#جهت Instagram Photos & Videos

جهت - 66670 posts

Latest Instagram Posts

 • fashionbar.women.onlineshop - 💃🏼 FASHION BAR 💃🏼 @fashionbar.women.onlineshop 24 minutes ago
 • ✔️ فقط برای سفارش 
برند : Milla 
حدود قیمت شلوار : ١٦٥ تومان
+ هر ۱۰۰ گرم ٨.٥ هزار تومان
#مدت_محدود #حراج
_______________________
#جهت كسب اطلاعات بيشتر از طريق دايركت، واتس اپ و تلگرام با ما در تماس باشيد 📞٠٩٣٦٥٣٣٦٦٨٠
 #تحويل كالا بستگی به تایم تحویل کمپانی دارد ، حدودا یک تا دو هفته کاری می باشد.
#قیمت های اعلام شده ۲۴ ساعت اعتبار خواهند داشت ،قیمتهای نهایی طبق نرخ حواله روز محاسبه میشوند.
_______________________
🔻کانال تلگرام 🔻
https://t.me/Fashionbar_Women_Onlineshop ✔️ فقط برای سفارش برند : Milla حدود قیمت شلوار : ١٦٥ تومان + هر ۱۰۰ گرم ٨.٥ هزار تومان #مدت_محدود #حراج _______________________ #جهت كسب اطلاعات بيشتر از طريق دايركت، واتس اپ و تلگرام با ما در تماس باشيد 📞٠٩٣٦٥٣٣٦٦٨٠ #تحويل كالا بستگی به تایم تحویل کمپانی دارد ، حدودا یک تا دو هفته کاری می باشد. #قیمت های اعلام شده ۲۴ ساعت اعتبار خواهند داشت ،قیمتهای نهایی طبق نرخ حواله روز محاسبه میشوند. _______________________ 🔻کانال تلگرام 🔻 https://t.me/Fashionbar_Women_Onlineshop
 • ✔️ فقط برای سفارش برند : Milla حدود قیمت شلوار : ١٦٥ تومان + هر ۱۰۰ گرم ٨.٥ هزار تومان #مدت_محدود #حراج _______________________ #جهت كسب اطلاعات بيشتر از طريق دايركت، واتس اپ و تلگرام با ما در تماس باشيد 📞٠٩٣٦٥٣٣٦٦٨٠ #تحويل كالا بستگی به تایم تحویل کمپانی دارد ، حدودا یک تا دو هفته کاری می باشد. #قیمت های اعلام شده ۲۴ ساعت اعتبار خواهند داشت ،قیمتهای نهایی طبق نرخ حواله روز محاسبه میشوند. _______________________ 🔻کانال تلگرام 🔻 https://t.me/Fashionbar_Women_Onlineshop
 • 3 0
 • fashionbar.women.onlineshop - 💃🏼 FASHION BAR 💃🏼 @fashionbar.women.onlineshop 26 minutes ago
 • ✔️ فقط برای سفارش 
برند : Cool&Sexy 
حدود قیمت : ١٨٨ تومان
+ هر ۱۰۰ گرم ٨.٥ هزار تومان
#مدت_محدود #حراج
_______________________
#جهت كسب اطلاعات بيشتر از طريق دايركت، واتس اپ و تلگرام با ما در تماس باشيد 📞٠٩٣٦٥٣٣٦٦٨٠
 #تحويل كالا بستگی به تایم تحویل کمپانی دارد ، حدودا یک تا دو هفته کاری می باشد.
#قیمت های اعلام شده ۲۴ ساعت اعتبار خواهند داشت ،قیمتهای نهایی طبق نرخ حواله روز محاسبه میشوند.
_______________________
🔻کانال تلگرام 🔻
https://t.me/Fashionbar_Women_Onlineshop ✔️ فقط برای سفارش برند : Cool&Sexy حدود قیمت : ١٨٨ تومان + هر ۱۰۰ گرم ٨.٥ هزار تومان #مدت_محدود #حراج _______________________ #جهت كسب اطلاعات بيشتر از طريق دايركت، واتس اپ و تلگرام با ما در تماس باشيد 📞٠٩٣٦٥٣٣٦٦٨٠ #تحويل كالا بستگی به تایم تحویل کمپانی دارد ، حدودا یک تا دو هفته کاری می باشد. #قیمت های اعلام شده ۲۴ ساعت اعتبار خواهند داشت ،قیمتهای نهایی طبق نرخ حواله روز محاسبه میشوند. _______________________ 🔻کانال تلگرام 🔻 https://t.me/Fashionbar_Women_Onlineshop
 • ✔️ فقط برای سفارش برند : Cool&Sexy حدود قیمت : ١٨٨ تومان + هر ۱۰۰ گرم ٨.٥ هزار تومان #مدت_محدود #حراج _______________________ #جهت كسب اطلاعات بيشتر از طريق دايركت، واتس اپ و تلگرام با ما در تماس باشيد 📞٠٩٣٦٥٣٣٦٦٨٠ #تحويل كالا بستگی به تایم تحویل کمپانی دارد ، حدودا یک تا دو هفته کاری می باشد. #قیمت های اعلام شده ۲۴ ساعت اعتبار خواهند داشت ،قیمتهای نهایی طبق نرخ حواله روز محاسبه میشوند. _______________________ 🔻کانال تلگرام 🔻 https://t.me/Fashionbar_Women_Onlineshop
 • 4 0
 • fashionbar.women.onlineshop - 💃🏼 FASHION BAR 💃🏼 @fashionbar.women.onlineshop 27 minutes ago
 • ✔️ فقط برای سفارش 
برند : Happiness 
حدود قیمت : ١٦٥ تومان
+ هر ۱۰۰ گرم ٨.٥ هزار تومان
#مدت_محدود #حراج
_______________________
#جهت كسب اطلاعات بيشتر از طريق دايركت، واتس اپ و تلگرام با ما در تماس باشيد 📞٠٩٣٦٥٣٣٦٦٨٠
 #تحويل كالا بستگی به تایم تحویل کمپانی دارد ، حدودا یک تا دو هفته کاری می باشد.
#قیمت های اعلام شده ۲۴ ساعت اعتبار خواهند داشت ،قیمتهای نهایی طبق نرخ حواله روز محاسبه میشوند.
_______________________
🔻کانال تلگرام 🔻
https://t.me/Fashionbar_Women_Onlineshop ✔️ فقط برای سفارش برند : Happiness حدود قیمت : ١٦٥ تومان + هر ۱۰۰ گرم ٨.٥ هزار تومان #مدت_محدود #حراج _______________________ #جهت كسب اطلاعات بيشتر از طريق دايركت، واتس اپ و تلگرام با ما در تماس باشيد 📞٠٩٣٦٥٣٣٦٦٨٠ #تحويل كالا بستگی به تایم تحویل کمپانی دارد ، حدودا یک تا دو هفته کاری می باشد. #قیمت های اعلام شده ۲۴ ساعت اعتبار خواهند داشت ،قیمتهای نهایی طبق نرخ حواله روز محاسبه میشوند. _______________________ 🔻کانال تلگرام 🔻 https://t.me/Fashionbar_Women_Onlineshop
 • ✔️ فقط برای سفارش برند : Happiness حدود قیمت : ١٦٥ تومان + هر ۱۰۰ گرم ٨.٥ هزار تومان #مدت_محدود #حراج _______________________ #جهت كسب اطلاعات بيشتر از طريق دايركت، واتس اپ و تلگرام با ما در تماس باشيد 📞٠٩٣٦٥٣٣٦٦٨٠ #تحويل كالا بستگی به تایم تحویل کمپانی دارد ، حدودا یک تا دو هفته کاری می باشد. #قیمت های اعلام شده ۲۴ ساعت اعتبار خواهند داشت ،قیمتهای نهایی طبق نرخ حواله روز محاسبه میشوند. _______________________ 🔻کانال تلگرام 🔻 https://t.me/Fashionbar_Women_Onlineshop
 • 2 0
 • fashionbar.women.onlineshop - 💃🏼 FASHION BAR 💃🏼 @fashionbar.women.onlineshop 28 minutes ago
 • ✔️ فقط برای سفارش 
برند : Ola 
حدود قیمت : ٢١٥ تومان
+ هر ۱۰۰ گرم ٨.٥ هزار تومان
#مدت_محدود #حراج
_______________________
#جهت كسب اطلاعات بيشتر از طريق دايركت، واتس اپ و تلگرام با ما در تماس باشيد 📞٠٩٣٦٥٣٣٦٦٨٠
 #تحويل كالا بستگی به تایم تحویل کمپانی دارد ، حدودا یک تا دو هفته کاری می باشد.
