#سرگرمی Instagram Photos & Videos

سرگرمی - 633502 posts

Latest Instagram Posts

  • shahrsabz_kazeroon - سارینا sarina_sarina.1234 @shahrsabz_kazeroon 20 minutes ago
  • @shahrsabz_kazeroon
« در زمان سلطنت اعلیحضرت همایون شاهنشاه محمدرضاشاه پهلوی

بزرگ ارتشتاران شاهنشاه دوم سلسله پهلوی[بفرمان؟] همایونی مجسمه شاپور اول شاهنشاه دوم سلسله ساسانی که بیش از هزار سال بخاک افتاده بود مجددا برپا گردید

فرمان همایونی دائر به برپا ساختن مجسمه بوسیله سرلشکر دکتر بهرام آریانا رئیس ستاد ارتششاهنشاهی ایران به سرلشکر محمد تقی مجیدی فرمانده سپاه ابلاغ و پس از شش ماه تلاش شبانه روزی در ساعت هفده روز بیست و ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و سی و شش خورشیدی مجسمه بجای خویش استوار گشت. این تلاش تحت رهبری و نظارت مستقیم سرلشکر محمد تقی مجیدی فرمانده سپاه 5 و توسط هفت نفر افسران و یکنفر غیرنظامی، 1 سرگرد فنی احمد بیضائی 2 سروان پیاده کریم خرقانی 3 ستوان یکم مهندس حسن بختیاری 4 ستوانیکم پیاده غلامعلی آیرملو 5 ستوان دوم مهندس جواد عمادی ده حقی 6 ستوان دوم پیاده اصغر شکور 7 ستوانسوم پیاده مصطفی افراسیابی 8 غیر نظامی استاد موسی مختاری و بالغ بر دویست نفر درجه دار و سرباز و افزارمند پادگانهای شیراز و کازرون که نام آنها در دستور […] سپاه 5 درج گردیده انجام پذیرفته و علاوه از برپا کردن مجسمه تکمیل جاده اتومبیل رو از رودخانه شاپور تا ایستگاه اتومبیل واحداث راه سواره رو کوهستانی از ایستگاه اتومبیل تا پای دهانه غار و ساختن دویست و سی پله با سنگ تراشیده شده و نرده آهنی و ساختمان پیدار [؟] مسطحه با دیواره سنگی و پله های مربوطه در داخل غار نیز توسط افسران و افراد نامبرده بالا ساخته و پرداخته شده است. ستاد [؟] سپاه 5 بهمن ماه 1336»

#کازرون#کازرونی#شیرن_کازرون#ناصردیوان_کازرونی#ناصر_دیوان_کازرونی#ناصرلشکر#ناصر_لشکر##تاریخ_کازرون#طبیعت_زیبای_کازرون#لهجه_شیرین#لهجه#سرگرمی#شاهپور#ساسانیان#ساسانی#اردشیربابکان#ادب#زیبا#جالب#دریاچه_بزرگ_پریشان#تالاب_پریشان#تاریخی#شیرن_کازرونی#باغ_نظرکازرون#پارک_باغ_نظر_کازرون @shahrsabz_kazeroon « در زمان سلطنت اعلیحضرت همایون شاهنشاه محمدرضاشاه پهلوی بزرگ ارتشتاران شاهنشاه دوم سلسله پهلوی[بفرمان؟] همایونی مجسمه شاپور اول شاهنشاه دوم سلسله ساسانی که بیش از هزار سال بخاک افتاده بود مجددا برپا گردید فرمان همایونی دائر به برپا ساختن مجسمه بوسیله سرلشکر دکتر بهرام آریانا رئیس ستاد ارتششاهنشاهی ایران به سرلشکر محمد تقی مجیدی فرمانده سپاه ابلاغ و پس از شش ماه تلاش شبانه روزی در ساعت هفده روز بیست و ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و سی و شش خورشیدی مجسمه بجای خویش استوار گشت. این تلاش تحت رهبری و نظارت مستقیم سرلشکر محمد تقی مجیدی فرمانده سپاه 5 و توسط هفت نفر افسران و یکنفر غیرنظامی، 1 سرگرد فنی احمد بیضائی 2 سروان پیاده کریم خرقانی 3 ستوان یکم مهندس حسن بختیاری 4 ستوانیکم پیاده غلامعلی آیرملو 5 ستوان دوم مهندس جواد عمادی ده حقی 6 ستوان دوم پیاده اصغر شکور 7 ستوانسوم پیاده مصطفی افراسیابی 8 غیر نظامی استاد موسی مختاری و بالغ بر دویست نفر درجه دار و سرباز و افزارمند پادگانهای شیراز و کازرون که نام