#سهره_کرمانی Instagram Photos & Videos

سهره_کرمانی - 507 posts

Latest Instagram Posts

  • sehreh_as - سهره .سهره شاهرود. sehreh_as @sehreh_as 1 week ago
  • #آب_تنی

اولین چیزی که از آبتنی به ذهن یک نفر میرسه و درسته اینه که آبتنی باعث تمیزی میشه ولی این کل ماجرا نیست در پرهای پرنده‌منافذو لوله های خون رسان پرها همان لوله های سفید و شفاف رنگی وجود دارن که اسکلت اصلی قسمت کرکی پر را تشکیل میدهد این لوله ها همچون یک رادیاتور و یک کولر عمل میکنندکه هم باعث تعادل وشتاب در پرواز میشوند و هم دمای بدن پرنده رادرشرایط هر نوع آب و هوایی تنظیم میکند با ازدیاد خون در این لوله های شریانی پر همچون پتویی گرم میشود و با کم خون شدن آنها پرها همچون یک خنک کننده عمل میکنند حالا در زمستان وقتی پرنده آبتنی میکنه آب باعث ایجاد بستر نازکی بر روی پرها میشود چون دمای آب پایین است باعث فعال تر شدن لوله های خون رسان پر ها میشود همین عامل باعث تولید جداره ای گرما در بین پرها میشود در صورتی که قسمت کرکی پر سرد است اما لوله های خون رسان که دربین پرها و چسبیده به بدن پرنده هستند دارای گرما محافظتت کننده هستند همین عامل باعث گرم نگه داشتن پرنده ولی در تابستان به پرها رطوبت خاصی می دهد و باعث میگردد که لوله های خون رسان کمتر فعالیت کنند تا پرها در مقابل نور خورشید خشک نشوند و همچنین دمای بدن پرنده بخاطر گرما بیش از اندازه بالا تر نرود حالا این یه طرف ماجراست.

