تربيت بدنی و علوم ورزشی  #sweet_spot به معنی قسمت مرکزی راکت یا چوب . در انگلیسی این مفهوم میتواند در مورد حد وسط ، بهترین نقطه دوستی ، بهترین زمان انجام کار و در کل بهترین لحظه و موقعیت هر چیزی استفاده شود . حتی شاید لحظه گره خوردن دو نگاه ! مثل بهترین فاصله سیاره زمین از خورشید که باعث شده چنین آبی و زنده و زیبا باشد . همینطور رفاقتم با سامان . من باور دارم هر کدام از ما مرکز جهان خودمان هستیم ، مرکز کهکشان ، مرکز منظومه . مثل قضیه پنج نفر و پنج کتابی که با آنها بیشترین انس را داریم خورشید هم لابد با پنج سیاره نزدیکش مانوس است . عطارد ، زهره ، زمین ، مریخ ، مشتری . یک نفر در منظومه همه مان همان عطارد یا تیر است : نزدیک ، بغلی و کوچک ، داغ ، یک رو ، گریز پا و پیک الهه ها . یک نفر هم مثل زهره زیباست و روشن . هر قدر هم عطارد برای غریبه ها پنهان باشد او آشکار و آشناست و راهنما . بعد هم‌ زمین است که چگال ترین سیاره است یعنی یک ذره از بودنش هم موثرتر از هر بودن دیگری است و در نهایت هر چه فاصله آدمها از مرکز هستی ما بیشتر شود سردتر میشوند هر چند ظاهرا بزرگتر و زیباتر . حضور همه آدمها برای کمک به تعالی ما نعمت بزرگی است و یاد من باشد در منظومه هر کسی جایگاهم چندمین مدار است . #متن : #مهدیه_پایدار
  • . . نوشتم :"سامان ببین دانلود رایگان این کتاب تو نت هست؟ ماهی طلایی ژان ماری گوستاو لوکلزیو ." لینکی فرستاد و نوشت :"این با تخفیف میشه هزارتومن...حالا من سه ساعته دارم میگردم پیداش نمیکنم...ببین کاراتو! گدا بازی در نیار هزار تومنو خرج کن." . رابطه من و سامان یک رابطه ده ساله است البته شاید این وسط دوری و دوستی هم نقش مهمی داشته ! نه تنها در این مورد بلکه در هر کاری میتوانم نظر سامان را بپرسم و خیلی رک برخورد کند . بدون اینکه نظرش را تحمیل کند یا روی پیشنهادش اصرار کند یا مثل غریبه ها بی تفاوت باشد و یا حتی بیش از اندازه و مادرانه نگرانم شود . . امروز یک اصطلاح انگلیسی یاد گرفتم : اصطلاح تخصصی تربيت بدنی و علوم ورزشی  #sweet_spot به معنی قسمت مرکزی راکت یا چوب . در انگلیسی این مفهوم میتواند در مورد حد وسط ، بهترین نقطه دوستی ، بهترین زمان انجام کار و در کل بهترین لحظه و موقعیت هر چیزی استفاده شود . حتی شاید لحظه گره خوردن دو نگاه ! مثل بهترین فاصله سیاره زمین از خورشید که باعث شده چنین آبی و زنده و زیبا باشد . همینطور رفاقتم با سامان . من باور دارم هر کدام از ما مرکز جهان خودمان هستیم ، مرکز کهکشان ، مرکز منظومه . مثل قضیه پنج نفر و پنج کتابی که با آنها بیشترین انس را داریم خورشید هم لابد با پنج سیاره نزدیکش مانوس است . عطارد ، زهره ، زمین ، مریخ ، مشتری . یک نفر در منظومه همه مان همان عطارد یا تیر است : نزدیک ، بغلی و کوچک ، داغ ، یک رو ، گریز پا و پیک الهه ها . یک نفر هم مثل زهره زیباست و روشن . هر قدر هم عطارد برای غریبه ها پنهان باشد او آشکار و آشناست و راهنما . بعد هم‌ زمین است که چگال ترین سیاره است یعنی یک ذره از بودنش هم موثرتر از هر بودن دیگری است و در نهایت هر چه فاصله آدمها از مرکز هستی ما بیشتر شود سردتر میشوند هر چند ظاهرا بزرگتر و زیباتر . حضور همه آدمها برای کمک به تعالی ما نعمت بزرگی است و یاد من باشد در منظومه هر کسی جایگاهم چندمین مدار است . #متن : #مهدیه_پایدار
  • 21 2