#بندرعباس Instagram Photos & Videos

بندرعباس - 748322 posts

Latest Instagram Posts

  • farzad_sefat - @farzad_sefat 3 hours ago
  • .
روحت شاد #ناصر_عبداللهی ♥
آهنگ حِکمت .. 🎵 خوب گوش کن این آهنگو .. 👌
.
 همه نقاشی شدیم
با دستای تو مهربون
دوتا رو با هم کشیدی
یکی رو بی همزبون
به یکی نونوایی دادی
به یکی یه لقمه نون
به یکی صد تا نشونه
یکی بی نام و نشون
به یکی قصر طلایی
به یکی گوشهء پارک
یکی دوتا چتر داره
یکی مونده زیر بارون
بالای نقاشیتو دادی به هرکی پول داره
ولی با این همه پول هیچکی محبت نداره
پایین نقاشیتم دورسته پولی ندارن
امّا چهرهء اونا عشقو به یادم میاره
ای خدا کاری بکن از آدمای نقاشیت
یکی هم پیدا بشه بذر محبت بکاره
ای خدا کاری بکن از آدمای نقاشیت
یکی هم پیدا بشه بذر محبت بکاره
همه نقاشی شدیم
با دستای تو مهربون
دوتا رو با هم کشیدی
یکی رو بی همزبون
به یکی نونوایی دادی
به یکی یه لقمه نون
به یکی صد تا نشونه
یکی بی نام و نشون
به یکی قصر طلایی
به یکی گوشهء پارک
یکی دوتا چتر داره
یکی مونده زیر بارون
بالای نقاشیتو دادی به هرکی پول داره
ولی با این همه پول هیچکی محبت نداره
پایین نقاشیتم دورسته پولی ندارن
امّا چهرهء اونا عشقو به یادم میاره
ای خدا کاری بکن از آدمای نقاشیت
یکی هم پیدا بشه بذر محبت بکاره
ای خدا کاری بکن از آدمای نقاشیت
یکی هم پیدا بشه بذر محبت بکاره
.
.
#ناصر_عبدالهی  #ناصرعبداللهی #ناصرعبدالهی #بندرعباس #بندر #بندری #جنوب #جنوبی #ترانه #آهنگ #موزیک #نوستالژی #نوستالژیک #شعر #شعر_ماندگار  #ترانه_ماندگار  #رضا_صادقی #رضاصادقی #هنرمند #کنسرت #خواننده #کلیپ . روحت شاد #ناصر_عبداللهی ♥ آهنگ حِکمت .. 🎵 خوب گوش کن این آهنگو .. 👌 . همه نقاشی شدیم با دستای تو مهربون دوتا رو با هم کشیدی یکی رو بی همزبون به یکی نونوایی دادی به یکی یه لقمه نون به یکی صد تا نشونه یکی بی نام و نشون به یکی قصر طلایی به یکی گوشهء پارک یکی دوتا چتر داره یکی مونده زیر بارون بالای نقاشیتو دادی به هرکی پول داره ولی با این همه پول هیچکی محبت نداره پایین نقاشیتم دورسته پولی ندارن امّا چهرهء اونا عشقو به یادم میاره ای خدا کاری بکن از آدمای نقاشیت یکی هم پیدا بشه بذر محبت بکاره ای خدا کاری بکن از آدمای نقاشیت یکی هم پیدا بشه بذر محبت بکاره همه نقاشی شدیم با دستای تو مهربون دوتا رو با هم کشیدی یکی رو بی همزبون به یکی نونوایی دادی به یکی یه لقمه نون به یکی صد تا نشونه یکی بی نام و نشون به یکی قصر طلایی به یکی گوشهء پارک یکی دوتا چتر داره یکی مونده زیر بارون بالای نقاشیتو دادی به هرکی پول داره ولی با این همه پول هیچکی محبت نداره پایین نقاشیتم دورسته پولی ندارن امّا چهرهء اونا عشقو به یادم میاره ای خدا کاری بکن از آدمای نقاشیت یکی هم پیدا بشه بذر محبت بکاره ای خدا کاری بکن از آدمای نقاشیت یکی هم پیدا بشه بذر محبت بکاره . . #ناصر_عبدالهی #ناصرعبداللهی #ناصرعبدالهی #بندرعباس #بندر #بندری #جنوب #جنوبی #ترانه #آهنگ #موزیک #نوستالژی #نوستالژیک #شعر #شعر_ماندگار #ترانه_ماندگار #رضا_صادقی #رضاصادقی #هنرمند #کنسرت #خواننده #کلیپ
  • . روحت شاد #ناصر_عبداللهی ♥ آهنگ حِکمت .. 🎵 خوب گوش کن این آهنگو .. 👌 . همه نقاشی شدیم با دستای تو مهربون دوتا رو با هم کشیدی یکی رو بی همزبون به یکی نونوایی دادی به یکی یه لقمه نون به یکی صد تا نشونه یکی بی نام و نشون به یکی قصر طلایی به یکی گوشهء پارک یکی دوتا چتر داره یکی مونده زیر بارون بالای نقاشیتو دادی به هرکی پول داره ولی با این همه پول هیچکی محبت نداره پایین نقاشیتم دورسته پولی ندارن امّا چهرهء اونا عشقو به یادم میاره ای خدا کاری بکن از آدمای نقاشیت یکی هم پیدا بشه بذر محبت بکاره ای خدا کاری بکن از آدمای نقاشیت یکی هم پیدا بشه بذر محبت بکاره همه نقاشی شدیم با دستای تو مهربون دوتا رو با هم کشیدی یکی رو بی همزبون به یکی نونوایی دادی به یکی یه لقمه نون به یکی صد تا نشونه یکی بی نام و نشون به یکی قصر طلایی به یکی گوشهء پارک یکی دوتا چتر داره یکی مونده زیر بارون بالای نقاشیتو دادی به هرکی پول داره ولی با این همه پول هیچکی محبت نداره پایین نقاشیتم دورسته پولی ندارن امّا چهرهء اونا عشقو به یادم میاره ای خدا کاری بکن از آدمای نقاشیت یکی هم پیدا بشه بذر محبت بکاره ای خدا کاری بکن از آدمای نقاشیت یکی هم پیدا بشه بذر محبت بکاره . . #ناصر_عبدالهی #ناصرعبداللهی #ناصرعبدالهی #بندرعباس #بندر #بندری #جنوب #جنوبی #ترانه #آهنگ #موزیک #نوستالژی #نوستالژیک #شعر #شعر_ماندگار #ترانه_ماندگار #رضا_صادقی #رضاصادقی #هنرمند #کنسرت #خواننده #کلیپ
  • 119 5