#قیمت های اعلام شده ۲۴ ساعت اعتبار خواهند داشت ،قیمتهای نهایی طبق نرخ حواله روز محاسبه میشوند.
_______________________
🔻کانال تلگرام 🔻
https://t.me/Fashionbar_Women_Onlineshop ✔️ فقط برای سفارش برند : Ola حدود قیمت : ٢١٥ تومان + هر ۱۰۰ گرم ٨.٥ هزار تومان #مدت_محدود #حراج _______________________ #جهت كسب اطلاعات بيشتر از طريق دايركت، واتس اپ و تلگرام با ما در تماس باشيد 📞٠٩٣٦٥٣٣٦٦٨٠ #تحويل كالا بستگی به تایم تحویل کمپانی دارد ، حدودا یک تا دو هفته کاری می باشد. #قیمت های اعلام شده ۲۴ ساعت اعتبار خواهند داشت ،قیمتهای نهایی طبق نرخ حواله روز محاسبه میشوند. _______________________ 🔻کانال تلگرام 🔻 https://t.me/Fashionbar_Women_Onlineshop
 • ✔️ فقط برای سفارش برند : Ola حدود قیمت : ٢١٥ تومان + هر ۱۰۰ گرم ٨.٥ هزار تومان #مدت_محدود #حراج _______________________ #جهت كسب اطلاعات بيشتر از طريق دايركت، واتس اپ و تلگرام با ما در تماس باشيد 📞٠٩٣٦٥٣٣٦٦٨٠ #تحويل كالا بستگی به تایم تحویل کمپانی دارد ، حدودا یک تا دو هفته کاری می باشد. #قیمت های اعلام شده ۲۴ ساعت اعتبار خواهند داشت ،قیمتهای نهایی طبق نرخ حواله روز محاسبه میشوند. _______________________ 🔻کانال تلگرام 🔻 https://t.me/Fashionbar_Women_Onlineshop
 • 3 0
 • fashionbar.women.onlineshop - 💃🏼 FASHION BAR 💃🏼 @fashionbar.women.onlineshop 28 minutes ago
 • ✔️ فقط برای سفارش 
برند : Cool&Sexy 
حدود قیمت : ١٨٨ تومان
+ هر ۱۰۰ گرم ٨.٥ هزار تومان
#مدت_محدود #حراج
_______________________
#جهت كسب اطلاعات بيشتر از طريق دايركت، واتس اپ و تلگرام با ما در تماس باشيد 📞٠٩٣٦٥٣٣٦٦٨٠
 #تحويل كالا بستگی به تایم تحویل کمپانی دارد ، حدودا یک تا دو هفته کاری می باشد.
#قیمت های اعلام شده ۲۴ ساعت اعتبار خواهند داشت ،قیمتهای نهایی طبق نرخ حواله روز محاسبه میشوند.
_______________________
🔻کانال تلگرام 🔻
https://t.me/Fashionbar_Women_Onlineshop ✔️ فقط برای سفارش برند : Cool&Sexy حدود قیمت : ١٨٨ تومان + هر ۱۰۰ گرم ٨.٥ هزار تومان #مدت_محدود #حراج _______________________ #جهت كسب اطلاعات بيشتر از طريق دايركت، واتس اپ و تلگرام با ما در تماس باشيد 📞٠٩٣٦٥٣٣٦٦٨٠ #تحويل كالا بستگی به تایم تحویل کمپانی دارد ، حدودا یک تا دو هفته کاری می باشد. #قیمت های اعلام شده ۲۴ ساعت اعتبار خواهند داشت ،قیمتهای نهایی طبق نرخ حواله روز محاسبه میشوند. _______________________ 🔻کانال تلگرام 🔻 https://t.me/Fashionbar_Women_Onlineshop
 • ✔️ فقط برای سفارش برند : Cool&Sexy حدود قیمت : ١٨٨ تومان + هر ۱۰۰ گرم ٨.٥ هزار تومان #مدت_محدود #حراج _______________________ #جهت كسب اطلاعات بيشتر از طريق دايركت، واتس اپ و تلگرام با ما در تماس باشيد 📞٠٩٣٦٥٣٣٦٦٨٠ #تحويل كالا بستگی به تایم تحویل کمپانی دارد ، حدودا یک تا دو هفته کاری می باشد. #قیمت های اعلام شده ۲۴ ساعت اعتبار خواهند داشت ،قیمتهای نهایی طبق نرخ حواله روز محاسبه میشوند. _______________________ 🔻کانال تلگرام 🔻 https://t.me/Fashionbar_Women_Onlineshop
 • 3 0
 • fashionbar.women.onlineshop - 💃🏼 FASHION BAR 💃🏼 @fashionbar.women.onlineshop 29 minutes ago
 • ✔️ فقط برای سفارش 
برند : Happiness 
حدود قیمت : ٢١٥ تومان
+ هر ۱۰۰ گرم ٨.٥ هزار تومان
#مدت_محدود #حراج
_______________________
#جهت كسب اطلاعات بيشتر از طريق دايركت، واتس اپ و تلگرام با ما در تماس باشيد 📞٠٩٣٦٥٣٣٦٦٨٠
 #تحويل كالا بستگی به تایم تحویل کمپانی دارد ، حدودا یک تا دو هفته کاری می باشد.
#قیمت های اعلام شده ۲۴ ساعت اعتبار خواهند داشت ،قیمتهای نهایی طبق نرخ حواله روز محاسبه میشوند.
_______________________
🔻کانال تلگرام 🔻
https://t.me/Fashionbar_Women_Onlineshop ✔️ فقط برای سفارش برند : Happiness حدود قیمت : ٢١٥ تومان + هر ۱۰۰ گرم ٨.٥ هزار تومان #مدت_محدود #حراج _______________________ #جهت كسب اطلاعات بيشتر از طريق دايركت، واتس اپ و تلگرام با ما در تماس باشيد 📞٠٩٣٦٥٣٣٦٦٨٠ #تحويل كالا بستگی به تایم تحویل کمپانی دارد ، حدودا یک تا دو هفته کاری می باشد. #قیمت های اعلام شده ۲۴ ساعت اعتبار خواهند داشت ،قیمتهای نهایی طبق نرخ حواله روز محاسبه میشوند. _______________________ 🔻کانال تلگرام 🔻 https://t.me/Fashionbar_Women_Onlineshop
 • ✔️ فقط برای سفارش برند : Happiness حدود قیمت : ٢١٥ تومان + هر ۱۰۰ گرم ٨.٥ هزار تومان #مدت_محدود #حراج _______________________ #جهت كسب اطلاعات بيشتر از طريق دايركت، واتس اپ و تلگرام با ما در تماس باشيد 📞٠٩٣٦٥٣٣٦٦٨٠ #تحويل كالا بستگی به تایم تحویل کمپانی دارد ، حدودا یک تا دو هفته کاری می باشد. #قیمت های اعلام شده ۲۴ ساعت اعتبار خواهند داشت ،قیمتهای نهایی طبق نرخ حواله روز محاسبه میشوند. _______________________ 🔻کانال تلگرام 🔻 https://t.me/Fashionbar_Women_Onlineshop
 • 3 0
 • fashionbar.women.onlineshop - 💃🏼 FASHION BAR 💃🏼 @fashionbar.women.onlineshop 29 minutes ago
 • ✔️ فقط برای سفارش 
برند : Happiness 
حدود قیمت : ١٨٨ تومان
+ هر ۱۰۰ گرم ٨.٥ هزار تومان
#مدت_محدود #حراج
_______________________
#جهت كسب اطلاعات بيشتر از طريق دايركت، واتس اپ و تلگرام با ما در تماس باشيد 📞٠٩٣٦٥٣٣٦٦٨٠
 #تحويل كالا بستگی به تایم تحویل کمپانی دارد ، حدودا یک تا دو هفته کاری می باشد.
