#دكوراسيون Instagram Photos & Videos

دكوراسيون - 667174 posts

Latest Instagram Posts

  • khane.va.khanedari - خانه و خانه داري @khane.va.khanedari 1 hour ago
  • .
بساطِ دلبرانه ی #اردیبهشت پهن شد ...
تازه به سرآغازِ عشق رسیده ایم ...
التهابِ عجیبی میانِ دلم برپاست ...
یک احساسِ متفاوت ...
یک بیقراریِ ناب ... !
انگار قرار است اتفاقاتِ خوبی بیُفتَد ...
بادهایِ بهار ، پشتِ شیشه می رقصند ،
گل های باغچه ، بذرِ امید به دلم پاشیده اند ،
انگار زمین و زمان ، مژده ی روزهایِ بهتری برایم آورده ...
اردیبهشت است ...
بویِ بهشت را می شود از هر ثانیه اش استشمام کرد ..
حالِ خوبی دارم ...
قابلِ شرح نیست ...
دلم کمی قدم زدنِ جانانه در خیابان می خواهد ،
یک هندزفری ... ،
یک موزیکِ عاشقانه ی قرنِ بیستم ...
و کمی هم لبخند ،
همین برایِ شادی ام کافیست ... !
آری ...
"بعضی می رقصند که به خاطر بسپارند ، بعضی می رقصند که فراموش کنند ... "
و فراموشی ؛ لازمه ی این روزهاست ...
اردیبهشت ؛ عجب ماهِ خوبیست !
آدم هوَس میکند عاشق باشد ... !

#نرگس_صرافیان_طوفان
.
عکس از 
@maryam.qaderi67 🌹🙏🏻
.
.
.
#دکوراسیون_داخلی #چيدمان_خانه_ایرانی #چيدمان_خانه #هنر_خانه_داری #کدبانو #سليقه #ديزاين #دكوراسيون #دكوراسيون_منزل . بساطِ دلبرانه ی #اردیبهشت پهن شد ... تازه به سرآغازِ عشق رسیده ایم ... التهابِ عجیبی میانِ دلم برپاست ... یک احساسِ متفاوت ... یک بیقراریِ ناب ... ! انگار قرار است اتفاقاتِ خوبی بیُفتَد ... بادهایِ بهار ، پشتِ شیشه می رقصند ، گل های باغچه ، بذرِ امید به دلم پاشیده اند ، انگار زمین و زمان ، مژده ی روزهایِ بهتری برایم آورده ... اردیبهشت است ... بویِ بهشت را می شود از هر ثانیه اش استشمام کرد .. حالِ خوبی دارم ... قابلِ شرح نیست ... دلم کمی قدم زدنِ جانانه در خیابان می خواهد ، یک هندزفری ... ، یک موزیکِ عاشقانه ی قرنِ بیستم ... و کمی هم لبخند ، همین برایِ شادی ام کافیست ... ! آری ... "بعضی می رقصند که به خاطر بسپارند ، بعضی می رقصند که فراموش کنند ... " و فراموشی ؛ لازمه ی این روزهاست ... اردیبهشت ؛ عجب ماهِ خوبیست ! آدم هوَس میکند عاشق باشد ... ! #نرگس_صرافیان_طوفان . عکس از @maryam.qaderi67 🌹🙏🏻 . . . #دکوراسیون_داخلی #چيدمان_خانه_ایرانی #چيدمان_خانه #هنر_خانه_داری #کدبانو #سليقه #ديزاين #دكوراسيون #دكوراسيون_منزل
  • . بساطِ دلبرانه ی #اردیبهشت پهن شد ... تازه به سرآغازِ عشق رسیده ایم ... التهابِ عجیبی میانِ دلم برپاست ... یک احساسِ متفاوت ... یک بیقراریِ ناب ... ! انگار قرار است اتفاقاتِ خوبی بیُفتَد ... بادهایِ بهار ، پشتِ شیشه می رقصند ، گل های باغچه ، بذرِ امید به دلم پاشیده اند ، انگار زمین و زمان ، مژده ی روزهایِ بهتری برایم آورده ... اردیبهشت است ... بویِ بهشت را می شود از هر ثانیه اش استشمام کرد .. حالِ خوبی دارم ... قابلِ شرح نیست ... دلم کمی قدم زدنِ جانانه در خیابان می خواهد ، یک هندزفری ... ، یک موزیکِ عاشقانه ی قرنِ بیستم ... و کمی هم لبخند ، همین برایِ شادی ام کافیست ... ! آری ... "بعضی می رقصند که به خاطر بسپارند ، بعضی می رقصند که فراموش کنند ... " و فراموشی ؛ لازمه ی این روزهاست ... اردیبهشت ؛ عجب ماهِ خوبیست ! آدم هوَس میکند عاشق باشد ... ! #نرگس_صرافیان_طوفان . عکس از @maryam.qaderi67 🌹🙏🏻 . . . #دکوراسیون_داخلی #چيدمان_خانه_ایرانی #چيدمان_خانه #هنر_خانه_داری #کدبانو #سليقه #ديزاين #دكوراسيون #دكوراسيون_منزل
  • 966 8