#سهره_کرمانی Instagram Photos & Videos

سهره_کرمانی - 943 posts

Latest Instagram Posts

  • sohreh_ahwaz - سهره باز اهواز @sohreh_ahwaz 1 week ago
  • #عوامل_پر_ریزی_پرنده

۱ـ سن ،۲ـ فصل ،۳ـ طولانی بودن روز ، ۴ـ اندازه هرمون و پایان جفتگیری . ۵_فصل پرریزی بعد از فصل جفتگیری می باشد. فصل پرریزی پایان جفتگیری می باشد .
 معمولآ پرریزی سالی یک بار اتفاق میوفتد ⚫(چه چیزی باعث تاخیر پر ریزی می شود)
۱ـجفتگیری طولانی مدت ،۲ـ تغذیه بد ، ۳ـمریضی وبیماری ۴ـ تغییر ناگهانی هوا .
(چه اتفاقی در زمان پرریزی خواهد افتاد)
⚫زمان پرریزی پرنده یک چهارم پروتیین ذخیره بدنش را از دست میده و باید جایگزین بشه .اسم پروتین که پر سازی می کند کراتین Keratin می باشد .
 کراتین  پروتینی است که توی بدن درست میشه  با کمک آمینو اسید ها. درست کردن پرهای زیبا بدون تغذیه خوب خیلی سخته.انرژی که پرنده نیاز دارد برای پر جدید درآوردن دو ونیم برابر بیشتر از تخم گذاری  می باشد.
(گیر کردن تو پرریزی)
بعضی وقت ها پرنده ای بالغ انگار گیر در زمان پرریزی گیر میکنه و این مرحله را تمام نمی کنه، و پرریزی کامل نمیشه این بیشتر در ناحیه سر و بعضی موقع ها سینه اتفاق می افته.، چند تا دلایل دارد: مشکل معده ، کمبود ویتامین مخصوصآ کلسیم و پروتیین ، ویروس یا باکتری ، هوای خیلی گرم و یا خیلی سرد یا تغییر ناگهانی هوا ، شوکه شدن ، ترس واسترس ، بیماری ، جفگیری آخرهای فصل ، بهداشت و خوب کار نکردن غده  تیرویید ، (توجه بیشتر در زمان تولک)
در زمان تولک به هیچ عنوان مکان سهره را عوض نکنید ، 
به مدت بیست از تقویتهایی مثل مغز بادام وپسته یا نکتون بیو که مخصوص پرسازی است استفاده کنید و یا مولتی ویتامین هفته ای سه بار.
از استرس و یا شوک به پرنده جلوگیری کنید .بهترین مکان برای تولک مکان کم نور و کم استرس می باشد .
در زمان تو لک شاهدانه ریز،کتان سیاه،کافچه  و برای براق شدن پر بهتره مقداری کتان استفاده کنید .
آبتنی در زمان تولک خیلی خیلی موثر می باشد .
در زمان تولک برگ ترب . اسفناج تره، گل کلم . استفاده کنید .
زمان پرریزی کامل تقریبا دوماه میباشد