#قیمت های اعلام شده ۲۴ ساعت اعتبار خواهند داشت ،قیمتهای نهایی طبق نرخ حواله روز محاسبه میشوند.
_______________________
🔻کانال تلگرام 🔻
https://t.me/Fashionbar_Women_Onlineshop ✔️ فقط برای سفارش برند : Happiness حدود قیمت : ١٨٨ تومان + هر ۱۰۰ گرم ٨.٥ هزار تومان #مدت_محدود #حراج _______________________ #جهت كسب اطلاعات بيشتر از طريق دايركت، واتس اپ و تلگرام با ما در تماس باشيد 📞٠٩٣٦٥٣٣٦٦٨٠ #تحويل كالا بستگی به تایم تحویل کمپانی دارد ، حدودا یک تا دو هفته کاری می باشد. #قیمت های اعلام شده ۲۴ ساعت اعتبار خواهند داشت ،قیمتهای نهایی طبق نرخ حواله روز محاسبه میشوند. _______________________ 🔻کانال تلگرام 🔻 https://t.me/Fashionbar_Women_Onlineshop
 • ✔️ فقط برای سفارش برند : Happiness حدود قیمت : ١٨٨ تومان + هر ۱۰۰ گرم ٨.٥ هزار تومان #مدت_محدود #حراج _______________________ #جهت كسب اطلاعات بيشتر از طريق دايركت، واتس اپ و تلگرام با ما در تماس باشيد 📞٠٩٣٦٥٣٣٦٦٨٠ #تحويل كالا بستگی به تایم تحویل کمپانی دارد ، حدودا یک تا دو هفته کاری می باشد. #قیمت های اعلام شده ۲۴ ساعت اعتبار خواهند داشت ،قیمتهای نهایی طبق نرخ حواله روز محاسبه میشوند. _______________________ 🔻کانال تلگرام 🔻 https://t.me/Fashionbar_Women_Onlineshop
 • 4 0
 • raze_tandorosty_ - طب سنتی @raze_tandorosty_ 2 hours ago
 • #عوامل دیگر مثل بیماری های پوستی مانند :# پسوریازیس و# اگزما همچنین# آلرژن ها و دارو های خاص می تواند# سبب خشکی #پوست دست شود .
#دست یکی از حساس ترین بخش های بدن است و #اگر مراقبت نشود خشک و خشن می شود ، #عوامل مختلفی مانند : #هوای خشک ، هوای سرد ،# رطوبت کم ، قرار گرفتن در معرض آفتاب ،# مواد شیمیایی می توند سبب خشکی شود پس با درمان خشکی پوست دست با ما همراه باشید .
#جهت مشاوره به دایرکت مراجعه کنید. #عوامل دیگر مثل بیماری های پوستی مانند :# پسوریازیس و# اگزما همچنین# آلرژن ها و دارو های خاص می تواند# سبب خشکی #پوست دست شود . #دست یکی از حساس ترین بخش های بدن است و #اگر مراقبت نشود خشک و خشن می شود ، #عوامل مختلفی مانند : #هوای خشک ، هوای سرد ،# رطوبت کم ، قرار گرفتن در معرض آفتاب ،# مواد شیمیایی می توند سبب خشکی شود پس با درمان خشکی پوست دست با ما همراه باشید . #جهت مشاوره به دایرکت مراجعه کنید.
 • #عوامل دیگر مثل بیماری های پوستی مانند :# پسوریازیس و# اگزما همچنین# آلرژن ها و دارو های خاص می تواند# سبب خشکی #پوست دست شود . #دست یکی از حساس ترین بخش های بدن است و #اگر مراقبت نشود خشک و خشن می شود ، #عوامل مختلفی مانند : #هوای خشک ، هوای سرد ،# رطوبت کم ، قرار گرفتن در معرض آفتاب ،# مواد شیمیایی می توند سبب خشکی شود پس با درمان خشکی پوست دست با ما همراه باشید . #جهت مشاوره به دایرکت مراجعه کنید.
 • 19 0
 • boutique.tik - boutique.tik @boutique.tik 2 hours ago
 • #قیمت مناسب 
#کیفیت بالا
#تنوع جنس
#شما-لایق-بهترینا-هستید
#جهت سفارش جنس به دایرکت یا id تلگرامboutiq.tik@ مراجعه نمایید
◀️ارسال با پست پیشتاز صورت میگیرد و نهایتا ۳روزه به مقصد میرسد⚘ #قیمت مناسب #کیفیت بالا #تنوع جنس #شما-لایق-بهترینا-هستید #جهت سفارش جنس به دایرکت یا id تلگرام[email protected] مراجعه نمایید ◀️ارسال با پست پیشتاز صورت میگیرد و نهایتا ۳روزه به مقصد میرسد⚘
 • #قیمت مناسب #کیفیت بالا #تنوع جنس #شما-لایق-بهترینا-هستید #جهت سفارش جنس به دایرکت یا id تلگرام[email protected] مراجعه نمایید ◀️ارسال با پست پیشتاز صورت میگیرد و نهایتا ۳روزه به مقصد میرسد⚘
 • 56 0
 • boutique.tik - boutique.tik @boutique.tik 2 hours ago
 • #قیمت مناسب 
#کیفیت بالا
#تنوع جنس
#شما-لایق-بهترینا-هستید
#جهت سفارش جنس به دایرکت یا id تلگرامboutiq.tik@ مراجعه نمایید
◀️ارسال با پست پیشتاز صورت میگیرد و نهایتا ۳روزه به مقصد میرسد⚘ #قیمت مناسب #کیفیت بالا #تنوع جنس #شما-لایق-بهترینا-هستید #جهت سفارش جنس به دایرکت یا id تلگرام[email protected] مراجعه نمایید ◀️ارسال با پست پیشتاز صورت میگیرد و نهایتا ۳روزه به مقصد میرسد⚘
 • #قیمت مناسب #کیفیت بالا #تنوع جنس #شما-لایق-بهترینا-هستید #جهت سفارش جنس به دایرکت یا id تلگرام[email protected] مراجعه نمایید ◀️ارسال با پست پیشتاز صورت میگیرد و نهایتا ۳روزه به مقصد میرسد⚘
 • 66 0
 • boutique.tik - boutique.tik @boutique.tik 2 hours ago
 • #قیمت مناسب 
#کیفیت بالا
#تنوع جنس
#شما-لایق-بهترینا-هستید
#جهت سفارش جنس به دایرکت یا id تلگرامboutiq.tik@ مراجعه نمایید
◀️ارسال با پست پیشتاز صورت میگیرد و نهایتا ۳روزه به مقصد میرسد⚘ #قیمت مناسب #کیفیت بالا #تنوع جنس #شما-لایق-بهترینا-هستید #جهت سفارش جنس به دایرکت یا id تلگرام[email protected] مراجعه نمایید ◀️ارسال با پست پیشتاز صورت میگیرد و نهایتا ۳روزه به مقصد میرسد⚘
 • #قیمت مناسب #کیفیت بالا #تنوع جنس #شما-لایق-بهترینا-هستید #جهت سفارش جنس به دایرکت یا id تلگرام[email protected] مراجعه نمایید ◀️ارسال با پست پیشتاز صورت میگیرد و نهایتا ۳روزه به مقصد میرسد⚘
 • 55 0
 • boutique.tik - boutique.tik @boutique.tik 2 hours ago
 • #قیمت مناسب 
#کیفیت بالا
#تنوع جنس
#شما-لایق-بهترینا-هستید
#جهت سفارش جنس به دایرکت یا id تلگرامboutiq.tik@ مراجعه نمایید
◀️ارسال با پست پیشتاز صورت میگیرد و نهایتا ۳روزه به مقصد میرسد⚘ #قیمت مناسب #کیفیت بالا #تنوع جنس #شما-لایق-بهترینا-هستید #جهت سفارش جنس به دایرکت یا id تلگرام[email protected] مراجعه نمایید ◀️ارسال با پست پیشتاز صورت میگیرد و نهایتا ۳روزه به مقصد میرسد⚘
 • #قیمت مناسب #کیفیت بالا #تنوع جنس #شما-لایق-بهترینا-هستید #جهت سفارش جنس به دایرکت یا id تلگرام[email protected] مراجعه نمایید ◀️ارسال با پست پیشتاز صورت میگیرد و نهایتا ۳روزه به مقصد میرسد⚘
 • 60 0
 • boutique.tik - boutique.tik @boutique.tik 2 hours ago
 • #قیمت مناسب 
#کیفیت بالا
#تنوع جنس
#شما-لایق-بهترینا-هستید
#جهت سفارش جنس به دایرکت یا id تلگرامboutiq.tik@ مراجعه نمایید
◀️ارسال با پست پیشتاز صورت میگیرد و نهایتا ۳روزه به مقصد میرسد⚘ #قیمت مناسب #کیفیت بالا #تنوع جنس #شما-لایق-بهترینا-هستید #جهت سفارش جنس به دایرکت یا id تلگرام[email protected] مراجعه نمایید ◀️ارسال با پست پیشتاز صورت میگیرد و نهایتا ۳روزه به مقصد میرسد⚘
 • #قیمت مناسب #کیفیت بالا #تنوع جنس #شما-لایق-بهترینا-هستید #جهت سفارش جنس به دایرکت یا id تلگرام[email protected] مراجعه نمایید ◀️ارسال با پست پیشتاز صورت میگیرد و نهایتا ۳روزه به مقصد میرسد⚘
 • 65 0
 • ana._mgn - مزون sap @ana._mgn 4 hours ago
 • #جهت ایده#
مدلهای پیشنهادی برای مانتوهای عید #جهت ایده# مدلهای پیشنهادی برای مانتوهای عید
 • #جهت ایده# مدلهای پیشنهادی برای مانتوهای عید
 • 81 0
 • danesh_wallpaperco - گالری تخصصی کاغذ دیواری دانش @danesh_wallpaperco 4 hours ago
 • #هو الرزاق #جهت دیدن بیشتر نمونه ها از فروشگاه دیدن فرمایید. #هو الرزاق #جهت دیدن بیشتر نمونه ها از فروشگاه دیدن فرمایید.
