#تنکس Instagram Photos & Videos

تنکس - 1351 posts

Latest Instagram Posts

  • abowli_montana - 🚬Wèéd smoker🍁 @abowli_montana 2 months ago
  • #bestfriends
از اشتباهات بقیه درس بگیریم، چون زندگی اونقد طولانی نیس تا همه شونو خودمون تجربه کنیم
Let’s learn sth from others mistakes, because life is not too long for us to experience all thing.
#plz_like_cm💞 #bestfriends از اشتباهات بقیه درس بگیریم، چون زندگی اونقد طولانی نیس تا همه شونو خودمون تجربه کنیم Let’s learn sth from others mistakes, because life is not too long for us to experience all thing. #plz_like_cm💞
  • #bestfriends از اشتباهات بقیه درس بگیریم، چون زندگی اونقد طولانی نیس تا همه شونو خودمون تجربه کنیم Let’s learn sth from others mistakes, because life is not too long for us to experience all thing. #plz_like_cm💞
  • 2802 394
  • emad17zzz - Emad zahmatbar @emad17zzz 3 months ago
  • #اشک رازیست,#لبخند رازیست, #عشق رازیست

اشک آن شب لبخند عشقم بود

قصه نیستم که بگویی, نغمه نیستم که بخوانی

صدا نیستم که بشنوی

یا چیزی چنان که ببینی, یا چیزی چنان که بدانی

من درد مشترکم مرا #فریاد کن
#احمد_شاملو
Photo By: @memorialstudioeij #اشک رازیست,#لبخند رازیست, #عشق رازیست اشک آن شب لبخند عشقم بود قصه نیستم که بگویی, نغمه نیستم که بخوانی صدا نیستم که بشنوی یا چیزی چنان که ببینی, یا چیزی چنان که بدانی من درد مشترکم مرا #فریاد کن #احمد_شاملو Photo By: @memorialstudioeij
  • #اشک رازیست,#لبخند رازیست, #عشق رازیست اشک آن شب لبخند عشقم بود قصه نیستم که بگویی, نغمه نیستم که بخوانی صدا نیستم که بشنوی یا چیزی چنان که ببینی, یا چیزی چنان که بدانی من درد مشترکم مرا #فریاد کن #احمد_شاملو Photo By: @memorialstudioeij
  • 463 79