#سهره_اهواز #حسون #سقا #سهره_سینه_سرخ #سهره_زیبا #سهره_جنگلی #سهره_قناری #سهره_ #سره_عشقبازی_سره #سهره_وحشی #سهره۲۰۱۹ #سهره_خاکی #سهره_عشقبازی_سره #سهره_دهن_لر #سهره_چونه_سفید #سهره_خوش_آواز #سهره_کرمانی #عوامل_پر_ریزی_پرنده ۱ـ سن ،۲ـ فصل ،۳ـ طولانی بودن روز ، ۴ـ اندازه هرمون و پایان جفتگیری . ۵_فصل پرریزی بعد از فصل جفتگیری می باشد. فصل پرریزی پایان جفتگیری می باشد . معمولآ پرریزی سالی یک بار اتفاق میوفتد ⚫(چه چیزی باعث تاخیر پر ریزی می شود) ۱ـجفتگیری طولانی مدت ،۲ـ تغذیه بد ، ۳ـمریضی وبیماری ۴ـ تغییر ناگهانی هوا . (چه اتفاقی در زمان پرریزی خواهد افتاد) ⚫زمان پرریزی پرنده یک چهارم پروتیین ذخیره بدنش را از دست میده و باید جایگزین بشه .اسم پروتین که پر سازی می کند کراتین Keratin می باشد . کراتین پروتینی است که توی بدن درست میشه با کمک آمینو اسید ها. درست کردن پرهای زیبا بدون تغذیه خوب خیلی سخته.انرژی که پرنده نیاز دارد برای پر جدید درآوردن دو ونیم برابر بیشتر از تخم گذاری می باشد. (گیر کردن تو پرریزی) بعضی وقت ها پرنده ای بالغ انگار گیر در زمان پرریزی گیر میکنه و این مرحله را تمام نمی کنه، و پرریزی کامل نمیشه این بیشتر در ناحیه سر و بعضی موقع ها سینه اتفاق می افته.، چند تا دلایل دارد: مشکل معده ، کمبود ویتامین مخصوصآ کلسیم و پروتیین ، ویروس یا باکتری ، هوای خیلی گرم و یا خیلی سرد یا تغییر ناگهانی هوا ، شوکه شدن ، ترس واسترس ، بیماری ، جفگیری آخرهای فصل ، بهداشت و خوب کار نکردن غده تیرویید ، (توجه بیشتر در زمان تولک) در زمان تولک به هیچ عنوان مکان سهره را عوض نکنید ، به مدت بیست از تقویتهایی مثل مغز بادام وپسته یا نکتون بیو که مخصوص پرسازی است استفاده کنید و یا مولتی ویتامین هفته ای سه بار. از استرس و یا شوک به پرنده جلوگیری کنید .بهترین مکان برای تولک مکان کم نور و کم استرس می باشد . در زمان تو لک شاهدانه ریز،کتان سیاه،کافچه و برای براق شدن پر بهتره مقداری کتان استفاده کنید . آبتنی در زمان تولک خیلی خیلی موثر می باشد . در زمان تولک برگ ترب . اسفناج تره، گل کلم . استفاده کنید . زمان پرریزی کامل تقریبا دوماه میباشد #سهره_اهواز #حسون #سقا #سهره_سینه_سرخ #سهره_زیبا #سهره_جنگلی #سهره_قناری #سهره_ #سره_عشقبازی_سره #سهره_وحشی #سهره۲۰۱۹ #سهره_خاکی #سهره_عشقبازی_سره #سهره_دهن_لر #سهره_چونه_سفید #سهره_خوش_آواز #سهره_کرمانی
  • #عوامل_پر_ریزی_پرنده ۱ـ سن ،۲ـ فصل ،۳ـ طولانی بودن روز ، ۴ـ اندازه هرمون و پایان جفتگیری . ۵_فصل پرریزی بعد از فصل جفتگیری می باشد. فصل پرریزی پایان جفتگیری می باشد . معمولآ پرریزی سالی یک بار اتفاق میوفتد ⚫(چه چیزی باعث تاخیر پر ریزی می شود) ۱ـجفتگیری طولانی مدت ،۲ـ تغذیه بد ، ۳ـمریضی وبیماری ۴ـ تغییر ناگهانی هوا . (چه اتفاقی در زمان پرریزی خواهد افتاد) ⚫زمان پرریزی پرنده یک چهارم پروتیین ذخیره بدنش را از دست میده و باید جایگزین بشه .اسم پروتین که پر سازی می کند کراتین Keratin می باشد . کراتین پروتینی است که توی بدن درست میشه با کمک آمینو اسید ها. درست کردن پرهای زیبا بدون تغذیه خوب خیلی سخته.انرژی که پرنده نیاز دارد برای پر جدید درآوردن دو ونیم برابر بیشتر از تخم گذاری می باشد. (گیر کردن تو پرریزی) بعضی وقت ها پرنده ای بالغ انگار گیر در زمان پرریزی گیر میکنه و این مرحله را تمام نمی کنه، و پرریزی کامل نمیشه این بیشتر در ناحیه سر و بعضی موقع ها سینه اتفاق می افته.، چند تا دلایل دارد: مشکل معده ، کمبود ویتامین مخصوصآ کلسیم و پروتیین ، ویروس یا باکتری ، هوای خیلی گرم و یا خیلی سرد یا تغییر ناگهانی هوا ، شوکه شدن ، ترس واسترس ، بیماری ، جفگیری آخرهای فصل ، بهداشت و خوب کار نکردن غده تیرویید ، (توجه بیشتر در زمان تولک) در زمان تولک به هیچ عنوان مکان سهره را عوض نکنید ، به مدت بیست از تقویتهایی مثل مغز بادام وپسته یا نکتون بیو که مخصوص پرسازی است استفاده کنید و یا مولتی ویتامین هفته ای سه بار. از استرس و یا شوک به پرنده جلوگیری کنید .بهترین مکان برای تولک مکان کم نور و کم استرس می باشد . در زمان تو لک شاهدانه ریز،کتان سیاه،کافچه و برای براق شدن پر بهتره مقداری کتان استفاده کنید . آبتنی در زمان تولک خیلی خیلی موثر می باشد . در زمان تولک برگ ترب . اسفناج تره، گل کلم . استفاده کنید . زمان پرریزی کامل تقریبا دوماه میباشد #سهره_اهواز #حسون #سقا #سهره_سینه_سرخ #سهره_زیبا #سهره_جنگلی #سهره_قناری #سهره_ #سره_عشقبازی_سره #سهره_وحشی #سهره۲۰۱۹ #سهره_خاکی #سهره_عشقبازی_سره #سهره_دهن_لر #سهره_چونه_سفید #سهره_خوش_آواز #سهره_کرمانی
  • 145 2