#سند Instagram Photos & Videos

سند - 1293198 posts

Latest Instagram Posts

  • business__as - moshaverh.raygan melk zamin @business__as 37 minutes ago
  • #نوشهر#حومه #جنگلی #سند ✔زمین جنگلی ب متراژ 590 متر
✔در دو قطعه
✔دوسند
✔نجارده در یکی از بهترین منطقه های نوشهر
💰؟؟؟؟؟؟؟
📞09113922422 پیروی #نوشهر#حومه #جنگلی #سند ✔زمین جنگلی ب متراژ 590 متر ✔در دو قطعه ✔دوسند ✔نجارده در یکی از بهترین منطقه های نوشهر 💰؟؟؟؟؟؟؟ 📞09113922422 پیروی
  • #نوشهر#حومه #جنگلی #سند ✔زمین جنگلی ب متراژ 590 متر ✔در دو قطعه ✔دوسند ✔نجارده در یکی از بهترین منطقه های نوشهر 💰؟؟؟؟؟؟؟ 📞09113922422 پیروی
  • 15 0
  • v.s.aftab3990 - موسسه حقوقی وکلای سرزمین آفتاب @v.s.aftab3990 55 minutes ago
  • #چک_موسسات_اعتباری 🔹آن چه که عامه مردم به عنوان«چک موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه» می شناسند تابع قانون صدور چک و یک سند بانکی لازم الاجرا نیست،این برگه یک حواله یا سند عادی است و صرفا از طریق حقوقی و طبق قانون تجارت قابل پیگرد است

ماهیت حواله های مؤسسات مالی 🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه: 🔹حواله‌های صادره از سوی مؤسسات مالی و اعتباری، وصف چک و آثار آن را ندارد؛ بلکه سند ذمه‌ای عادی محسوب و مقررات اسناد تجاری (از جمله ظهرنویسی) شامل آن نمی‌گردد و از امتیازات اسناد تجاری هم برخوردار نیست ولی طرح دعوی به استناد حواله‌های مذکور به عنوان سند عادی فاقد اشکال است.
🔹ضمناً در عقد حواله موضوع ماده ۷۲۴ قانون مدنی قطعاً سه طرف محیل، محتال و محال‌علیه باید وجود داشته باشند تا ماهیت حقوقی حواله ایجاد شود. ولی صدور حواله‌های موصوف در ماهیت با عقد حواله متفاوت است؛ چنانکه گاهی دارنده حواله، خود، صادرکننده آن می‌باشد و از موسسه مالی وجه آن را به عهده خود دریافت می‌دارد. ولی در عقد حواله دین از ذمه محال‌علیه منتقل می‌شود.

#حواله #سند #سند_تجاری #چک #چک_موسسات_اعتباری #چک_برگشتی #موسسه_مالی_اعتباری #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #نظریه_مشورتی #سند_عادی #چک_موسسات_اعتباری 🔹آن چه که عامه مردم به عنوان«چک موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه» می شناسند تابع قانون صدور چک و یک سند بانکی لازم الاجرا نیست،این برگه یک حواله یا سند عادی است و صرفا از طریق حقوقی و طبق قانون تجارت قابل پیگرد است ماهیت حواله های مؤسسات مالی 🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه: 🔹حواله‌های صادره از سوی مؤسسات مالی و اعتباری، وصف چک و آثار آن را ندارد؛ بلکه سند ذمه‌ای عادی محسوب و مقررات اسناد تجاری (از جمله ظهرنویسی) شامل آن نمی‌گردد و از امتیازات اسناد تجاری هم برخوردار نیست ولی طرح دعوی به استناد حواله‌های مذکور به عنوان سند عادی فاقد اشکال است. 🔹ضمناً در عقد حواله موضوع ماده ۷۲۴ قانون مدنی قطعاً سه طرف محیل، محتال و محال‌علیه باید وجود داشته باشند تا ماهیت حقوقی حواله ایجاد شود. ولی صدور حواله‌های موصوف در ماهیت با عقد حواله متفاوت است؛ چنانکه گاهی دارنده حواله، خود، صادرکننده آن می‌باشد و از موسسه مالی وجه آن را به عهده خود دریافت می‌دارد. ولی در عقد حواله دین از ذمه محال‌علیه منتقل می‌شود. #حواله #سند #سند_تجاری #چک #چک_موسسات_اعتباری #چک_برگشتی #موسسه_مالی_اعتباری #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #نظریه_مشورتی #سند_عادی
  • #چک_موسسات_اعتباری 🔹آن چه که عامه مردم به عنوان«چک موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه» می شناسند تابع قانون صدور چک و یک سند بانکی لازم الاجرا نیست،این برگه یک حواله یا سند عادی است و صرفا از طریق حقوقی و طبق قانون تجارت قابل پیگرد است ماهیت حواله های مؤسسات مالی 🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه: 🔹حواله‌های صادره از سوی مؤسسات مالی و اعتباری، وصف چک و آثار آن را ندارد؛ بلکه سند ذمه‌ای عادی محسوب و مقررات اسناد تجاری (از جمله ظهرنویسی) شامل آن نمی‌گردد و از امتیازات اسناد تجاری هم برخوردار نیست ولی طرح دعوی به استناد حواله‌های مذکور به عنوان سند عادی فاقد اشکال است. 🔹ضمناً در عقد حواله موضوع ماده ۷۲۴ قانون مدنی قطعاً سه طرف محیل، محتال و محال‌علیه باید وجود داشته باشند تا ماهیت حقوقی حواله ایجاد شود. ولی صدور حواله‌های موصوف در ماهیت با عقد حواله متفاوت است؛ چنانکه گاهی دارنده حواله، خود، صادرکننده آن می‌باشد و از موسسه مالی وجه آن را به عهده خود دریافت می‌دارد. ولی در عقد حواله دین از ذمه محال‌علیه منتقل می‌شود. #حواله #سند #سند_تجاری #چک #چک_موسسات_اعتباری #چک_برگشتی #موسسه_مالی_اعتباری #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #نظریه_مشورتی #سند_عادی
  • 6 0