#شعر Instagram Photos & Videos

شعر - 21201950 posts

Latest Instagram Posts

  • negahpub - مؤسسۀ انتشارات نگاه @negahpub 3 minutes ago
  • * #تازه_های_نگاه *
.
.
درخت بی زمین
شهیار قنبری .
.
.
سه دفتر شعر: بی‌بیِ بی من – کودکانه‌ها – دلریختگان

دریا هنوز بلد است. . . . باشد.

_ تو هم بلدی؟!
.
.
.
و هنوز و همچنان:

شعر، خوردن. شعر، نوشیدن. شعر، بوییدن. شعر، گریستن. شعر، خندیدن. شعر، خوابیدن. و شعر، نفس کشیدن – تنها کسب و کار من است.

ابریشم ما در آتش است و دُهُل، دهان‌دریده‌ترین.

پاپوش به پای جن دوختیم و کلاه کاغذی بر سر گذاشتیم

و گدای در جهنم شدیم.

ابریشم ما در آتش است و مایه‌ی کارمان دیگر آفتاب نیست.

هرگز آفتاب نبوده است.

تمام جمعه‌ها، پیاز خوردیم.

یادمان نبود که جمعه، نباید پیاز خورد.

که پیاز جمعه، قدغن است.

که فرشته بر سر آدم نمی‌نشیند.

پیازهای جمعه.

از جمعه‌های پیاز تا جبهه‌های پیاز.

زخم شتر بر خر است. ترکی شکر است و فارسی هنر است.

هنر است؟

ابریشم ما در آتش است. ما همچنان بی‌ملاحظه تنهاییم!

با این همه ستاره‌ی آشفته، حیاط‌خلوت خانه؛ هنوز تاریک است.

درختان پارک شهر، برای کنسرت بدآوازترین‌مان دیگر پیرند.

و شاعران،

از غزل افتاده‌اند…
.
.
#درخت_بی_زمین
#شهیار_قنبری
چاپ اول
343 صفحه
43000 تومان
#شعر #شعرفارسی #ترانه
#سه_دفتر
#نشرنگاه #negahpub 
#موسسه_انتشارات_نگاه  #نشر_نگاه  #انتشارات_نگاه 
#کتاب #کتابخوانی #مطالعه
.
.
———————-
www.negahpub.com
———————-
.
.
https://bit.ly/2wZUV1F * #تازه_های_نگاه * . . درخت بی زمین شهیار قنبری . . . سه دفتر شعر: بی‌بیِ بی من – کودکانه‌ها – دلریختگان دریا هنوز بلد است. . . . باشد. _ تو هم بلدی؟! . . . و هنوز و همچنان: شعر، خوردن. شعر، نوشیدن. شعر، بوییدن. شعر، گریستن. شعر، خندیدن. شعر، خوابیدن. و شعر، نفس کشیدن – تنها کسب و کار من است. ابریشم ما در آتش است و دُهُل، دهان‌دریده‌ترین. پاپوش به پای جن دوختیم و کلاه کاغذی بر سر گذاشتیم و گدای در جهنم شدیم. ابریشم ما در آتش است و مایه‌ی کارمان دیگر آفتاب نیست. هرگز آفتاب نبوده است. تمام جمعه‌ها، پیاز خوردیم. یادمان نبود که جمعه، نباید پیاز خورد. که پیاز جمعه، قدغن است. که فرشته بر سر آدم نمی‌نشیند. پیازهای جمعه. از جمعه‌های پیاز تا جبهه‌های پیاز. زخم شتر بر خر است. ترکی شکر است و فارسی هنر است. هنر است؟ ابریشم ما در آتش است. ما همچنان بی‌ملاحظه تنهاییم! با این همه ستاره‌ی آشفته، حیاط‌خلوت خانه؛ هنوز تاریک است. درختان پارک شهر، برای کنسرت بدآوازترین‌مان دیگر پیرند. و شاعران، از غزل افتاده‌اند… . . #درخت_بی_زمین #شهیار_قنبری چاپ اول 343 صفحه 43000 تومان #شعر #شعرفارسی #ترانه #سه_دفتر #نشرنگاه #negahpub #موسسه_انتشارات_نگاه #نشر_نگاه #انتشارات_نگاه #کتاب #کتابخوانی #مطالعه . . ———————- www.negahpub.com ———————- . . https://bit.ly/2wZUV1F
  • * #تازه_های_نگاه * . . درخت بی زمین شهیار قنبری . . . سه دفتر شعر: بی‌بیِ بی من – کودکانه‌ها – دلریختگان دریا هنوز بلد است. . . . باشد. _ تو هم بلدی؟! . . . و هنوز و همچنان: شعر، خوردن. شعر، نوشیدن. شعر، بوییدن. شعر، گریستن. شعر، خندیدن. شعر، خوابیدن. و شعر، نفس کشیدن – تنها کسب و کار من است. ابریشم ما در آتش است و دُهُل، دهان‌دریده‌ترین. پاپوش به پای جن دوختیم و کلاه کاغذی بر سر گذاشتیم و گدای در جهنم شدیم. ابریشم ما در آتش است و مایه‌ی کارمان دیگر آفتاب نیست. هرگز آفتاب نبوده است. تمام جمعه‌ها، پیاز خوردیم. یادمان نبود که جمعه، نباید پیاز خورد. که پیاز جمعه، قدغن است. که فرشته بر سر آدم نمی‌نشیند. پیازهای جمعه. از جمعه‌های پیاز تا جبهه‌های پیاز. زخم شتر بر خر است. ترکی شکر است و فارسی هنر است. هنر است؟ ابریشم ما در آتش است. ما همچنان بی‌ملاحظه تنهاییم! با این همه ستاره‌ی آشفته، حیاط‌خلوت خانه؛ هنوز تاریک است. درختان پارک شهر، برای کنسرت بدآوازترین‌مان دیگر پیرند. و شاعران، از غزل افتاده‌اند… . . #درخت_بی_زمین #شهیار_قنبری چاپ اول 343 صفحه 43000 تومان #شعر #شعرفارسی #ترانه #سه_دفتر #نشرنگاه #negahpub #موسسه_انتشارات_نگاه #نشر_نگاه #انتشارات_نگاه #کتاب #کتابخوانی #مطالعه . . ———————- www.negahpub.com ———————- . . https://bit.ly/2wZUV1F
  • 13 0