ٖمحمد نعیمی | طراح گرافیک @mohammadnaemi98

mohammadnaemi98

ٖمحمد نعیمی | طراح گرافیک ▫️Graphic designer✏ ▫️Guitar player🎸 ▫️Love Music🎧 ▫️photography works👇 @naemi.photography98 Tel channel👇

ٖمحمد نعیمی | طراح گرافیک (@mohammadnaemi98) Recent Photos and Videos

  • ❤
تابستان از راه رسیده است....
رفیق اصلا فکر خوبی نیست که بنشینی گوشه ای و به روزهای گذشته و تابستان پارسال و آدم یا آدم هایی که دیگر با تو نیستند فکر کنی.
یا بگویی اگر فلانی بود یا فلانی می ماند این تابستان خیلی خوش میگذشت!
تو دوستانی داری که پایه ی دیوانه بازی هایت هستند...
پایه ی شبگردی ها و سینما رفتن هایت
پایه ی پیاده روی کردن های بی هدف !
تو خودت را داری و میتوانی بی وقفه لذت ببری از زندگی.
خوشحال بودنت را وابسته نکن به افرادی که نیستند.
از بودن با آدم هایی که هستند و تو را دوست دارند لذت ببر.
تابستان، فصل شل و ول بودن است!
وا بده از غم و غصه هایت...
خورشید آنقدر رقصیده که داغ کرده! 
تو چرا نشسته ای؟!
شاید این تابستان، فصل بازگشت به روزهای خوبت باشد.

#علی_سلطانی 
@aliii_soltaniiii
  • ❤ تابستان از راه رسیده است.... رفیق اصلا فکر خوبی نیست که بنشینی گوشه ای و به روزهای گذشته و تابستان پارسال و آدم یا آدم هایی که دیگر با تو نیستند فکر کنی. یا بگویی اگر فلانی بود یا فلانی می ماند این تابستان خیلی خوش میگذشت! تو دوستانی داری که پایه ی دیوانه بازی هایت هستند... پایه ی شبگردی ها و سینما رفتن هایت پایه ی پیاده روی کردن های بی هدف ! تو خودت را داری و میتوانی بی وقفه لذت ببری از زندگی. خوشحال بودنت را وابسته نکن به افرادی که نیستند. از بودن با آدم هایی که هستند و تو را دوست دارند لذت ببر. تابستان، فصل شل و ول بودن است! وا بده از غم و غصه هایت... خورشید آنقدر رقصیده که داغ کرده! تو چرا نشسته ای؟! شاید این تابستان، فصل بازگشت به روزهای خوبت باشد. #علی_سلطانی @aliii_soltaniiii
  • 467 0 1 day ago
  • ❤
ما انسان ها گاهی دیر قدر همدیگر را میدانیم!
وقتی یک نفر را از دست میدهیم تازه یادش میکنیم، خوبی هایش از جلوی چشمانمان میگذرد، مینشینیم خاطراتی که با او رقم خورده را مرور میکنیم، غصه میخوریم، بغض میکنیم و با خود میگوییم کاش بودی، کاش به همین راحتی از دست نمیدادمت.
خلاصه کنم رفیق
اگر خواستی حرمت کسی را بشکنی 
به کسی بی مهری کنی،
یک لحظه با خودت
به نبودن اش فکر کن
به نبودن اش برای همیشه.

#علی_سلطانی
@aliii_soltaniiii

#عکاسی #پرتره #رفیق #عشق #عکس #عکاس #محبت #قدر #خاطرات #بغض #غصه #محمدنعیمی
  • ❤ ما انسان ها گاهی دیر قدر همدیگر را میدانیم! وقتی یک نفر را از دست میدهیم تازه یادش میکنیم، خوبی هایش از جلوی چشمانمان میگذرد، مینشینیم خاطراتی که با او رقم خورده را مرور میکنیم، غصه میخوریم، بغض میکنیم و با خود میگوییم کاش بودی، کاش به همین راحتی از دست نمیدادمت. خلاصه کنم رفیق اگر خواستی حرمت کسی را بشکنی به کسی بی مهری کنی، یک لحظه با خودت به نبودن اش فکر کن به نبودن اش برای همیشه. #علی_سلطانی @aliii_soltaniiii #عکاسی #پرتره #رفیق #عشق #عکس #عکاس #محبت #قدر #خاطرات #بغض #غصه #محمدنعیمی
  • 658 0 2 weeks ago