#امباپه Instagram Photos & Videos

امباپه - 5038 posts

Latest Instagram Posts

  • footfunnews - فوتفان نیوز @footfunnews 3 days ago
  • ‌‌
#امباپه وقتی تیم رویاییش رو میچینه
‌‌
#رونالدو
#مسی‌‌
‌‌
‌‌
‌‌‌
‌‌
‌‌
‌‌
‌‌
‌‌بهترین راه برای دسترسی به وب‌سایت #بت_فور‌‌‌وار‌‌‌‌د استفاده از آدرس دائمی است. کافی است از لینک آبی رنگ در بیو وارد سایت شوید. همچنین اگر در ایران هستید به دو نکته زیر توجه داشته باشید:
⏩ برای ورود از #فیلتر‌‌‌‌شکن (#V‌‌‌‌PN) استفاده نمایید. ⏩ اطمینان پیدا کنید فیلترشکن شما به سروری به غیر از سرور آمریکا متصل است. در این صورت با خطای ۱۰۰۹ روبه‌رو می‌شوید. ‌‌ #امباپه وقتی تیم رویاییش رو میچینه ‌‌ #رونالدو #مسی‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌بهترین راه برای دسترسی به وب‌سایت #بت_فور‌‌‌وار‌‌‌‌د استفاده از آدرس دائمی است. کافی است از لینک آبی رنگ در بیو وارد سایت شوید. همچنین اگر در ایران هستید به دو نکته زیر توجه داشته باشید: ⏩ برای ورود از #فیلتر‌‌‌‌شکن (#v‌‌‌‌PN) استفاده نمایید. ⏩ اطمینان پیدا کنید فیلترشکن شما به سروری به غیر از سرور آمریکا متصل است. در این صورت با خطای ۱۰۰۹ روبه‌رو می‌شوید.
  • ‌‌ #امباپه وقتی تیم رویاییش رو میچینه ‌‌ #رونالدو #مسی‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌بهترین راه برای دسترسی به وب‌سایت #بت_فور‌‌‌وار‌‌‌‌د استفاده از آدرس دائمی است. کافی است از لینک آبی رنگ در بیو وارد سایت شوید. همچنین اگر در ایران هستید به دو نکته زیر توجه داشته باشید: ⏩ برای ورود از #فیلتر‌‌‌‌شکن (#v‌‌‌‌PN) استفاده نمایید. ⏩ اطمینان پیدا کنید فیلترشکن شما به سروری به غیر از سرور آمریکا متصل است. در این صورت با خطای ۱۰۰۹ روبه‌رو می‌شوید.
  • 6340 112