#جنجالی Instagram Photos & Videos

جنجالی - 61923 posts

Latest Instagram Posts

  • canadirani - محمد در کانادا 🇨🇦🇮🇷 @canadirani 3 hours ago
  • .
.
While we were sleeping this weekend (literally), a dark moment is #Quebec history took shape. While the spring #parliamentary session was to end on Friday, Premier #Legault extended the session into the weekend to pass the two #controversial bills ( #immigration reform and #religious symbols). This will result in more than 16,000 pending files being tossed and a complete ban on religious symbols for certain #government workers in positions of authority. 🚫🚫😐😐
.
This was done with little public consultation and due diligence. I'm truly hoping divisiveness and descrimination does not engulf #Quebec 🇨🇦😞. What do you think?
.
.
یادتونه بارها در مورد #مشارکت در جریان #سیاسی اینجا گفتم؟ 🙌🙌
.
#پارلمان #کبک این آخر هفته مشغول به کار بود و با تمدید فصل بهار پارلمان که قرار بود جمعه تمام بشه دو #قانون #جنجالی رو به رای رسوندن و انجام شد. ١- قانون اصلاح #مهاجرت، چی میشه؟ کم کردن قبولی مهاجرت به کبک و باطل کردن ١۶،٠٠٠ پرونده جاری 😐😐. ٢- قانون منع پوشش سمبل #مذهبی در یک سری شغل های اداری  که دارای «موقعیت اقتدار» (مثل پلیس یا معلم) هستن. .
خوب شاید بگید خوب این چه عیبی داره؟؟؟ به نظر من عیب داره چون کاملا علیه آزادی های #مدنی و #اجتماعی هست. خیلی ها هم میگن این بیشتر در مقابل #مسلمانان انجام شده ولی جلوی هر نوع سمبل مذهبی چه مسلمان، #یهودی و #مسیحی باشه گرفته شده.
.
بار ها گفتم چه مذهبی باشیم چه نباشیم، زندگی برای یک مهاجر همینطوری هم سختی های خودش رو داره. شرکت در جریان سیاسی، به ما این اجازه رو میده که از حقوق خودمون دفاع کنیم!! .
.
.
نکته: البته قبلا هم گفتن. سعی نکنید اینجا رو اسلامی کنید! 😂
.

#Canadirani 🇨🇦
@Canadirani
#canadirani_live_in🇨🇦 . . While we were sleeping this weekend (literally), a dark moment is #quebec history took shape. While the spring #parliamentary session was to end on Friday, Premier #legault extended the session into the weekend to pass the two #controversial bills ( #immigration reform and #religious symbols). This will result in more than 16,000 pending files being tossed and a complete ban on religious symbols for certain #government workers in positions of authority. 🚫🚫😐😐 . This was done with little public consultation and due diligence. I'm truly hoping divisiveness and descrimination does not engulf #quebec 🇨🇦😞. What do you think? . . یادتونه بارها در مورد #مشارکت در جریان #سیاسی اینجا گفتم؟ 🙌🙌 . #پارلمان #کبک این آخر هفته مشغول به کار بود و با تمدید فصل بهار پارلمان که قرار بود جمعه تمام بشه دو #قانون #جنجالی رو به رای رسوندن و انجام شد. ١- قانون اصلاح #مهاجرت، چی میشه؟ کم کردن قبولی مهاجرت به کبک و باطل کردن ١۶،٠٠٠ پرونده جاری 😐😐. ٢- قانون منع پوشش سمبل #مذهبی در یک سری شغل های اداری که دارای «موقعیت اقتدار» (مثل پلیس یا معلم) هستن. . خوب شاید بگید خوب این چه عیبی داره؟؟؟ به نظر من عیب داره چون کاملا علیه آزادی های #مدنی و #اجتماعی هست. خیلی ها هم میگن این بیشتر در مقابل #مسلمانان انجام شده ولی جلوی هر نوع سمبل مذهبی چه مسلمان، #یهودی و #مسیحی باشه گرفته شده. . بار ها گفتم چه مذهبی باشیم چه نباشیم، زندگی برای یک مهاجر همینطوری هم سختی های خودش رو داره. شرکت در جریان سیاسی، به ما این اجازه رو میده که از حقوق خودمون دفاع کنیم!! . . . نکته: البته قبلا هم گفتن. سعی نکنید اینجا رو اسلامی کنید! 😂 . #canadirani 🇨🇦 @canadirani #canadirani_live_in🇨🇦
  • . . While we were sleeping this weekend (literally), a dark moment is #quebec history took shape. While the spring #parliamentary session was to end on Friday, Premier #legault extended the session into the weekend to pass the two #controversial bills ( #immigration reform and #religious symbols). This will result in more than 16,000 pending files being tossed and a complete ban on religious symbols for certain #government workers in positions of authority. 🚫🚫😐😐 . This was done with little public consultation and due diligence. I'm truly hoping divisiveness and descrimination does not engulf #quebec 🇨🇦😞. What do you think? . . یادتونه بارها در مورد #مشارکت در جریان #سیاسی اینجا گفتم؟ 🙌🙌 . #پارلمان #کبک این آخر هفته مشغول به کار بود و با تمدید فصل بهار پارلمان که قرار بود جمعه تمام بشه دو #قانون #جنجالی رو به رای رسوندن و انجام شد. ١- قانون اصلاح #مهاجرت، چی میشه؟ کم کردن قبولی مهاجرت به کبک و باطل کردن ١۶،٠٠٠ پرونده جاری 😐😐. ٢- قانون منع پوشش سمبل #مذهبی در یک سری شغل های اداری که دارای «موقعیت اقتدار» (مثل پلیس یا معلم) هستن. . خوب شاید بگید خوب این چه عیبی داره؟؟؟ به نظر من عیب داره چون کاملا علیه آزادی های #مدنی و #اجتماعی هست. خیلی ها هم میگن این بیشتر در مقابل #مسلمانان انجام شده ولی جلوی هر نوع سمبل مذهبی چه مسلمان، #یهودی و #مسیحی باشه گرفته شده. . بار ها گفتم چه مذهبی باشیم چه نباشیم، زندگی برای یک مهاجر همینطوری هم سختی های خودش رو داره. شرکت در جریان سیاسی، به ما این اجازه رو میده که از حقوق خودمون دفاع کنیم!! . . . نکته: البته قبلا هم گفتن. سعی نکنید اینجا رو اسلامی کنید! 😂 . #canadirani 🇨🇦 @canadirani #canadirani_live_in🇨🇦
  • 152 12