آنها در دستور […] سپاه 5 درج گردیده انجام پذیرفته و علاوه از برپا کردن مجسمه تکمیل جاده اتومبیل رو از رودخانه شاپور تا ایستگاه اتومبیل واحداث راه سواره رو کوهستانی از ایستگاه اتومبیل تا پای دهانه غار و ساختن دویست و سی پله با سنگ تراشیده شده و نرده آهنی و ساختمان پیدار [؟] مسطحه با دیواره سنگی و پله های مربوطه در داخل غار نیز توسط افسران و افراد نامبرده بالا ساخته و پرداخته شده است. ستاد [؟] سپاه 5 بهمن ماه 1336» #کازرون#کازرونی#شیرن_کازرون#ناصردیوان_کازرونی#ناصر_دیوان_کازرونی#ناصرلشکر#ناصر_لشکر##تاریخ_کازرون#طبیعت_زیبای_کازرون#لهجه_شیرین#لهجه#سرگرمی#شاهپور#ساسانیان#ساسانی#اردشیربابکان#ادب#زیبا#جالب#دریاچه_بزرگ_پریشان#تالاب_پریشان#تاریخی#شیرن_کازرونی#باغ_نظرکازرون#پارک_باغ_نظر_کازرون
  • @shahrsabz_kazeroon « در زمان سلطنت اعلیحضرت همایون شاهنشاه محمدرضاشاه پهلوی بزرگ ارتشتاران شاهنشاه دوم سلسله پهلوی[بفرمان؟] همایونی مجسمه شاپور اول شاهنشاه دوم سلسله ساسانی که بیش از هزار سال بخاک افتاده بود مجددا برپا گردید فرمان همایونی دائر به برپا ساختن مجسمه بوسیله سرلشکر دکتر بهرام آریانا رئیس ستاد ارتششاهنشاهی ایران به سرلشکر محمد تقی مجیدی فرمانده سپاه ابلاغ و پس از شش ماه تلاش شبانه روزی در ساعت هفده روز بیست و ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و سی و شش خورشیدی مجسمه بجای خویش استوار گشت. این تلاش تحت رهبری و نظارت مستقیم سرلشکر محمد تقی مجیدی فرمانده سپاه 5 و توسط هفت نفر افسران و یکنفر غیرنظامی، 1 سرگرد فنی احمد بیضائی 2 سروان پیاده کریم خرقانی 3 ستوان یکم مهندس حسن بختیاری 4 ستوانیکم پیاده غلامعلی آیرملو 5 ستوان دوم مهندس جواد عمادی ده حقی 6 ستوان دوم پیاده اصغر شکور 7 ستوانسوم پیاده مصطفی افراسیابی 8 غیر نظامی استاد موسی مختاری و بالغ بر دویست نفر درجه دار و سرباز و افزارمند پادگانهای شیراز و کازرون که نام آنها در دستور […] سپاه 5 درج گردیده انجام پذیرفته و علاوه از برپا کردن مجسمه تکمیل جاده اتومبیل رو از رودخانه شاپور تا ایستگاه اتومبیل واحداث راه سواره رو کوهستانی از ایستگاه اتومبیل تا پای دهانه غار و ساختن دویست و سی پله با سنگ تراشیده شده و نرده آهنی و ساختمان پیدار [؟] مسطحه با دیواره سنگی و پله های مربوطه در داخل غار نیز توسط افسران و افراد نامبرده بالا ساخته و پرداخته شده است. ستاد [؟] سپاه 5 بهمن ماه 1336» #کازرون#کازرونی#شیرن_کازرون#ناصردیوان_کازرونی#ناصر_دیوان_کازرونی#ناصرلشکر#ناصر_لشکر##تاریخ_کازرون#طبیعت_زیبای_کازرون#لهجه_شیرین#لهجه#سرگرمی#شاهپور#ساسانیان#ساسانی#اردشیربابکان#ادب#زیبا#جالب#دریاچه_بزرگ_پریشان#تالاب_پریشان#تاریخی#شیرن_کازرونی#باغ_نظرکازرون#پارک_باغ_نظر_کازرون
  • 65 0
  • beftv - ایده ، خلاقیت ، سرگرمی @beftv 21 minutes ago
  • این اسنکها خیلی خوشگلن 😍😍😍ایده ی خیلی خوبی میتونه واسه خوراک بچه ها باشه‌👍👌البته به جای سوسیسهای کارخانه ای یا بازاری میتونید سوسیس خانگی  مصرف کنید که خیالتون دیگه از بابت سالم بودنش راحت باشه .دستور خمیرش هم براتون گذاشتم
خمیرجادویی 
@beftv
دوستان عزیز دستوری که بهتون میدم خمیر جادوییه هر غذایی که نیاز به خمیر داشته باشه رو میتونید با این خمیر درست کنید.