 • #هو الرزاق #جهت دیدن بیشتر نمونه ها از فروشگاه دیدن فرمایید.
 • 37 0
 • fashionbar.women.onlineshop - 💃🏼 FASHION BAR 💃🏼 @fashionbar.women.onlineshop 4 hours ago
 • ✔️ فقط برای سفارش 
برند : Mango 
حدود قیمت : ٣٦٥ تومان #حراج
+ هر ۱۰۰ گرم ٨.٥ هزار تومان
#مدت_محدود
_______________________
#جهت كسب اطلاعات بيشتر از طريق دايركت، واتس اپ و تلگرام با ما در تماس باشيد 📞٠٩٣٦٥٣٣٦٦٨٠
 #تحويل كالا بستگی به تایم تحویل کمپانی دارد ، حدودا یک تا دو هفته کاری می باشد.
#قیمت های اعلام شده ۲۴ ساعت اعتبار خواهند داشت ،قیمتهای نهایی طبق نرخ حواله روز محاسبه میشوند.
_______________________
🔻کانال تلگرام 🔻
https://t.me/Fashionbar_Women_Onlineshop ✔️ فقط برای سفارش برند : Mango حدود قیمت : ٣٦٥ تومان #حراج + هر ۱۰۰ گرم ٨.٥ هزار تومان #مدت_محدود _______________________ #جهت كسب اطلاعات بيشتر از طريق دايركت، واتس اپ و تلگرام با ما در تماس باشيد 📞٠٩٣٦٥٣٣٦٦٨٠ #تحويل كالا بستگی به تایم تحویل کمپانی دارد ، حدودا یک تا دو هفته کاری می باشد. #قیمت های اعلام شده ۲۴ ساعت اعتبار خواهند داشت ،قیمتهای نهایی طبق نرخ حواله روز محاسبه میشوند. _______________________ 🔻کانال تلگرام 🔻 https://t.me/Fashionbar_Women_Onlineshop
 • ✔️ فقط برای سفارش برند : Mango حدود قیمت : ٣٦٥ تومان #حراج + هر ۱۰۰ گرم ٨.٥ هزار تومان #مدت_محدود _______________________ #جهت كسب اطلاعات بيشتر از طريق دايركت، واتس اپ و تلگرام با ما در تماس باشيد 📞٠٩٣٦٥٣٣٦٦٨٠ #تحويل كالا بستگی به تایم تحویل کمپانی دارد ، حدودا یک تا دو هفته کاری می باشد. #قیمت های اعلام شده ۲۴ ساعت اعتبار خواهند داشت ،قیمتهای نهایی طبق نرخ حواله روز محاسبه میشوند. _______________________ 🔻کانال تلگرام 🔻 https://t.me/Fashionbar_Women_Onlineshop
 • 12 0
 • fashionbar.women.onlineshop - 💃🏼 FASHION BAR 💃🏼 @fashionbar.women.onlineshop 4 hours ago
 • ✔️ فقط برای سفارش 
برند : Mango 
حدود قیمت : ٤٤٠ تومان + هر ۱۰۰ گرم ٨.٥ هزار تومان
#مدت_محدود
_______________________
#جهت كسب اطلاعات بيشتر از طريق دايركت، واتس اپ و تلگرام با ما در تماس باشيد 📞٠٩٣٦٥٣٣٦٦٨٠
 #تحويل كالا بستگی به تایم تحویل کمپانی دارد ، حدودا یک تا دو هفته کاری می باشد.
#قیمت های اعلام شده ۲۴ ساعت اعتبار خواهند داشت ،قیمتهای نهایی طبق نرخ حواله روز محاسبه میشوند.
_______________________
🔻کانال تلگرام 🔻
https://t.me/Fashionbar_Women_Onlineshop ✔️ فقط برای سفارش برند : Mango حدود قیمت : ٤٤٠ تومان + هر ۱۰۰ گرم ٨.٥ هزار تومان #مدت_محدود _______________________ #جهت كسب اطلاعات بيشتر از طريق دايركت، واتس اپ و تلگرام با ما در تماس باشيد 📞٠٩٣٦٥٣٣٦٦٨٠ #تحويل كالا بستگی به تایم تحویل کمپانی دارد ، حدودا یک تا دو هفته کاری می باشد. #قیمت های اعلام شده ۲۴ ساعت اعتبار خواهند داشت ،قیمتهای نهایی طبق نرخ حواله روز محاسبه میشوند. _______________________ 🔻کانال تلگرام 🔻 https://t.me/Fashionbar_Women_Onlineshop
 • ✔️ فقط برای سفارش برند : Mango حدود قیمت : ٤٤٠ تومان + هر ۱۰۰ گرم ٨.٥ هزار تومان #مدت_محدود _______________________ #جهت كسب اطلاعات بيشتر از طريق دايركت، واتس اپ و تلگرام با ما در تماس باشيد 📞٠٩٣٦٥٣٣٦٦٨٠ #تحويل كالا بستگی به تایم تحویل کمپانی دارد ، حدودا یک تا دو هفته کاری می باشد. #قیمت های اعلام شده ۲۴ ساعت اعتبار خواهند داشت ،قیمتهای نهایی طبق نرخ حواله روز محاسبه میشوند. _______________________ 🔻کانال تلگرام 🔻 https://t.me/Fashionbar_Women_Onlineshop
 • 9 0
 • fashionbar.women.onlineshop - 💃🏼 FASHION BAR 💃🏼 @fashionbar.women.onlineshop 4 hours ago
 • ✔️ فقط برای سفارش 
برند : Mango 
حدود قیمت : ٣٨٠ تومان #حراج
+ هر ۱۰۰ گرم ٨.٥ هزار تومان
#مدت_محدود
_______________________
#جهت كسب اطلاعات بيشتر از طريق دايركت، واتس اپ و تلگرام با ما در تماس باشيد 📞٠٩٣٦٥٣٣٦٦٨٠
 #تحويل كالا بستگی به تایم تحویل کمپانی دارد ، حدودا یک تا دو هفته کاری می باشد.
#قیمت های اعلام شده ۲۴ ساعت اعتبار خواهند داشت ،قیمتهای نهایی طبق نرخ حواله روز محاسبه میشوند.
