#آگوئرو Instagram Photos & Videos

آگوئرو - 1574 posts

Latest Instagram Posts

  • _manchesteriran - منچستر ایران🔴⚫⚪ @_manchesteriran 3 hours ago
  • #GGMU 👹
نخستین دیدار
۱۲ نوامبر ۱۸۸۱
#سیتی ۰–۳ #یونایتد
❤
تعداد بازی‌ها
مسابقات رسمی: ۱۷۷
مسابقات دوستانه: ۴
تمام بازی‌ها: ۱۸۱
❤
بیشترین برد
مسابقات رسمی: یونایتد (۷۳)
مسابقات دوستانه: یونایتد (۴)
تمام بازی‌ها: یونایتد (۷۷)
❤
بازیکن با بیشترین حضور
#رایان_گیگز (۳۶)
❤
بهترین گلزن
#رونی (۱۱)
#آگوئرو (۱۱)
❤
دستاوردها
#منچسترسیتی : ۵۲
مساوی : ۵۲
#منچستریونایتد : ۷۳
❤
بزرگ‌ترین پیروزی
یونایتد ۵–۰ سیتی (۱۹۹۴)
یونایتد ۱–۶ سیتی (۲۰۱۱) #ggmu 👹 نخستین دیدار ۱۲ نوامبر ۱۸۸۱ #سیتی ۰–۳ #یونایتد ❤ تعداد بازی‌ها مسابقات رسمی: ۱۷۷ مسابقات دوستانه: ۴ تمام بازی‌ها: ۱۸۱ ❤ بیشترین برد مسابقات رسمی: یونایتد (۷۳) مسابقات دوستانه: یونایتد (۴) تمام بازی‌ها: یونایتد (۷۷) ❤ بازیکن با بیشترین حضور #رایان_گیگز (۳۶) ❤ بهترین گلزن #رونی (۱۱) #آگوئرو (۱۱) ❤ دستاوردها #منچسترسیتی : ۵۲ مساوی : ۵۲ #منچستریونایتد : ۷۳ ❤ بزرگ‌ترین پیروزی یونایتد ۵–۰ سیتی (۱۹۹۴) یونایتد ۱–۶ سیتی (۲۰۱۱)
  • #ggmu 👹 نخستین دیدار ۱۲ نوامبر ۱۸۸۱ #سیتی ۰–۳ #یونایتد ❤ تعداد بازی‌ها مسابقات رسمی: ۱۷۷ مسابقات دوستانه: ۴ تمام بازی‌ها: ۱۸۱ ❤ بیشترین برد مسابقات رسمی: یونایتد (۷۳) مسابقات دوستانه: یونایتد (۴) تمام بازی‌ها: یونایتد (۷۷) ❤ بازیکن با بیشترین حضور #رایان_گیگز (۳۶) ❤ بهترین گلزن #رونی (۱۱) #آگوئرو (۱۱) ❤ دستاوردها #منچسترسیتی : ۵۲ مساوی : ۵۲ #منچستریونایتد : ۷۳ ❤ بزرگ‌ترین پیروزی یونایتد ۵–۰ سیتی (۱۹۹۴) یونایتد ۱–۶ سیتی (۲۰۱۱)
  • 168 11