قابل استفاده برای انواع نان ،پیتزا ،پیراشکی ،کلوچه های غذایی ،کاسترول و...
مواد لازم :
آرد نان 500 گرم
تخم مرغ 1 عدد(60 تا 65 گرم)
شیر ولرم 250ml یا یک پیمانه (250g)
روغن جامد یا نیمه جامد 6 ق س یا(کره به دمای محیط رسیده 5 ق سوپخوری)
مایه خمیر خشک فوری 1 ق سوپخوری+ 1 ق چایخوری(10g)
نمک 1 ق چایخوری 
شکر 1 ق سوپخوری(برای تهیه مایه خمیر)و 3 تا 5 ق سوپخوری(برای تهیه خمیر شیرین )
@beftv
طرزتهیه:
یک ق چایخوری از شکر دستور + خمیر مایه را در ظرفی ریخته و شیر ولرم را به
خمیر مایه اضافه کنید کمی هم بزنید و کنار بگذارید بعد از 5 تا 10 دقیقه خمیر مایه عمل می آید.
نمک + روغن +بقیه شکر + تخم مرغ را با هم مخلوط کرده در حدی که یکدست شوند .
خمیر مایه عمل آمده را اضافه و بدون هم زدن مقداری از آرد را اضافه کرده و هم بزنید
کم کم آرد را اضافه کرده و با قاشق چوبی هم بزنید تا خمیر در کاسه جمع شود .
خمیر را روی سطح آرد پاشی شده گذاشته و به مدت 5 یا 10 دقیقه ورز دهید یا خمیر را روی سطح
کار بار ها بکوبید(حدود 80 مرتبه) تا خمیر براق و یکدست و نرمی بدست آید که به دست نچسبد .
خمیر را در جای نسبتا گرم در کاسه ای که با یک ق مرباخوری با روغن مایع چرب کرده اید گذاشته وبه مدت 1 تا 1:30 ساعت استراحت دهید تا وقتی که حجم خمیر دو برابر شود .
پف خمیر را خوابانده و برای پیراشکی یا پیتزا یا خمیر شیرینی استفاده کنید. 
برای استفاده هر کدام از موارد خمیر رادر دمای 170 درجه سانتی گراد به مدت 25 تا 30 دقیقه بسته به قدرت فر در طبقه وسط بپزید و سپس برای رسپی مورد نظر مصرف کنید.
نوش جان 
@beftv 🌹🌹🌹🌹🌹 #ژورنال#هنر#خلاقیت#ایده#آموزش#دخترانه#بانو#باسلیقه#کدبانو#هنرمند#تزیین#رنگ_آمیزی#بازیافتی#دورریختنی#کاردستی#کودک#ایده_بگیریم# ی#سرگرمی#آشپزی#اسنک#خوشمزه#خمیر#خمیر_جادویی
#diy#handmade#art#craft این اسنکها خیلی خوشگلن 😍😍😍ایده ی خیلی خوبی میتونه واسه خوراک بچه ها باشه‌👍👌البته به جای سوسیسهای کارخانه ای یا بازاری میتونید سوسیس خانگی مصرف کنید که خیالتون دیگه از بابت سالم بودنش راحت باشه .دستور خمیرش هم براتون گذاشتم خمیرجادویی @beftv دوستان عزیز دستوری که بهتون میدم خمیر جادوییه هر غذایی که نیاز به خمیر داشته باشه رو میتونید با این خمیر درست کنید. قابل استفاده برای انواع نان ،پیتزا ،پیراشکی ،کلوچه های غذایی ،کاسترول و... مواد لازم : آرد نان 500 گرم تخم مرغ 1 عدد(60 تا 65 گرم) شیر ولرم 250ml یا یک پیمانه (250g) روغن جامد یا نیمه جامد 6 ق س یا(کره به دمای محیط رسیده 5 ق سوپخوری) مایه خمیر خشک فوری 1 ق سوپخوری+ 1 ق چایخوری(10g) نمک 1 ق چایخوری شکر 1 ق سوپخوری(برای تهیه مایه خمیر)و 3 تا 5 ق سوپخوری(برای تهیه خمیر شیرین ) @beftv طرزتهیه: یک ق چایخوری از شکر دستور + خمیر مایه را در ظرفی ریخته و شیر ولرم را به خمیر مایه اضافه کنید کمی هم بزنید و کنار بگذارید بعد از 5 تا 10 دقیقه خمیر مایه عمل می آید. نمک + روغن +بقیه شکر + تخم مرغ را با هم مخلوط کرده در حدی که یکدست شوند . خمیر مایه عمل آمده را اضافه و بدون هم زدن مقداری از آرد را اضافه کرده و هم بزنید کم کم آرد را اضافه کرده و با قاشق چوبی هم بزنید تا خمیر در کاسه جمع شود . خمیر را روی سطح آرد پاشی شده گذاشته و به مدت 5 یا 10 دقیقه ورز دهید یا خمیر را روی سطح کار بار ها بکوبید(حدود 80 مرتبه) تا خمیر براق و یکدست و نرمی بدست آید که به دست نچسبد . خمیر را در جای نسبتا گرم در کاسه ای که با یک ق مرباخوری با روغن مایع چرب کرده اید گذاشته وبه مدت 1 تا 1:30 ساعت استراحت دهید تا وقتی که حجم خمیر دو برابر شود . پف خمیر را خوابانده و برای پیراشکی یا پیتزا یا خمیر شیرینی استفاده کنید. برای استفاده هر کدام از موارد خمیر رادر دمای 170 درجه سانتی گراد به مدت 25 تا 30 دقیقه بسته به قدرت فر در طبقه وسط بپزید و سپس برای رسپی مورد نظر مصرف کنید. نوش جان @beftv 🌹🌹🌹🌹🌹 #ژورنال#هنر#خلاقیت#ایده#آموزش#دخترانه#بانو#باسلیقه#کدبانو#هنرمند#تزیین#رنگ_آمیزی#بازیافتی#دورریختنی#کاردستی#کودک#ایده_بگیریم# ی#سرگرمی#آشپزی#اسنک#خوشمزه#خمیر#خمیر_جادویی #diy#handmade#art#craft
  • این اسنکها خیلی خوشگلن 😍😍😍ایده ی خیلی خوبی میتونه واسه خوراک بچه ها باشه‌👍👌البته به جای سوسیسهای کارخانه ای یا بازاری میتونید سوسیس خانگی مصرف کنید که خیالتون دیگه از بابت سالم بودنش راحت باشه .دستور خمیرش هم براتون گذاشتم خمیرجادویی @beftv دوستان عزیز دستوری که بهتون میدم خمیر جادوییه هر غذایی که نیاز به خمیر داشته باشه رو میتونید با این خمیر درست کنید. قابل استفاده برای انواع نان ،پیتزا ،پیراشکی ،کلوچه های غذایی ،کاسترول و... مواد لازم : آرد نان 500 گرم تخم مرغ 1 عدد(60 تا 65 گرم) شیر ولرم 250ml یا یک پیمانه (250g) روغن جامد یا نیمه جامد 6 ق س یا(کره به دمای محیط رسیده 5 ق سوپخوری) مایه خمیر خشک فوری 1 ق سوپخوری+ 1 ق چایخوری(10g) نمک 1 ق چایخوری شکر 1 ق سوپخوری(برای تهیه مایه خمیر)و 3 تا 5 ق سوپخوری(برای تهیه خمیر شیرین ) @beftv طرزتهیه: یک ق چایخوری از شکر دستور + خمیر مایه را در ظرفی ریخته و شیر ولرم را به خمیر مایه اضافه کنید کمی هم بزنید و کنار بگذارید بعد از 5 تا 10 دقیقه خمیر مایه عمل می آید. نمک + روغن +بقیه شکر + تخم مرغ را با هم مخلوط کرده در حدی که یکدست شوند . خمیر مایه عمل آمده را اضافه و بدون هم زدن مقداری از آرد را اضافه کرده و هم بزنید کم کم آرد را اضافه کرده و با قاشق چوبی هم بزنید تا خمیر در کاسه جمع شود . خمیر را روی سطح آرد پاشی شده گذاشته و به مدت 5 یا 10 دقیقه ورز دهید یا خمیر را روی سطح کار بار ها بکوبید(حدود 80 مرتبه) تا خمیر براق و یکدست و نرمی بدست آید که به دست نچسبد . خمیر را در جای نسبتا گرم در کاسه ای که با یک ق مرباخوری با روغن مایع چرب کرده اید گذاشته وبه مدت 1 تا 1:30 ساعت استراحت دهید تا وقتی که حجم خمیر دو برابر شود . پف خمیر را خوابانده و برای پیراشکی یا پیتزا یا خمیر شیرینی استفاده کنید. برای استفاده هر کدام از موارد خمیر رادر دمای 170 درجه سانتی گراد به مدت 25 تا 30 دقیقه بسته به قدرت فر در طبقه وسط بپزید و سپس برای رسپی مورد نظر مصرف کنید. نوش جان @beftv 🌹🌹🌹🌹🌹 #ژورنال#هنر#خلاقیت#ایده#آموزش#دخترانه#بانو#باسلیقه#کدبانو#هنرمند#تزیین#رنگ_آمیزی#بازیافتی#دورریختنی#کاردستی#کودک#ایده_بگیریم# ی#سرگرمی#آشپزی#اسنک#خوشمزه#خمیر#خمیر_جادویی #diy#handmade#art#craft
  • 8 0