_______________________
🔻کانال تلگرام 🔻
https://t.me/Fashionbar_Women_Onlineshop ✔️ فقط برای سفارش برند : Mango حدود قیمت : ٣٨٠ تومان #حراج + هر ۱۰۰ گرم ٨.٥ هزار تومان #مدت_محدود _______________________ #جهت كسب اطلاعات بيشتر از طريق دايركت، واتس اپ و تلگرام با ما در تماس باشيد 📞٠٩٣٦٥٣٣٦٦٨٠ #تحويل كالا بستگی به تایم تحویل کمپانی دارد ، حدودا یک تا دو هفته کاری می باشد. #قیمت های اعلام شده ۲۴ ساعت اعتبار خواهند داشت ،قیمتهای نهایی طبق نرخ حواله روز محاسبه میشوند. _______________________ 🔻کانال تلگرام 🔻 https://t.me/Fashionbar_Women_Onlineshop
 • ✔️ فقط برای سفارش برند : Mango حدود قیمت : ٣٨٠ تومان #حراج + هر ۱۰۰ گرم ٨.٥ هزار تومان #مدت_محدود _______________________ #جهت كسب اطلاعات بيشتر از طريق دايركت، واتس اپ و تلگرام با ما در تماس باشيد 📞٠٩٣٦٥٣٣٦٦٨٠ #تحويل كالا بستگی به تایم تحویل کمپانی دارد ، حدودا یک تا دو هفته کاری می باشد. #قیمت های اعلام شده ۲۴ ساعت اعتبار خواهند داشت ،قیمتهای نهایی طبق نرخ حواله روز محاسبه میشوند. _______________________ 🔻کانال تلگرام 🔻 https://t.me/Fashionbar_Women_Onlineshop
 • 15 0
 • fashionbar.women.onlineshop - 💃🏼 FASHION BAR 💃🏼 @fashionbar.women.onlineshop 4 hours ago
 • ✔️ فقط برای سفارش 
برند : Mango 
حدود قیمت : ٢٨٨ تومان #حراج
+ هر ۱۰۰ گرم ٨.٥ هزار تومان
#مدت_محدود
_______________________
#جهت كسب اطلاعات بيشتر از طريق دايركت، واتس اپ و تلگرام با ما در تماس باشيد 📞٠٩٣٦٥٣٣٦٦٨٠
 #تحويل كالا بستگی به تایم تحویل کمپانی دارد ، حدودا یک تا دو هفته کاری می باشد.
#قیمت های اعلام شده ۲۴ ساعت اعتبار خواهند داشت ،قیمتهای نهایی طبق نرخ حواله روز محاسبه میشوند.
_______________________
🔻کانال تلگرام 🔻
https://t.me/Fashionbar_Women_Onlineshop ✔️ فقط برای سفارش برند : Mango حدود قیمت : ٢٨٨ تومان #حراج + هر ۱۰۰ گرم ٨.٥ هزار تومان #مدت_محدود _______________________ #جهت كسب اطلاعات بيشتر از طريق دايركت، واتس اپ و تلگرام با ما در تماس باشيد 📞٠٩٣٦٥٣٣٦٦٨٠ #تحويل كالا بستگی به تایم تحویل کمپانی دارد ، حدودا یک تا دو هفته کاری می باشد. #قیمت های اعلام شده ۲۴ ساعت اعتبار خواهند داشت ،قیمتهای نهایی طبق نرخ حواله روز محاسبه میشوند. _______________________ 🔻کانال تلگرام 🔻 https://t.me/Fashionbar_Women_Onlineshop
 • ✔️ فقط برای سفارش برند : Mango حدود قیمت : ٢٨٨ تومان #حراج + هر ۱۰۰ گرم ٨.٥ هزار تومان #مدت_محدود _______________________ #جهت كسب اطلاعات بيشتر از طريق دايركت، واتس اپ و تلگرام با ما در تماس باشيد 📞٠٩٣٦٥٣٣٦٦٨٠ #تحويل كالا بستگی به تایم تحویل کمپانی دارد ، حدودا یک تا دو هفته کاری می باشد. #قیمت های اعلام شده ۲۴ ساعت اعتبار خواهند داشت ،قیمتهای نهایی طبق نرخ حواله روز محاسبه میشوند. _______________________ 🔻کانال تلگرام 🔻 https://t.me/Fashionbar_Women_Onlineshop
 • 19 0
 • fashionbar.women.onlineshop - 💃🏼 FASHION BAR 💃🏼 @fashionbar.women.onlineshop 4 hours ago
 • ✔️ فقط برای سفارش 
برند : Mango 
حدود قیمت : ٢٣٥ تومان #حراج
+ هر ۱۰۰ گرم ٨.٥ هزار تومان
#مدت_محدود
_______________________
#جهت كسب اطلاعات بيشتر از طريق دايركت، واتس اپ و تلگرام با ما در تماس باشيد 📞٠٩٣٦٥٣٣٦٦٨٠
 #تحويل كالا بستگی به تایم تحویل کمپانی دارد ، حدودا یک تا دو هفته کاری می باشد.
#قیمت های اعلام شده ۲۴ ساعت اعتبار خواهند داشت ،قیمتهای نهایی طبق نرخ حواله روز محاسبه میشوند.
_______________________
🔻کانال تلگرام 🔻
https://t.me/Fashionbar_Women_Onlineshop ✔️ فقط برای سفارش برند : Mango حدود قیمت : ٢٣٥ تومان #حراج + هر ۱۰۰ گرم ٨.٥ هزار تومان #مدت_محدود _______________________ #جهت كسب اطلاعات بيشتر از طريق دايركت، واتس اپ و تلگرام با ما در تماس باشيد 📞٠٩٣٦٥٣٣٦٦٨٠ #تحويل كالا بستگی به تایم تحویل کمپانی دارد ، حدودا یک تا دو هفته کاری می باشد. #قیمت های اعلام شده ۲۴ ساعت اعتبار خواهند داشت ،قیمتهای نهایی طبق نرخ حواله روز محاسبه میشوند. _______________________ 🔻کانال تلگرام 🔻 https://t.me/Fashionbar_Women_Onlineshop
 • ✔️ فقط برای سفارش برند : Mango حدود قیمت : ٢٣٥ تومان #حراج + هر ۱۰۰ گرم ٨.٥ هزار تومان #مدت_محدود _______________________ #جهت كسب اطلاعات بيشتر از طريق دايركت، واتس اپ و تلگرام با ما در تماس باشيد 📞٠٩٣٦٥٣٣٦٦٨٠ #تحويل كالا بستگی به تایم تحویل کمپانی دارد ، حدودا یک تا دو هفته کاری می باشد. #قیمت های اعلام شده ۲۴ ساعت اعتبار خواهند داشت ،قیمتهای نهایی طبق نرخ حواله روز محاسبه میشوند. _______________________ 🔻کانال تلگرام 🔻 https://t.me/Fashionbar_Women_Onlineshop
 • 19 0
 • fashionbar.women.onlineshop - 💃🏼 FASHION BAR 💃🏼 @fashionbar.women.onlineshop 4 hours ago
 • ✔️ فقط برای سفارش 
برند : Mango 
حدود قیمت : ١٥٨ تومان #حراج
+ هر ۱۰۰ گرم ٨.٥ هزار تومان
#مدت_محدود
_______________________
#جهت كسب اطلاعات بيشتر از طريق دايركت، واتس اپ و تلگرام با ما در تماس باشيد 📞٠٩٣٦٥٣٣٦٦٨٠
 #تحويل كالا بستگی به تایم تحویل کمپانی دارد ، حدودا یک تا دو هفته کاری می باشد.
#قیمت های اعلام شده ۲۴ ساعت اعتبار خواهند داشت ،قیمتهای نهایی طبق نرخ حواله روز محاسبه میشوند.
