#اثاث Instagram Photos & Videos

اثاث - 2775332 posts

Latest Instagram Posts

  • ganj_yabii - ⏪♻گنج یابی♻⏩ @ganj_yabii 4 days ago
  • کلیپ : در اینجا روش بدست آوردن جرم
#اثاث
#ganj_yabii
 حجمی سکه طلا (چگالی) و تشخیص اصالت آن را برایتان گذاشته ام البته جدولی که در انتها گذاشته ایم برای طلای عیار هزار است و طلاهای عیار پایین تر مانند طلای عیار نهصد که معمولا عیار سکه های طلاست حدود هیجده و سه دهم  است.@ganj_yabii

جدول: جدول جرم حجمی یا چگالی فلزات مختلف نسبت به آب 
توجه داشته باشید جرم حجمی یاد شده برای طلای خالص با عیار هزار است و طلاهای عیار پایین تر با توجه به عیار و فلز بار داده شده به آلیاژ طلا دارای چگالی کمتری میباشند.
عیار طلای استفاده شده در ضرب سکه ها، طلای عیار نهصد میباشد یعنی در هر هزار گرم آلیاژ آن نهصد گرم طلا و یکصد گرم مس ( معمولا ) وجود دارد
#اثار_قبور #لایک #مصر #دردفینه #سا #سکه_جعلی #ساروج #سند کلیپ : در اینجا روش بدست آوردن جرم #اثاث #ganj_yabii حجمی سکه طلا (چگالی) و تشخیص اصالت آن را برایتان گذاشته ام البته جدولی که در انتها گذاشته ایم برای طلای عیار هزار است و طلاهای عیار پایین تر مانند طلای عیار نهصد که معمولا عیار سکه های طلاست حدود هیجده و سه دهم است.@ganj_yabii جدول: جدول جرم حجمی یا چگالی فلزات مختلف نسبت به آب توجه داشته باشید جرم حجمی یاد شده برای طلای خالص با عیار هزار است و طلاهای عیار پایین تر با توجه به عیار و فلز بار داده شده به آلیاژ طلا دارای چگالی کمتری میباشند. عیار طلای استفاده شده در ضرب سکه ها، طلای عیار نهصد میباشد یعنی در هر هزار گرم آلیاژ آن نهصد گرم طلا و یکصد گرم مس ( معمولا ) وجود دارد #اثار_قبور #لایک #مصر #دردفینه #سا #سکه_جعلی #ساروج #سند
  • کلیپ : در اینجا روش بدست آوردن جرم #اثاث #ganj_yabii حجمی سکه طلا (چگالی) و تشخیص اصالت آن را برایتان گذاشته ام البته جدولی که در انتها گذاشته ایم برای طلای عیار هزار است و طلاهای عیار پایین تر مانند طلای عیار نهصد که معمولا عیار سکه های طلاست حدود هیجده و سه دهم است.@ganj_yabii جدول: جدول جرم حجمی یا چگالی فلزات مختلف نسبت به آب توجه داشته باشید جرم حجمی یاد شده برای طلای خالص با عیار هزار است و طلاهای عیار پایین تر با توجه به عیار و فلز بار داده شده به آلیاژ طلا دارای چگالی کمتری میباشند. عیار طلای استفاده شده در ضرب سکه ها، طلای عیار نهصد میباشد یعنی در هر هزار گرم آلیاژ آن نهصد گرم طلا و یکصد گرم مس ( معمولا ) وجود دارد #اثار_قبور #لایک #مصر #دردفینه #سا #سکه_جعلی #ساروج #سند
  • 40 0