#سایزa3 Instagram Photos & Videos

سایزa3 - 198 posts

Latest Instagram Posts

  • sefaresh_kade_forugh - artist.forugh @sefaresh_kade_forugh 3 months ago
  • #سفارشی
#سایزA3
#تکنیک_سیاه قلم 
طراحی از  عکس با کیفیت پایین 
دوستان عزیزی که سفارش میدین ، هرچه کیفیت عکستون بیشتر باشه طراحی هم با کیفیت تر میشه #سفارشی #سایزa3 #تکنیک_سیاه قلم طراحی از عکس با کیفیت پایین دوستان عزیزی که سفارش میدین ، هرچه کیفیت عکستون بیشتر باشه طراحی هم با کیفیت تر میشه
  • #سفارشی #سایزa3 #تکنیک_سیاه قلم طراحی از عکس با کیفیت پایین دوستان عزیزی که سفارش میدین ، هرچه کیفیت عکستون بیشتر باشه طراحی هم با کیفیت تر میشه
  • 87 0