_______________________
🔻کانال تلگرام 🔻
https://t.me/Fashionbar_Women_Onlineshop ✔️ فقط برای سفارش برند : Mango حدود قیمت : ١٥٨ تومان #حراج + هر ۱۰۰ گرم ٨.٥ هزار تومان #مدت_محدود _______________________ #جهت كسب اطلاعات بيشتر از طريق دايركت، واتس اپ و تلگرام با ما در تماس باشيد 📞٠٩٣٦٥٣٣٦٦٨٠ #تحويل كالا بستگی به تایم تحویل کمپانی دارد ، حدودا یک تا دو هفته کاری می باشد. #قیمت های اعلام شده ۲۴ ساعت اعتبار خواهند داشت ،قیمتهای نهایی طبق نرخ حواله روز محاسبه میشوند. _______________________ 🔻کانال تلگرام 🔻 https://t.me/Fashionbar_Women_Onlineshop
 • ✔️ فقط برای سفارش برند : Mango حدود قیمت : ١٥٨ تومان #حراج + هر ۱۰۰ گرم ٨.٥ هزار تومان #مدت_محدود _______________________ #جهت كسب اطلاعات بيشتر از طريق دايركت، واتس اپ و تلگرام با ما در تماس باشيد 📞٠٩٣٦٥٣٣٦٦٨٠ #تحويل كالا بستگی به تایم تحویل کمپانی دارد ، حدودا یک تا دو هفته کاری می باشد. #قیمت های اعلام شده ۲۴ ساعت اعتبار خواهند داشت ،قیمتهای نهایی طبق نرخ حواله روز محاسبه میشوند. _______________________ 🔻کانال تلگرام 🔻 https://t.me/Fashionbar_Women_Onlineshop
 • 18 0
 • fashionbar.women.onlineshop - 💃🏼 FASHION BAR 💃🏼 @fashionbar.women.onlineshop 4 hours ago
 • ✔️ فقط برای سفارش 
برند : Mango 
حدود قیمت : ٢٨٨ تومان #حراج
+ هر ۱۰۰ گرم ٨.٥ هزار تومان
#مدت_محدود
_______________________
#جهت كسب اطلاعات بيشتر از طريق دايركت، واتس اپ و تلگرام با ما در تماس باشيد 📞٠٩٣٦٥٣٣٦٦٨٠
 #تحويل كالا بستگی به تایم تحویل کمپانی دارد ، حدودا یک تا دو هفته کاری می باشد.
#قیمت های اعلام شده ۲۴ ساعت اعتبار خواهند داشت ،قیمتهای نهایی طبق نرخ حواله روز محاسبه میشوند.
_______________________
🔻کانال تلگرام 🔻
https://t.me/Fashionbar_Women_Onlineshop ✔️ فقط برای سفارش برند : Mango حدود قیمت : ٢٨٨ تومان #حراج + هر ۱۰۰ گرم ٨.٥ هزار تومان #مدت_محدود _______________________ #جهت كسب اطلاعات بيشتر از طريق دايركت، واتس اپ و تلگرام با ما در تماس باشيد 📞٠٩٣٦٥٣٣٦٦٨٠ #تحويل كالا بستگی به تایم تحویل کمپانی دارد ، حدودا یک تا دو هفته کاری می باشد. #قیمت های اعلام شده ۲۴ ساعت اعتبار خواهند داشت ،قیمتهای نهایی طبق نرخ حواله روز محاسبه میشوند. _______________________ 🔻کانال تلگرام 🔻 https://t.me/Fashionbar_Women_Onlineshop
 • ✔️ فقط برای سفارش برند : Mango حدود قیمت : ٢٨٨ تومان #حراج + هر ۱۰۰ گرم ٨.٥ هزار تومان #مدت_محدود _______________________ #جهت كسب اطلاعات بيشتر از طريق دايركت، واتس اپ و تلگرام با ما در تماس باشيد 📞٠٩٣٦٥٣٣٦٦٨٠ #تحويل كالا بستگی به تایم تحویل کمپانی دارد ، حدودا یک تا دو هفته کاری می باشد. #قیمت های اعلام شده ۲۴ ساعت اعتبار خواهند داشت ،قیمتهای نهایی طبق نرخ حواله روز محاسبه میشوند. _______________________ 🔻کانال تلگرام 🔻 https://t.me/Fashionbar_Women_Onlineshop
 • 24 0
 • fashionbar.women.onlineshop - 💃🏼 FASHION BAR 💃🏼 @fashionbar.women.onlineshop 4 hours ago
 • ✔️ فقط برای سفارش 
برند : Mango 
حدود قیمت : ٢٣٥ تومان #حراج
+ هر ۱۰۰ گرم ٨.٥ هزار تومان
#مدت_محدود
_______________________
#جهت كسب اطلاعات بيشتر از طريق دايركت، واتس اپ و تلگرام با ما در تماس باشيد 📞٠٩٣٦٥٣٣٦٦٨٠
 #تحويل كالا بستگی به تایم تحویل کمپانی دارد ، حدودا یک تا دو هفته کاری می باشد.
#قیمت های اعلام شده ۲۴ ساعت اعتبار خواهند داشت ،قیمتهای نهایی طبق نرخ حواله روز محاسبه میشوند.
_______________________
🔻کانال تلگرام 🔻
https://t.me/Fashionbar_Women_Onlineshop ✔️ فقط برای سفارش برند : Mango حدود قیمت : ٢٣٥ تومان #حراج + هر ۱۰۰ گرم ٨.٥ هزار تومان #مدت_محدود _______________________ #جهت كسب اطلاعات بيشتر از طريق دايركت، واتس اپ و تلگرام با ما در تماس باشيد 📞٠٩٣٦٥٣٣٦٦٨٠ #تحويل كالا بستگی به تایم تحویل کمپانی دارد ، حدودا یک تا دو هفته کاری می باشد. #قیمت های اعلام شده ۲۴ ساعت اعتبار خواهند داشت ،قیمتهای نهایی طبق نرخ حواله روز محاسبه میشوند. _______________________ 🔻کانال تلگرام 🔻 https://t.me/Fashionbar_Women_Onlineshop
 • ✔️ فقط برای سفارش برند : Mango حدود قیمت : ٢٣٥ تومان #حراج + هر ۱۰۰ گرم ٨.٥ هزار تومان #مدت_محدود _______________________ #جهت كسب اطلاعات بيشتر از طريق دايركت، واتس اپ و تلگرام با ما در تماس باشيد 📞٠٩٣٦٥٣٣٦٦٨٠ #تحويل كالا بستگی به تایم تحویل کمپانی دارد ، حدودا یک تا دو هفته کاری می باشد. #قیمت های اعلام شده ۲۴ ساعت اعتبار خواهند داشت ،قیمتهای نهایی طبق نرخ حواله روز محاسبه میشوند. _______________________ 🔻کانال تلگرام 🔻 https://t.me/Fashionbar_Women_Onlineshop
 • 13 0
 • fashionbar.women.onlineshop - 💃🏼 FASHION BAR 💃🏼 @fashionbar.women.onlineshop 4 hours ago
 • ✔️ فقط برای سفارش 
برند : Mango 
حدود قیمت : ٢٣٥ تومان #حراج
+ هر ۱۰۰ گرم ٨.٥ هزار تومان
#مدت_محدود
_______________________
#جهت كسب اطلاعات بيشتر از طريق دايركت، واتس اپ و تلگرام با ما در تماس باشيد 📞٠٩٣٦٥٣٣٦٦٨٠
 #تحويل كالا بستگی به تایم تحویل کمپانی دارد ، حدودا یک تا دو هفته کاری می باشد.
#قیمت های اعلام شده ۲۴ ساعت اعتبار خواهند داشت ،قیمتهای نهایی طبق نرخ حواله روز محاسبه میشوند.
