SACHIN NIMSHAN 🐧 β€πŸ’»πŸŽ“πŸŒπŸ  @sachin_nimshan.09

sachin_nimshan.09

SACHIN NIMSHAN 🐧 β€πŸ’»πŸŽ“πŸŒπŸ  πŸ”₯B.Sc (Hons) Software Engineering πŸ’» πŸ”₯Graduated @ Cardiff Met - U.K - Wales πŸŽ“ πŸ”₯Web & AI Developer 🌐 πŸ”₯Aquatic Fish Keeper 🐠

SACHIN NIMSHAN 🐧 β€πŸ’»πŸŽ“πŸŒπŸ  (@sachin_nimshan.09) Recent Photos and Videos