طرف دیگه اینه که توی تابستون آبتنی با نرم کردن سطح پوست باعث راحت تر جوانه زدن پرهای نو و جلوگیری از برگشتن و رشد بهتر اونها میشه خیلی پیش میاد که این پرهای نو در حین رشد یا به جایی گیر میکنه و یا به وسیله پرنده های دیگه کنده میشه و باعث خونریزی و جلب باقی پرنده ها به کندن بقیه و خوردن پرها و بدتر شدن کار میشه که این آبتنی باعث شسته شدن اون خون میشه. 
توجه کنین که بهترین زمان برای آبتنی در هنگام ظهره چون دما در اوج خودش قرار داره و پرنده تون فرصت خشک کردن خودش راداره
دو تا سه بار در هفته آبتنی به صورت وان یا در کف قفس عالیه 
ولی اگر از استکان استفاده میکنید هر روز آب تازه تو استکان بریزید 
زمانی که آبتنی انجام میشه ، جادونی را برای جلو گیری از خیس شدن دان ها در بیارید
بعد از آبتنی هم حتما حتما قفس ها و کفی ها رو خشک کنید
#sehreh_as
#sehreh
#سهره#سهره_قناری#قناری_گلبسر#گلبسر#سهره_چونه_سفید#سهره_سفید#سهره_چهار_گل_زنجیری#سهره_سرسیاه_#سهره_ابلغ#سهره_کرمانی#سهره_حلب#سهره_بروجردی#سهره_لپ_سیاه#الحسون#المقنین#goldfinch #آب_تنی اولین چیزی که از آبتنی به ذهن یک نفر میرسه و درسته اینه که آبتنی باعث تمیزی میشه ولی این کل ماجرا نیست در پرهای پرنده‌منافذو لوله های خون رسان پرها همان لوله های سفید و شفاف رنگی وجود دارن که اسکلت اصلی قسمت کرکی پر را تشکیل میدهد این لوله ها همچون یک رادیاتور و یک کولر عمل میکنندکه هم باعث تعادل وشتاب در پرواز میشوند و هم دمای بدن پرنده رادرشرایط هر نوع آب و هوایی تنظیم میکند با ازدیاد خون در این لوله های شریانی پر همچون پتویی گرم میشود و با کم خون شدن آنها پرها همچون یک خنک کننده عمل میکنند حالا در زمستان وقتی پرنده آبتنی میکنه آب باعث ایجاد بستر نازکی بر روی پرها میشود چون دمای آب پایین است باعث فعال تر شدن لوله های خون رسان پر ها میشود همین عامل باعث تولید جداره ای گرما در بین پرها میشود در صورتی که قسمت کرکی پر سرد است اما لوله های خون رسان که دربین پرها و چسبیده به بدن پرنده هستند دارای گرما محافظتت کننده هستند همین عامل باعث گرم نگه داشتن پرنده ولی در تابستان به پرها رطوبت خاصی می دهد و باعث میگردد که لوله های خون رسان کمتر فعالیت کنند تا پرها در مقابل نور خورشید خشک نشوند و همچنین دمای بدن پرنده بخاطر گرما بیش از اندازه بالا تر نرود حالا این یه طرف ماجراست. طرف دیگه اینه که توی تابستون آبتنی با نرم کردن سطح پوست باعث راحت تر جوانه زدن پرهای نو و جلوگیری از برگشتن و رشد بهتر اونها میشه خیلی پیش میاد که این پرهای نو در حین رشد یا به جایی گیر میکنه و یا به وسیله پرنده های دیگه کنده میشه و باعث خونریزی و جلب باقی پرنده ها به کندن بقیه و خوردن پرها و بدتر شدن کار میشه که این آبتنی باعث شسته شدن اون خون میشه. توجه کنین که بهترین زمان برای آبتنی در هنگام ظهره چون دما در اوج خودش قرار داره و پرنده تون فرصت خشک کردن خودش راداره دو تا سه بار در هفته آبتنی به صورت وان یا در کف قفس عالیه ولی اگر از استکان استفاده میکنید هر روز آب تازه تو استکان بریزید زمانی که آبتنی انجام میشه ، جادونی را برای جلو گیری از خیس شدن دان ها در بیارید بعد از آبتنی هم حتما حتما قفس ها و کفی ها رو خشک کنید #sehreh_as #sehreh #سهره#سهره_قناری#قناری_گلبسر#گلبسر#سهره_چونه_سفید#سهره_سفید#سهره_چهار_گل_زنجیری#سهره_سرسیاه_#سهره_ابلغ#سهره_کرمانی#سهره_حلب#سهره_بروجردی#سهره_لپ_سیاه#الحسون#المقنین#goldfinch
  • #آب_تنی اولین چیزی که از آبتنی به ذهن یک نفر میرسه و درسته اینه که آبتنی باعث تمیزی میشه ولی این کل ماجرا نیست در پرهای پرنده‌منافذو لوله های خون رسان پرها همان لوله های سفید و شفاف رنگی وجود دارن که اسکلت اصلی قسمت کرکی پر را تشکیل میدهد این لوله ها همچون یک رادیاتور و یک کولر عمل میکنندکه هم باعث تعادل وشتاب در پرواز میشوند و هم دمای بدن پرنده رادرشرایط هر نوع آب و هوایی تنظیم میکند با ازدیاد خون در این لوله های شریانی پر همچون پتویی گرم میشود و با کم خون شدن آنها پرها همچون یک خنک کننده عمل میکنند حالا در زمستان وقتی پرنده آبتنی میکنه آب باعث ایجاد بستر نازکی بر روی پرها میشود چون دمای آب پایین است باعث فعال تر شدن لوله های خون رسان پر ها میشود همین عامل باعث تولید جداره ای گرما در بین پرها میشود در صورتی که قسمت کرکی پر سرد است اما لوله های خون رسان که دربین پرها و چسبیده به بدن پرنده هستند دارای گرما محافظتت کننده هستند همین عامل باعث گرم نگه داشتن پرنده ولی در تابستان به پرها رطوبت خاصی می دهد و باعث میگردد که لوله های خون رسان کمتر فعالیت کنند تا پرها در مقابل نور خورشید خشک نشوند و همچنین دمای بدن پرنده بخاطر گرما بیش از اندازه بالا تر نرود حالا این یه طرف ماجراست. طرف دیگه اینه که توی تابستون آبتنی با نرم کردن سطح پوست باعث راحت تر جوانه زدن پرهای نو و جلوگیری از برگشتن و رشد بهتر اونها میشه خیلی پیش میاد که این پرهای نو در حین رشد یا به جایی گیر میکنه و یا به وسیله پرنده های دیگه کنده میشه و باعث خونریزی و جلب باقی پرنده ها به کندن بقیه و خوردن پرها و بدتر شدن کار میشه که این آبتنی باعث شسته شدن اون خون میشه. توجه کنین که بهترین زمان برای آبتنی در هنگام ظهره چون دما در اوج خودش قرار داره و پرنده تون فرصت خشک کردن خودش راداره دو تا سه بار در هفته آبتنی به صورت وان یا در کف قفس عالیه ولی اگر از استکان استفاده میکنید هر روز آب تازه تو استکان بریزید زمانی که آبتنی انجام میشه ، جادونی را برای جلو گیری از خیس شدن دان ها در بیارید بعد از آبتنی هم حتما حتما قفس ها و کفی ها رو خشک کنید #sehreh_as #sehreh #سهره#سهره_قناری#قناری_گلبسر#گلبسر#سهره_چونه_سفید#سهره_سفید#سهره_چهار_گل_زنجیری#سهره_سرسیاه_#سهره_ابلغ#سهره_کرمانی#سهره_حلب#سهره_بروجردی#سهره_لپ_سیاه#الحسون#المقنین#goldfinch
  • 226 4