#شهرری Instagram Photos & Videos

شهرری - 46451 posts

Latest Instagram Posts

  • reygymir - هیات ژیمناستیک شهرستان ری @reygymir 11 hours ago
  • جشن پایان سال با برگزاری مسابقه نمایشی و تجلیل از ژیمناست‌ها در ورزشگاه خانه ژیمناستیک سعیدی #باقرشهر برگزار گردید.
در این رویداد که به مدت دو روز (بیست دوم اسفند ماه ویژه پسران و بیست و سوم اسفند ماه ویژه دختران) با حضور بیش از دویست ژیمناست برگزار گردید، ورزشکاران در مقابل تماشاچیان و خانواده‌هایشان نتایج تلاش‌های خود در سال 97 را به نمایش گذاشتند.
#شهرری
#reygymir جشن پایان سال با برگزاری مسابقه نمایشی و تجلیل از ژیمناست‌ها در ورزشگاه خانه ژیمناستیک سعیدی #باقرشهر برگزار گردید. در این رویداد که به مدت دو روز (بیست دوم اسفند ماه ویژه پسران و بیست و سوم اسفند ماه ویژه دختران) با حضور بیش از دویست ژیمناست برگزار گردید، ورزشکاران در مقابل تماشاچیان و خانواده‌هایشان نتایج تلاش‌های خود در سال 97 را به نمایش گذاشتند. #شهرری #reygymir
  • جشن پایان سال با برگزاری مسابقه نمایشی و تجلیل از ژیمناست‌ها در ورزشگاه خانه ژیمناستیک سعیدی #باقرشهر برگزار گردید. در این رویداد که به مدت دو روز (بیست دوم اسفند ماه ویژه پسران و بیست و سوم اسفند ماه ویژه دختران) با حضور بیش از دویست ژیمناست برگزار گردید، ورزشکاران در مقابل تماشاچیان و خانواده‌هایشان نتایج تلاش‌های خود در سال 97 را به نمایش گذاشتند. #شهرری #reygymir
  • 48 1