Phạm Ngọc Dung (HMU) @pndemma174

pndemma174

Phạm Ngọc Dung (HMU) Twinkle Twinkle Little Star, Brave and Beautiful Is What You Are 💋💋💋 Emma diaries 🤗🤗🤗 #hanhtrinhanuongcuabeDung #diningjourneyofEmma #IGofpndemma_174

Phạm Ngọc Dung (HMU) (@pndemma174) Recent Photos and Videos

 • Hôm nay sang HVNH mà không được thử lại món sữa chua hoa quả. Có 15k mà cốc ú ụ lại còn ngon nữa 🤤🤤🤤
Trong ảnh còn có cả nước ép hay sinh tố mãng cầu ý. Cũng ngon nhưng không tuyệt như món sữa chua hoa quả 😅😅😅
#hanhtrinhanuongcuabeDung
#diningjourneyofEmma
#IGofpndemma_174
 • Hôm nay sang HVNH mà không được thử lại món sữa chua hoa quả. Có 15k mà cốc ú ụ lại còn ngon nữa 🤤🤤🤤 Trong ảnh còn có cả nước ép hay sinh tố mãng cầu ý. Cũng ngon nhưng không tuyệt như món sữa chua hoa quả 😅😅😅 #hanhtrinhanuongcuabedung #diningjourneyofemma #igofpndemma_174
 • 19 0 6 days ago
 • Hôm nay sang HVNH mà không được thử lại món sữa chua hoa quả. Có 15k mà cốc ú ụ lại còn ngon nữa 🤤🤤🤤
Trong ảnh còn có cả nước ép hay sinh tố mãng cầu ý. Cũng ngon nhưng không tuyệt như món sữa chua hoa quả 😅😅😅
#hanhtrinhanuongcuabeDung
#diningjourneyofEmma
#IGofpndemma_174
 • Hôm nay sang HVNH mà không được thử lại món sữa chua hoa quả. Có 15k mà cốc ú ụ lại còn ngon nữa 🤤🤤🤤 Trong ảnh còn có cả nước ép hay sinh tố mãng cầu ý. Cũng ngon nhưng không tuyệt như món sữa chua hoa quả 😅😅😅 #hanhtrinhanuongcuabedung #diningjourneyofemma #igofpndemma_174
 • 27 0 6 days ago
 • Sân bóng vẫn đông dù các cặp đôi đi chơi Valentine hết 😂😂😂
#IGofpndemma_174
 • Sân bóng vẫn đông dù các cặp đôi đi chơi Valentine hết 😂😂😂 #igofpndemma_174
 • 25 1 1 week ago
 • Đi học rồi nhưng bạn vẫn được nhận lì xì 😍😍😍
#IGofpndemma_174
 • Đi học rồi nhưng bạn vẫn được nhận lì xì 😍😍😍 #igofpndemma_174
 • 30 2 1 week ago
 • Đi học rồi nhưng bạn vẫn được nhận lì xì 😍😍😍
#IGofpndemma_174
 • Đi học rồi nhưng bạn vẫn được nhận lì xì 😍😍😍 #igofpndemma_174
 • 16 0 1 week ago
 • Đi học rồi nhưng bạn vẫn được nhận lì xì 😍😍😍
#IGofpndemma_174
 • Đi học rồi nhưng bạn vẫn được nhận lì xì 😍😍😍 #igofpndemma_174
 • 19 0 1 week ago