_______________________
🔻کانال تلگرام 🔻
https://t.me/Fashionbar_Women_Onlineshop ✔️ فقط برای سفارش برند : Mango حدود قیمت : ٢٣٥ تومان #حراج + هر ۱۰۰ گرم ٨.٥ هزار تومان #مدت_محدود _______________________ #جهت كسب اطلاعات بيشتر از طريق دايركت، واتس اپ و تلگرام با ما در تماس باشيد 📞٠٩٣٦٥٣٣٦٦٨٠ #تحويل كالا بستگی به تایم تحویل کمپانی دارد ، حدودا یک تا دو هفته کاری می باشد. #قیمت های اعلام شده ۲۴ ساعت اعتبار خواهند داشت ،قیمتهای نهایی طبق نرخ حواله روز محاسبه میشوند. _______________________ 🔻کانال تلگرام 🔻 https://t.me/Fashionbar_Women_Onlineshop
 • ✔️ فقط برای سفارش برند : Mango حدود قیمت : ٢٣٥ تومان #حراج + هر ۱۰۰ گرم ٨.٥ هزار تومان #مدت_محدود _______________________ #جهت كسب اطلاعات بيشتر از طريق دايركت، واتس اپ و تلگرام با ما در تماس باشيد 📞٠٩٣٦٥٣٣٦٦٨٠ #تحويل كالا بستگی به تایم تحویل کمپانی دارد ، حدودا یک تا دو هفته کاری می باشد. #قیمت های اعلام شده ۲۴ ساعت اعتبار خواهند داشت ،قیمتهای نهایی طبق نرخ حواله روز محاسبه میشوند. _______________________ 🔻کانال تلگرام 🔻 https://t.me/Fashionbar_Women_Onlineshop
 • 15 0
 • fashionbar.women.onlineshop - 💃🏼 FASHION BAR 💃🏼 @fashionbar.women.onlineshop 4 hours ago
 • ✔️ فقط برای سفارش 
برند : Mango 
حدود قیمت : ٢٣٥ تومان #حراج
+ هر ۱۰۰ گرم ٨.٥ هزار تومان
#مدت_محدود
_______________________
#جهت كسب اطلاعات بيشتر از طريق دايركت، واتس اپ و تلگرام با ما در تماس باشيد 📞٠٩٣٦٥٣٣٦٦٨٠
 #تحويل كالا بستگی به تایم تحویل کمپانی دارد ، حدودا یک تا دو هفته کاری می باشد.
#قیمت های اعلام شده ۲۴ ساعت اعتبار خواهند داشت ،قیمتهای نهایی طبق نرخ حواله روز محاسبه میشوند.
_______________________
🔻کانال تلگرام 🔻
https://t.me/Fashionbar_Women_Onlineshop ✔️ فقط برای سفارش برند : Mango حدود قیمت : ٢٣٥ تومان #حراج + هر ۱۰۰ گرم ٨.٥ هزار تومان #مدت_محدود _______________________ #جهت كسب اطلاعات بيشتر از طريق دايركت، واتس اپ و تلگرام با ما در تماس باشيد 📞٠٩٣٦٥٣٣٦٦٨٠ #تحويل كالا بستگی به تایم تحویل کمپانی دارد ، حدودا یک تا دو هفته کاری می باشد. #قیمت های اعلام شده ۲۴ ساعت اعتبار خواهند داشت ،قیمتهای نهایی طبق نرخ حواله روز محاسبه میشوند. _______________________ 🔻کانال تلگرام 🔻 https://t.me/Fashionbar_Women_Onlineshop
 • ✔️ فقط برای سفارش برند : Mango حدود قیمت : ٢٣٥ تومان #حراج + هر ۱۰۰ گرم ٨.٥ هزار تومان #مدت_محدود _______________________ #جهت كسب اطلاعات بيشتر از طريق دايركت، واتس اپ و تلگرام با ما در تماس باشيد 📞٠٩٣٦٥٣٣٦٦٨٠ #تحويل كالا بستگی به تایم تحویل کمپانی دارد ، حدودا یک تا دو هفته کاری می باشد. #قیمت های اعلام شده ۲۴ ساعت اعتبار خواهند داشت ،قیمتهای نهایی طبق نرخ حواله روز محاسبه میشوند. _______________________ 🔻کانال تلگرام 🔻 https://t.me/Fashionbar_Women_Onlineshop
 • 12 0
 • fashionbar.women.onlineshop - 💃🏼 FASHION BAR 💃🏼 @fashionbar.women.onlineshop 4 hours ago
 • ✔️ فقط برای سفارش 
برند : Mango 
حدود قیمت : ١٨٢ تومان #حراج
+ هر ۱۰۰ گرم ٨.٥ هزار تومان
#مدت_محدود
_______________________
#جهت كسب اطلاعات بيشتر از طريق دايركت، واتس اپ و تلگرام با ما در تماس باشيد 📞٠٩٣٦٥٣٣٦٦٨٠
 #تحويل كالا بستگی به تایم تحویل کمپانی دارد ، حدودا یک تا دو هفته کاری می باشد.
#قیمت های اعلام شده ۲۴ ساعت اعتبار خواهند داشت ،قیمتهای نهایی طبق نرخ حواله روز محاسبه میشوند.
_______________________
🔻کانال تلگرام 🔻
https://t.me/Fashionbar_Women_Onlineshop ✔️ فقط برای سفارش برند : Mango حدود قیمت : ١٨٢ تومان #حراج + هر ۱۰۰ گرم ٨.٥ هزار تومان #مدت_محدود _______________________ #جهت كسب اطلاعات بيشتر از طريق دايركت، واتس اپ و تلگرام با ما در تماس باشيد 📞٠٩٣٦٥٣٣٦٦٨٠ #تحويل كالا بستگی به تایم تحویل کمپانی دارد ، حدودا یک تا دو هفته کاری می باشد. #قیمت های اعلام شده ۲۴ ساعت اعتبار خواهند داشت ،قیمتهای نهایی طبق نرخ حواله روز محاسبه میشوند. _______________________ 🔻کانال تلگرام 🔻 https://t.me/Fashionbar_Women_Onlineshop
 • ✔️ فقط برای سفارش برند : Mango حدود قیمت : ١٨٢ تومان #حراج + هر ۱۰۰ گرم ٨.٥ هزار تومان #مدت_محدود _______________________ #جهت كسب اطلاعات بيشتر از طريق دايركت، واتس اپ و تلگرام با ما در تماس باشيد 📞٠٩٣٦٥٣٣٦٦٨٠ #تحويل كالا بستگی به تایم تحویل کمپانی دارد ، حدودا یک تا دو هفته کاری می باشد. #قیمت های اعلام شده ۲۴ ساعت اعتبار خواهند داشت ،قیمتهای نهایی طبق نرخ حواله روز محاسبه میشوند. _______________________ 🔻کانال تلگرام 🔻 https://t.me/Fashionbar_Women_Onlineshop
 • 7 0
 • fashionbar.women.onlineshop - 💃🏼 FASHION BAR 💃🏼 @fashionbar.women.onlineshop 4 hours ago
 • ✔️ فقط برای سفارش 
برند : Mango 
حدود قیمت : ٢٨٨ تومان #حراج
+ هر ۱۰۰ گرم ٨.٥ هزار تومان
#مدت_محدود
_______________________
#جهت كسب اطلاعات بيشتر از طريق دايركت، واتس اپ و تلگرام با ما در تماس باشيد 📞٠٩٣٦٥٣٣٦٦٨٠
 #تحويل كالا بستگی به تایم تحویل کمپانی دارد ، حدودا یک تا دو هفته کاری می باشد.
#قیمت های اعلام شده ۲۴ ساعت اعتبار خواهند داشت ،قیمتهای نهایی طبق نرخ حواله روز محاسبه میشوند.
_______________________
🔻کانال تلگرام 🔻
https://t.me/Fashionbar_Women_Onlineshop ✔️ فقط برای سفارش برند : Mango حدود قیمت : ٢٨٨ تومان #حراج + هر ۱۰۰ گرم ٨.٥ هزار تومان #مدت_محدود _______________________ #جهت كسب اطلاعات بيشتر از طريق دايركت، واتس اپ و تلگرام با ما در تماس باشيد 📞٠٩٣٦٥٣٣٦٦٨٠ #تحويل كالا بستگی به تایم تحویل کمپانی دارد ، حدودا یک تا دو هفته کاری می باشد. #قیمت های اعلام شده ۲۴ ساعت اعتبار خواهند داشت ،قیمتهای نهایی طبق نرخ حواله روز محاسبه میشوند. _______________________ 🔻کانال تلگرام 🔻 https://t.me/Fashionbar_Women_Onlineshop
 • ✔️ فقط برای سفارش برند : Mango حدود قیمت : ٢٨٨ تومان #حراج + هر ۱۰۰ گرم ٨.٥ هزار تومان #مدت_محدود _______________________ #جهت كسب اطلاعات بيشتر از طريق دايركت، واتس اپ و تلگرام با ما در تماس باشيد 📞٠٩٣٦٥٣٣٦٦٨٠ #تحويل كالا بستگی به تایم تحویل کمپانی دارد ، حدودا یک تا دو هفته کاری می باشد. #قیمت های اعلام شده ۲۴ ساعت اعتبار خواهند داشت ،قیمتهای نهایی طبق نرخ حواله روز محاسبه میشوند. _______________________ 🔻کانال تلگرام 🔻 https://t.me/Fashionbar_Women_Onlineshop
 • 12 0
 • raze_tandorosty_ - طب سنتی @raze_tandorosty_ 9 hours ago
 • #هرگاه تکه ای #نازک از ناخن جدا شود و در گوشت #گیر کند و درد برساند آن# را گوش موش نامند. 
