#طراحی Instagram Photos & Videos

طراحی - 3046551 posts

Latest Instagram Posts

  • padidegraphic - Graphic designer﷽ @padidegraphic 1 hour ago
  • #حیّک
@mehdiyarrahi
#مهدی_یراحی
#mehdiyarrahi 
میحانه میحانه
میحانه میحانه
(زمان دیدارمان فرا رسید)
غابت شمسنا الحلو ما جانا
غابت شمسنا الحلو ما جانا
(آفتاب ما غروب کرد و زیبا روی ما نیومد)
حیاک حیاک
(ایول ایول)
حیک بابا حیک
(ایول بابا ایول)
الف رَحمه علی بِیَک
(هزار رحمت بر پدرت)
هِذول العَذبونی
(این ها عذابم دادند)
هِذول المرمرونی
(این ها زجرم دادند)
علی جسر المسیب سیبونی
علی جسر المسیب سیبونی
(روی پل مُسَیَب آواره ام کردند)
میحانه میحانه
میحانه میحانه
عافت عیونی النوم
عافت عیونی النوم
(چشام خواب رو ول کرد)
بَعدک حبیبی العین ذِبلانه
بَعدک حبیبی العین ذِبلانه
(بعداز تو چشای من پژمرده شد)
لوح القدر مَکتوب
لوح القدر مَکتوب
(حکمتش اینجوری نوشته شده)
هِجرک حبیبی الروح ضمآنه
هِجرک حبیبی الروح ضمآنه
(تو روح هجرک حبیبی !!؟ )
حَیاک حَیاک
حَیاک بابا حَیاک
الف رَحمه علی بِیَک
هذول العذبونی
هذول المرمرونی
علی جسر المسیب سیبونی
علی جسر المسیب سیبونی
(فارسی)
نور دو چشمانم ، ماه گریزانم
دانی و میدانم ، بعد تو دیوانه ام
همه حال خوشم از تو ، شادی و غم از تو
ای سر و سامانم ، بعدِ تو دیوانه ام
(عربی)
ضِلیت انا سِهران
ضِلیت انا سِهران
(بیدار موندم)
ورا نجومی لیش ماجانه
(ستاره هارو نگاه میکنم که چرا نیومد)
واتسامر ویا اللیل
واتسامر ویا اللیل
واجمع همومی و روحی تلفانه
حَیاک حَیاک
حَیاک بابا حَیاک
الف رحمه علی بِیَک
هِذول العذبونی
هِذول المرمرونی
علی جسر المسیب سیبونی
علی جسر المسیب سیبون
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ 🎉💞ولادت علی بن ابیطالب و روز پدر بر همه پدران و مردان سرزمینم مبارک . 🎉🎉🎉🎉
✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤ 🔺با_پدیده_گرافیک_همراه_باشید_با
_جدید_ترین _مدلهای_کارت_ویزیت_سه_بعدی
#پوستر_بنر_عکس _کودک#کاور_موسیقی
باماهمراه باشید در padidegraphic@
🔺برای سفارش به دایرکت پیام دهید
.
.
.
.
.
. #emad#talebzae#padidegraphic#هنرمند_عکس_fallowr_#موسیقی#پدیده#گرافیک#باغ#تماشا#خدا#طراحی#نقاشی#caverچنگ#گیتار#سه#افتاب#زیبایی#فانتزی#جوان#جوانان#padide_graphic_creat_edit_music_javaan_paint#caver_see_fun_love_photo
#روزهای#موفقیت#میاد
97.12.29 #حیّک @mehdiyarrahi #مهدی_یراحی #mehdiyarrahi میحانه میحانه میحانه میحانه (زمان دیدارمان فرا رسید) غابت شمسنا الحلو ما جانا غابت شمسنا الحلو ما جانا (آفتاب ما غروب کرد و زیبا روی ما نیومد) حیاک حیاک (ایول ایول) حیک بابا حیک (ایول بابا ایول) الف رَحمه علی بِیَک (هزار رحمت بر پدرت) هِذول العَذبونی (این ها عذابم دادند) هِذول المرمرونی (این ها زجرم دادند) علی جسر المسیب سیبونی علی جسر المسیب سیبونی (روی پل مُسَیَب آواره ام کردند) میحانه میحانه میحانه میحانه عافت عیونی النوم عافت عیونی النوم (چشام خواب رو ول کرد) بَعدک حبیبی العین ذِبلانه بَعدک حبیبی العین ذِبلانه (بعداز تو چشای من پژمرده شد) لوح القدر مَکتوب لوح القدر مَکتوب (حکمتش اینجوری نوشته شده) هِجرک حبیبی الروح ضمآنه هِجرک حبیبی الروح ضمآنه (تو روح هجرک حبیبی !!؟ ) حَیاک حَیاک حَیاک بابا حَیاک الف رَحمه علی بِیَک هذول العذبونی هذول المرمرونی علی جسر المسیب سیبونی علی جسر المسیب سیبونی (فارسی) نور دو چشمانم ، ماه گریزانم دانی و میدانم ، بعد تو دیوانه ام همه حال خوشم از تو ، شادی و غم از تو ای سر و سامانم ، بعدِ تو دیوانه ام (عربی) ضِلیت انا سِهران ضِلیت انا سِهران (بیدار موندم) ورا نجومی لیش ماجانه (ستاره هارو نگاه میکنم که چرا نیومد) واتسامر ویا اللیل واتسامر ویا اللیل واجمع همومی و روحی تلفانه حَیاک حَیاک حَیاک بابا حَیاک الف رحمه علی بِیَک هِذول العذبونی هِذول المرمرونی علی جسر المسیب سیبونی علی جسر المسیب سیبون ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ 🎉💞ولادت علی بن ابیطالب و روز پدر بر همه پدران و مردان سرزمینم مبارک . 🎉🎉🎉🎉 ✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤ 🔺با_پدیده_گرافیک_همراه_باشید_با _جدید_ترین _مدلهای_کارت_ویزیت_سه_بعدی #پوستر_بنر_عکس _کودک#کاور_موسیقی باماهمراه باشید در [email protected] 🔺برای سفارش به دایرکت پیام دهید . . . . . . #emad#talebzae#padidegraphic#هنرمند_عکس_fallowr_#موسیقی#پدیده#گرافیک#باغ#تماشا#خدا#طراحی#نقاشی#caverچنگ#گیتار#سه#افتاب#زیبایی#فانتزی#جوان#جوانان#padide_graphic_creat_edit_music_javaan_paint#caver_see_fun_love_photo #روزهای#موفقیت#میاد 97.12.29
  • #حیّک @mehdiyarrahi #مهدی_یراحی #mehdiyarrahi میحانه میحانه میحانه میحانه (زمان دیدارمان فرا رسید) غابت شمسنا الحلو ما جانا غابت شمسنا الحلو ما جانا (آفتاب ما غروب کرد و زیبا روی ما نیومد) حیاک حیاک (ایول ایول) حیک بابا حیک (ایول بابا ایول) الف رَحمه علی بِیَک (هزار رحمت بر پدرت) هِذول العَذبونی (این ها عذابم دادند) هِذول المرمرونی (این ها زجرم دادند) علی جسر المسیب سیبونی علی جسر المسیب سیبونی (روی پل مُسَیَب آواره ام کردند) میحانه میحانه میحانه میحانه عافت عیونی النوم عافت عیونی النوم (چشام خواب رو ول کرد) بَعدک حبیبی العین ذِبلانه بَعدک حبیبی العین ذِبلانه (بعداز تو چشای من پژمرده شد) لوح القدر مَکتوب لوح القدر مَکتوب (حکمتش اینجوری نوشته شده) هِجرک حبیبی الروح ضمآنه هِجرک حبیبی الروح ضمآنه (تو روح هجرک حبیبی !!؟ ) حَیاک حَیاک حَیاک بابا حَیاک الف رَحمه علی بِیَک هذول العذبونی هذول المرمرونی علی جسر المسیب سیبونی علی جسر المسیب سیبونی (فارسی) نور دو چشمانم ، ماه گریزانم دانی و میدانم ، بعد تو دیوانه ام همه حال خوشم از تو ، شادی و غم از تو ای سر و سامانم ، بعدِ تو دیوانه ام (عربی) ضِلیت انا سِهران ضِلیت انا سِهران (بیدار موندم) ورا نجومی لیش ماجانه (ستاره هارو نگاه میکنم که چرا نیومد) واتسامر ویا اللیل واتسامر ویا اللیل واجمع همومی و روحی تلفانه حَیاک حَیاک حَیاک بابا حَیاک الف رحمه علی بِیَک هِذول العذبونی هِذول المرمرونی علی جسر المسیب سیبونی علی جسر المسیب سیبون ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ 🎉💞ولادت علی بن ابیطالب و روز پدر بر همه پدران و مردان سرزمینم مبارک . 🎉🎉🎉🎉 ✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤ 🔺با_پدیده_گرافیک_همراه_باشید_با _جدید_ترین _مدلهای_کارت_ویزیت_سه_بعدی #پوستر_بنر_عکس _کودک#کاور_موسیقی باماهمراه باشید در [email protected] 🔺برای سفارش به دایرکت پیام دهید . . . . . . #emad#talebzae#padidegraphic#هنرمند_عکس_fallowr_#موسیقی#پدیده#گرافیک#باغ#تماشا#خدا#طراحی#نقاشی#caverچنگ#گیتار#سه#افتاب#زیبایی#فانتزی#جوان#جوانان#padide_graphic_creat_edit_music_javaan_paint#caver_see_fun_love_photo #روزهای#موفقیت#میاد 97.12.29
  • 905 0