همۀ این موارد# ناپسند #سببش #خشکی و# مزاج سودایی است.

#بیمار را معاینه کن اگر# تشخیص دادی که مادۀ سودایی# در سراسر بدن #چیرگی دارد و اگر تمام #ناخن ها با این حالت مواجه بودند،نشان از #چیرگی# خلط سودایی ناب بر سراسر بدن است.
# در این حالت حتما باید #خلط #سودایی را از بدن برتنی.

#جهت مشاوره به دایرکت مراجعه کنید.😍 #هرگاه تکه ای #نازک از ناخن جدا شود و در گوشت #گیر کند و درد برساند آن# را گوش موش نامند. همۀ این موارد# ناپسند #سببش #خشکی و# مزاج سودایی است. #بیمار را معاینه کن اگر# تشخیص دادی که مادۀ سودایی# در سراسر بدن #چیرگی دارد و اگر تمام #ناخن ها با این حالت مواجه بودند،نشان از #چیرگی# خلط سودایی ناب بر سراسر بدن است. # در این حالت حتما باید #خلط #سودایی را از بدن برتنی. #جهت مشاوره به دایرکت مراجعه کنید.😍
 • #هرگاه تکه ای #نازک از ناخن جدا شود و در گوشت #گیر کند و درد برساند آن# را گوش موش نامند. همۀ این موارد# ناپسند #سببش #خشکی و# مزاج سودایی است. #بیمار را معاینه کن اگر# تشخیص دادی که مادۀ سودایی# در سراسر بدن #چیرگی دارد و اگر تمام #ناخن ها با این حالت مواجه بودند،نشان از #چیرگی# خلط سودایی ناب بر سراسر بدن است. # در این حالت حتما باید #خلط #سودایی را از بدن برتنی. #جهت مشاوره به دایرکت مراجعه کنید.😍
 • 39 0
 • shushna_ir - شبکه خبری #شوشنا @shushna_ir 16 hours ago
 • #همه باهم در کنارهم

#ن مثل ناشنوا

#چگونه باافراد ناشنوا ارتباط برقرارکنیم؟

#یکی از دغدغه های ناشنواها این است که وقتی وارد یک اداره و یا سازمانی میشوند جهت ارتباط با فرد شنوا توانایی این برقرار را ندارد.

#بخاطر همین تصمیم برآن گرفتیم برای اولین بار در کشور با استقبال شهرستان های مختلف بروشور و پوسترهایی را تا حدودی جهت ارتباط شنوا و ناشنوا و بالعکس آماده نماییم و آنها را منتشرکنیم.

#که از تمامی دوستان انتظار داریم جهت انتشار این پوستر و بروشور در فضای مجازی و واقعی مارا همیاری نمایند.* #جهت اطلاع بیشتر و هماهنگی و همکاری باشماره های ذیل تماس حاصل نمایید.

۰۹۱۶۹۴۲۰۱۶۷
۰۹۳۳۰۴۷۰۱۸۱ *هیات ورزش ناشنوایان شهرستان شوش
#موسسه خیریه آوای مهرامیدناشنوایان #همه باهم در کنارهم مثل ناشنوا #چگونه باافراد ناشنوا ارتباط برقرارکنیم؟ #یکی از دغدغه های ناشنواها این است که وقتی وارد یک اداره و یا سازمانی میشوند جهت ارتباط با فرد شنوا توانایی این برقرار را ندارد. #بخاطر همین تصمیم برآن گرفتیم برای اولین بار در کشور با استقبال شهرستان های مختلف بروشور و پوسترهایی را تا حدودی جهت ارتباط شنوا و ناشنوا و بالعکس آماده نماییم و آنها را منتشرکنیم. #که از تمامی دوستان انتظار داریم جهت انتشار این پوستر و بروشور در فضای مجازی و واقعی مارا همیاری نمایند.* #جهت اطلاع بیشتر و هماهنگی و همکاری باشماره های ذیل تماس حاصل نمایید. ۰۹۱۶۹۴۲۰۱۶۷ ۰۹۳۳۰۴۷۰۱۸۱ *هیات ورزش ناشنوایان شهرستان شوش #موسسه خیریه آوای مهرامیدناشنوایان
 • #همه باهم در کنارهم مثل ناشنوا #چگونه باافراد ناشنوا ارتباط برقرارکنیم؟ #یکی از دغدغه های ناشنواها این است که وقتی وارد یک اداره و یا سازمانی میشوند جهت ارتباط با فرد شنوا توانایی این برقرار را ندارد. #بخاطر همین تصمیم برآن گرفتیم برای اولین بار در کشور با استقبال شهرستان های مختلف بروشور و پوسترهایی را تا حدودی جهت ارتباط شنوا و ناشنوا و بالعکس آماده نماییم و آنها را منتشرکنیم. #که از تمامی دوستان انتظار داریم جهت انتشار این پوستر و بروشور در فضای مجازی و واقعی مارا همیاری نمایند.* #جهت اطلاع بیشتر و هماهنگی و همکاری باشماره های ذیل تماس حاصل نمایید. ۰۹۱۶۹۴۲۰۱۶۷ ۰۹۳۳۰۴۷۰۱۸۱ *هیات ورزش ناشنوایان شهرستان شوش #موسسه خیریه آوای مهرامیدناشنوایان
 • 170 1
 • boutique_spz_24 - boutique spz 24 @boutique_spz_24 16 hours ago
 • #دوس ضخيم #جهت سفارش و اطلاع از قيمت دايركت مراجعه فرماييد #دوس ضخيم #جهت سفارش و اطلاع از قيمت دايركت مراجعه فرماييد
 • #دوس ضخيم #جهت سفارش و اطلاع از قيمت دايركت مراجعه فرماييد
 • 40 0
 • boutique_spz_24 - boutique spz 24 @boutique_spz_24 17 hours ago
 • #دورس ضخيم #جهت سفارش و اطلاع از قيمت دايركت مراجعه فرماييد #دورس ضخيم #جهت سفارش و اطلاع از قيمت دايركت مراجعه فرماييد
 • #دورس ضخيم #جهت سفارش و اطلاع از قيمت دايركت مراجعه فرماييد
 • 43 0
 • boutique_spz_24 - boutique spz 24 @boutique_spz_24 17 hours ago
 • #دورس ضخيم #جهت سفارش و اطلاع از قيمت دايركت مراجعه فرماييد #دورس ضخيم #جهت سفارش و اطلاع از قيمت دايركت مراجعه فرماييد
 • #دورس ضخيم #جهت سفارش و اطلاع از قيمت دايركت مراجعه فرماييد
 • 42 0
 • dj_.bad - Deej BAĐ🎧 ْ @dj_.bad 4 months ago
 • عقاب هرگز مگس ها را دنبال نمیکند 💎👔
.
.#wedding #arosi
#جهت رزرو مراسمات خود از طریق دایرکت در ارتباط باشید
. 
برگزار کننده مراسم های عروسی و مهمانی و تولد با نازلترین قیمت ها 🤙💎 عقاب هرگز مگس ها را دنبال نمیکند 💎👔 . .#wedding #arosi #جهت رزرو مراسمات خود از طریق دایرکت در ارتباط باشید . برگزار کننده مراسم های عروسی و مهمانی و تولد با نازلترین قیمت ها 🤙💎
 • عقاب هرگز مگس ها را دنبال نمیکند 💎👔 . .#wedding #arosi #جهت رزرو مراسمات خود از طریق دایرکت در ارتباط باشید . برگزار کننده مراسم های عروسی و مهمانی و تولد با نازلترین قیمت ها 🤙💎
 • 1281 73